Patrick Moon

O zabrani rada CCI: Vlast ne razumije vrijednost kritike

FOTO: Adi Kebo/zurnal.info, arhiv
Piše: Patrick Moon

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon u svom novom blogu piše o zabranama predstavnicima nevladinih organizacija da prate sjednice Parlamenta. Pročitajte zašto je zabrinut ambasador i zašto će nastaviti podržavati organizacije kojih je boje parlamentarci

"Ne bojimo se američkom narodu povjeriti neugodne činjenice, strane ideje, daleke filozofije i konkurentna načela.  Jer država koja se boji svoje građane pustiti da sami, u otvorenom tržištu, prosude šta je istina, a šta obmana, država je koja se boji svojih građana.”

John. F. Kennedy


Nakon odluke Parlamenta BiH da istaknutoj organizaciji civilnog društva zabrani prisustvovanje otvorenim sjednicama, dosta sam razmišljao o ulozi transparentnosti i slobode govora.  Da bi demokratija cvjetala, građani moraju imati pristup tačnim informacijama koje se tiču svih aspekata upravljanja. To znači da svako ko tvrdi da predstavlja interese građana ima obavezu da djeluje na transparentan način.  To se odnosi i na izabrane lidere, medije i organizacije civilnog društva.

Kako bi BiH pristupila Evropskoj uniji, zemlja mora pokazati da je organizovana na zdravim demokratskim principima, uključujući i otvorenost prema ozbiljnoj debati među građanima.  Centar civilnih inicijativa (CCI) je značajan glas u toj debati. CCI ima važnu funkciju nadzornog tijela koje podstiče veću interakciju između Bosanaca i Hercegovaca i njihovih izabranih predstavnika. Njihov je glas samo jedan, ali veoma važan.   

Američka vlada će i dalje podržavati CCI i druge slične organizacije koje promoviraju veću transparentnost.  U nedavno objavljenom Izvještaju o stanju ljudskih prava u BiH za 2012. godinu, State Department konstatuje: “da su grupe koje se bave ljudskim pravima i NVO sektor generalno djelovale bez ograničenja i u pogledu istraživanja i objavljivanja svojih izvještaja”.  

Odluka Parlamenta BiH da CCI zabrani prisustvovanje sjednicama i uvredljivi komentari nekih parlamentaraca o NVO civilnog društva nisu u skladu sa ovogodišnjom općenito pozitivnom ocjenom u Izvještaju.  Nažalost, stalna zabrana za CCI moraće se naći u izvještaju za narednu godinu kao korak unazad.

Zabrinut sam činjenicom da odluka donešena prošle sedmice da se CCI ne dozvoli rad pokazuje da neki pojedinci u vlastima ne razumiju i ne cijene vrijednost kritike.  

Kritika koja je transparentna i zasnovana na činjenicama je od suštinske važnosti za zdrav proces donošenja odluka i osnovni je princip demokratije.  Ona je od ključne je važnosti za razumijevanje interesa građana i njihove volje.

Objektivna procjena ponašanja vlasti od strane civilnog društva je neophodna kako bi se došlo do odgovornijeg upravljanja i kako bi se osiguralo da upravljanje zadovoljava interese građana.  Dopuštanje da veći broj aktera sudjeluje na slobodnom tržištu ideja neće naškoditi vlastima. Dapače, povećat će legitimnost vlasti u očima građana. 

Mi smo posvećeni transparentnosti.  Mi ćemo nastaviti promovirati civilno društvo. Borba civilnog društva za transparentniju javnu potrošnju i veći stepen odgovornosti zvaničnika u vlasti je borba u koju mi vjerujemo. 

Aktivnosti civilnog društva u borbi protiv korupcije imaće našu podršku.  I ponosni smo da podržimo građane koji rade na stvaranju jače BiH i postizanju većeg stepena demokratije u zemlji.

(Preneseno sa usembassysarajevo.blogspot.com)