Za Rome iz budžeta skoro 3 miliona KM za rješavanje postojećih problema

FOTO: Žurnal arhiva

Odluka o rasporedu budžetskih sredstava za rješavanje problema Roma za 2013. godinu je usvojena u istom iznosu, a sredstva se raspoređuju prema utvrđenoj namjeni: za stambeno zbrinjavanje Roma dva miliona KM

Vijeće ministara BiH je na prošloj sjednici donijelo Odluku da se za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite iz budžeta izdvoji 2,95 miliona KM.

Kako je Agenciji Fena rečeno u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, na prijedlog tog Ministarstva, Vijeće ministara BiH usvaja svake godine Odluku o rasporedu budžetskih sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite u iznosu od tri miliona KM.

Odluka o rasporedu budžetskih sredstava za rješavanje problema Roma za 2013. godinu je usvojena u istom iznosu, a sredstva se raspoređuju prema utvrđenoj namjeni: za stambeno zbrinjavanje Roma  dva miliona KM; za zapošljavanje Roma 710.000 KM; za zdravstvenu zaštitu Roma 210.000 KM i za aktivnosti na ažuriranju podataka o potrebama Roma u BiH 30.000 KM.

- Sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma u iznosu od  dva miliona KM u 2013. godini se realizuju putem javnog poziva za dostavljanje projekata, a finansiranje projekata se odvija prema utvrđenim odnosima o broju Roma (Federacija BiH 62,66 posto, Republika Srpska 31,34 posto i Brčko distrikt BiH šest posto). Svi projekti su namijenjeni za poboljšanje stambenih uslova Roma i infrastrukture i zasnivaju se na sufinansiranju od strane opština i implementatora - rečeno je Feni u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Sredstva za zapošljavanje Roma se realizuju preko nadležnih zavoda za zapošljavanje, a namijenjena su za sufinansiranje zapošljavanja Roma kod poslodavca i za sufinansiranje samozapošljavanja Roma.

Sredstva namijenjena za zdravstvenu zaštitu se realizuju preko nadležnih zdravstvenih institucija.

(Fena)