Istraživanje Gallupa

GALLUP ISTRAŽIVANJE: Stanovnici BiH smatraju da je vlast apsolutno korumpirana

FOTO: Gallup
Piše: S.M.

Bosna i Hercegovini je smještena u kategoriju zemalja sa relativnom slobodom medija zajedno sa Tanzanijom, Kenijom, Grčkom, Nigerijom, Ugandom i Kosovom koji su na ovoj listi prošli “gore” nego BiH

Devet od deset stanovnika Bosne i Hercegovine smatra da su političari i uposlenici u vlasti korumpirani, pokazuje posljednje istraživanje ugledne agencije za istraživanje javnog mnijenja Gallup.

Naša zemlja našla se u vrhu liste svjetskih zemalja sa najvećim procentom percepcije korupcije sa 89 posto ispitanika koji smatraju da je vlast korumpirana. Samo nekoliko drugih zemalja u Evropi ima stanovnike koji vjeruju da su njihovi političari korumpiraniji od onih u BiH – Češka Republika, Litvanija, Grčka i Kosovo.

Bosna i Hercegovini je smještena u kategoriju zemalja sa relativnom slobodom medija zajedno sa Tanzanijom, Kenijom, Grčkom, Nigerijom, Ugandom i Kosovom koji su na ovoj listi prošli “gore” nego BiH. Tanzanija je prva na listi sa 95 posto ispitanika koji smatraju da je vlast generalno korumpirana. Najmanje korumpirani političari u ovoj grupi zemalja su u Gruziji gdje je taj procenat 25 posto i Hong Kongu gdje je taj procenat 30 posto.

“Gruzijci nisu uvijek imali ovakve stavove”, navodi se u izvještaju u kojem se dodaje kako je 2007. godine čak 52 posto Gruzijaca smatralo da korupcija u vlasti postoji.
“Ovaj pad je vjerovatno reakcija na izuzetan napredak, tvrdi Svjetska baka, kojeg je Gruzija napravila u borbi protiv korupcije u javnom sektoru nakon Ružičaste revolucije krajem 2003. godine”.

Gallup je napravio još dvije grupacije zemalja – one sa potpunom slobodom štampe i one zemlje u kojima uopšte nema slobode štampe. Ovakve kategorije napravljene su na osnovu procjena organizacije Freedom House koja više od 30 godina prati slobodu medija u svijetu.

Među zemljama sa potpunom slobodom štampe stanovnici Češke Republike najubjeđeniji su da je vlast u njihovoj zemlji korumpirana, čak 94 posto njih. U vrhu liste su još Litvanija, Gana i Portugal. Stanovnici Švicarske, Danske i Švedske smatraju da u njihovim zemljama u politici ima najmanje korupcije. U Švedskoj je taj postotak 14 posto.

U zemljama gdje se smatra da uopšte ne postoji sloboda štampe najveći procenat korupcije u vlasti ima Čad sa 92 posto. Najbolje rezultate u ovoj grupi zemalja ima Ruanda gdje tek pet od stotinu stanovnika smatra da da su njihovi političari korumpirani.
“Obje zemlje se često smatraju modelima kada se govori o borbi protiv korupcije”, piše u izvještaju Gallupa.
“Prema procjenama Svjetske banke Ruanda je napravila značajan napredak posljednjih godina nakon što je vlada postavila antikoruptivne napore u vrh svoje agende.”

U zaključcima izvještaja Gallup navodi da podaci ne pokazuju nikakvo poboljšanje u percepciji korupcije na svjetskom nivou u posljednjih nekoliko godina.
“Na prvi pogled ova saznanja se čine razočaravajućim u odnosu na rastuće svjetske antikoruptivne napore kao što je G20 Antikorupcijski akcioni plan ili zakon SAD-a Foreign Corrupt Practices”, navodi se u sažetku izvještaja.
Ipak, navodi Gallup, povećanje transparentnosti i kontrole korupcije su mogli doprinijeti povećanoj svjesnosti javnosti o korupciji u vlasti i to može da objasni stagnaciju svjetskih percepcija korupcije.
“Poboljšanje ovih percepcija će vjerovatno biti dugogodišnji zadakat”, navodi Gallup.

Gallup je istraživanje provodio u 129 zemalja svijeta tokom 2012. godine. Većina ispitanika u čak 108 zemalja smatra da je korupcija prisutna u vlasti. Istraživanja su vršena intervjuima uživo ili telefonom sa otprilike 1.000 stanovnika u svakoj državi, starijih od 15 godina.

Ovo istraživanje dio je Gallupovog izvještaja Global States of Mind. BiH se u ovom izvještaju spominje na još jednom mjestu sa podatkom da tek 15 posto stanovnika odobrava rad vlade.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Korupcija, Gallup