UCJENA NA ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU: Djeci poginulih boraca zabranjeno polaganje ispita

FOTO: mojevijesti.ba
Piše: Branka Mrkić-Radević

Tražili su da potpišem izjavu da se, ako se desi da Vlada KS-a ne da obećana sredstva, obavezujem da ću izmiriti ta sredstva

Muzafer Puščul, student Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, tvrdi kako mu je izlazak na ispit uslovljavan potpisivanjem izjave kojom potvrđuje da će podmiriti troškove studiranja ukoliko to prema ETF-u ne učine resorna ministarstva.

Muzafer je dijete šehida i prema zakonskoj regulativi ima pravo na besplatno studiranje. Kako je ETF imao izvjesnih problema sa naplatom ovih troškova od Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za finansije, na ovaj način htjeli su se osigurati da troškovi studiranja ipak budu pokriveni.

Muzafer ipak smatra da se to ne smije raditi “preko leđa” studenata, te objašnjava kako on ne želi biti posrednik između institucija - fakulteta i ministarstava. Zbog toga je i odbio potpisati spornu izjavu:

- Tražili su da potpišem izjavu da se, ako se desi da Vlada KS-a ne da obećana sredstva, ja kao student obavezujem da ću izmiriti te obaveze. Krajem oktobra sam došao po rok na ispit ali ga nisam dobio jer nisam potpisao izjavu. Asistent na predmetu Analiza signala i sistema rekao mi je da su mu eksplicitno naredili Narcis Behlilović, dekan fakulteta, i Irfan Turković, prodekan za opće i finansijske poslove, da ne mogu izaći na ispit dok ne potpišem izjavu.

Narcis Behlilović: Popularno je biti Merhamet

O kakvoj se izjavi radi, te da li je njena sadržina zaista obavezujuća za ove studente u smislu izmirivanja troškova, pokušali smo razgovarati i sa dekanom Elektrotehničkog fakulteta Narcisom Behlilovićem.

U usmenom telefonskom razgovoru rekao je kako je “danas vrlo lijepo i popularno biti Merhamet”, jer fakultet ima troškove koje neko mora izmiriti:

- Ja bih bio sretan da studenti ručaju u hotelu Evropa ili Bristolu, ali to ne ide tako... Moram gledati da Fakultet ne bude oštećen.

Iako je novinarima Žurnala rekao da pitanja pošalju pismeno u odgovoru koji je zatim proslijedio nije bilo obrazloženja o kakvoj se izjavi radi. Na molbu da nam proslijedi kopiju izjave te pojasni da li je i ranije davana studentima na potpis, da li su sa tim upoznati i kantonalna obrazovna inspekcija i Ministarstvo obrazovanja KS-a, te da li postoji instrukcija da studenti koji ne potpišu ovu izjavu ne mogu izaći na ispit stigao je šturi odgovor.

U njemu Behlilović samo pojašnjava kako je način ostvarivanja prava studenata koji spadaju u kategoriju djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja na ETF-u u Sarajevu regulisan u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca BiH i Odlukom Vlade KS-a iz 2009:

- Za sve dodatne informacije upućujemo vas na odredbe navedenih pravnih akata i organe, odnosno institucije vlasti koji su donosioci istih – napisao je.

Prosvjetna inspekcija: Samovolja fakulteta

Kenan Vehabović, kantonalni prosvjetni inspektor, kaže kako je ova inspekcija zadužena za tumačenje prava studenata koja proizlaze iz Zakona o visokom obrazovanju, a ne i drugih akata, ali upozorava da nijedan zakon ne prepoznaje spornu izjavu kao legitiman metod osiguranja naplate troškova studiranja:

- Fakulteti ni u kom slučaju ne smiju studentima na ovaj način uskraćivati izlazak na ispite. Zakon ne prepoznaju ovu vrstu obvezivanja studenta. Ukoliko se takva situacija desi, smatram da se radi o samovolji nekog fakulteta, ali je nama kao prosvjetnoj inspekciji potrebna pismena predstavka, žalba, kako bismo reagovali.

U ovom trenutku Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo po ko zna koji put je obezglavljeno, pa kada je Muzafer Puščul otišao da se žali rečeno mu je da “nema ministra”.
Ali je bivši ministar Damir Marjanović, prije napuštanja ovog položaja, 27. februara potpisao zahtjev svim fakultetima i akademijama u Sarajevu. Pozivajući se na Zakon o dopunskim pravima boraca BiH svim dekanima poručuje:

- U cilju realizacije zakonom priznatog prava na besplatno školovanje, tražimo od dekana fakulteta i akademija u sastavu Univerziteta u Sarajevu, da osiguraju nesmetano uživanje priznatog prava za kategorije studenata koje su obuhvaćene spomenutim zakonom. U tom smislu, realizacija i ostvarivanje prava na besplatno školovanje za kategorije studenata koje su obuhvaćene odredbama ovog zakona, ne može se uslovljavati prethodnom uplatom propisane upisnine od strane studenata.

Podsjećamo da su nedavno održani protesti na kojima je grupa studenata tražila smjenu dekana Behlilovića, zbog navodnog vrijeđanja djece šehida i poginulih boraca. Studenti također tvrde kako Fakultet ne poštuje Zakon, a cijeli slučaj je završio na sudu 2009. godine, kada je svoja prava tražilo 9 studenata.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Sarajevo, Korupcija, Obrazovanje