Ekonomska strategija

KAKO ĆE VLAST ZADOVOLJITI MMF: Dragi građani, pokažite patriotizam - povećajte pušenje!

Piše: Dražen Simić

Vlast u BiH konačno je pronašla ko je kriv za pad javnih prihoda u ovoj godini i prazne budžete. Krivci su – pušači.

Povećani povrat PDV-a i manji od očekivanog prihod od akciza na cigarete negativno utiče na naše budžete, primoravajući nas  da smanjimo potrošnju unutar većih tijesnih budžeta. Zbog toga, povećanje u prikupljanju indirektnih poreza je naš prvi prioritet”, navodi se u dopunskom Pismu o namjerama upućenog direktorici MMF-a,

Christine Lagarde,  9. oktobra ove godine,  koje potpisuju  državni i entitetski premijeri, ministri finansija kao i guverner Centralne banke BiH.

Ovo dopunsko pismo o namjerama je u suštini tromjesečni izvještaj o tome šta je od “domaće zadaće” koju je zadao MMF BiH do sada uradila kao i šta od prestalih obaveza ostaje da se ispuni.

Nakon što su konstatovali šta je ključni problem koji ugrožava finansijsku stabilnost države, pušači, koji  puše manje nego što to država od njih očekuje, a i kad već puše onda kupuju rezani duhan, vlasti su odmah ponudile i odgovarajuće rješenje.

Vlasti iznenađene što šverceri ne plaćaju porez

U potpunosti će se uskladiti stope akciza na rezani duhan sa akcizama na cigarete. Nedavno predloženo povećanje  akciza na rezani duhan nije bilo dovoljno da obeshrabri šverc i izbjegavanje poreza”, navodi se u dopunskom Pismo o namjerama.

Tako je vlast ostala zatečena činjenicom da povećanje nameta na rezani duhan i cigarete, nije obeshrabrilo švercere da na crnom tržištu nastave prodavati  svoju robu.

Jedino iznenađenje u čitavoj priči odakle vlastima uopšte ideja da će povećanje poreza, odnosno maloprodajne cijene cigareta smanjiti šverc.

Glavni motiv za šverc cigareta i prodaju na crnom tržištu upravo je razlika između proizvođačkih i maloprodajnih cijena, koje su znatno veće zbog dodatnih poreza, pa šverceri mogu sebi priuštiti da budu jeftiniji a da istovremeno ostvaruju značajan profit.

Poreznici utjeruju dugove

Kako je situacija sa prilivom novca u budžete postala kritična, jer raste i broj poreznih dužnika koji jednostavno nemaju novca za plaćanje obaveza državi, vlast je MMF obećala da će se odmah punom parom baciti na utjerivanje dugova.

Kao prvi korak Uprava za indirektno oporrezivanje  (UIO)  će se usmjeriti na naplatu  30 miliona maraka  (što je oko 10 posto od ukupne sume koju su na kraju jula digovali porezni obveznici za PDV)  do kraja 2013. godine”, navodi se u Pismu o namjerama.

Koliko je realno da se naplati ovih 30 miliona maraka dugovanja za PDV drugo je pitanje.

Ako to nije problem, zašto se onda čekalo do sada sa naplatom i tolerisalo kašnjenje u plaćanju PDV-a firmama koje imaju novac  ali ne žele da plate.

Ukoliko je dug u plaćanju PDV-a nastao kao posljedica  činjenice da se radi o firmama koje nemaju novca, onda porezni inspektori tu malo šta mogu da učine, jer ako para nema onda nema.   

Patriotizam se dokazuje pušenjem

Iako je suočena sa ozbiljnim manjkom novca u budžetima, što je gorući problem, ipak niti vlast niti MMF nisu zaboravili penzionere, kako sadašnje tako i buduće.

Vlada FBiH obećala MMF-u da će nakon što Parlament FBiH do kraja oktobra usvoji strategiju reforme penzionog sistema, strategija biti pretočena u konkretne zakone najkasnije početkom 2015. godine.

Obećanje dato MMF-u, FBiH  je ispunila, jer je Strategija reforme penzionog sistema već prihvaćena u Parlamentu FBiH, na oduševljenje budućih penzionera, koji će morati raditi duže a penzije će im biti manje.

Sada samo ostaje da se vidi da li će pušači pokazati minimum patriotizma i u ovim kriznim momentima barem udvostručiti pušenje.

Svoj doprinos bi svakako mogli dati i nepušači, koji zbog svojih sebičnih interesa i brige isključivo o vlastitom zdravlju guraju zemlju u finansijsku propast, umjesto da se odmah upute prema najbližoj trafici i kupe barem šteku cigareta.
 
(zurnal.info) 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Vlada RS, Vlada Federacije, MMF