Korupcija

MREŽA ACCOUNT UPOZORAVA POLITIČARE: Ne zanima vas borba protiv korupcije, borite se za vlast!

Dosta je pamfleta, praznih obećanja i političke demagogije - Mi tražimo rezultate!

Nakon što je sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije odbijen Prijedlog federalnog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala reagirala je Mreža nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije u BiH - ACCOUNT, koja broji 119 članica iz cijele Bosne i Hercegovine. 

Kako tvrde u ACCOUNT-u, samo odbijanje zakonskog prijedloga ne bi bilo zabrinjavajuća da je odbijen nakon konstruktivne rasprave, uz konkretne primjedbe i prijedloge za njegovo poboljšanje.

"Nažalost, politički predstavnici raspravu su utrošili na prazne dosjetke, međusobna optuživanja i međustranačke smicalice", stoji u saopštenju ACCOUNT-a.

Slušajući federalne političare na tren bi se moglo pomisliti kako građani i oni ne žive u istoj državi, jer Bosna i Hercegovina je, sa oba svoja entiteta, daleko od države koja se bori protiv korupcije. Izvan nevladinog sektora postoji zanemarljivo malo istinskih boraca protiv korupcije.

“Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi borbe protiv korupcije. Potrebno je ubrzati provedbu Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za prevenciju korupcije na državnom nivou. Ključni propisi u vezi sa finansiranjem političkih stranaka, sukobom interesa i pristupom informacijama su izmijenjeni i dopunjeni na način da potkopavaju ranija postignuća. Korupcija ostaje široko rasprostranjena, sa nedovoljno uvjerljivih rezultata u istragama i krivičnim postupcima u predmetima visokog ranga što ima negativan uticaj na društvo i ekonomiju.

Pokrenuto je nekoliko krivičnih postupaka i istraga protiv javnih službenika visokog ranga. Ipak, i dalje je nizak ukupan nivo djelotvornih istraga, krivičnih postupaka i presuda u predmetima korupcije.

Zajednički istražni timovi i mehanizmi za otkrivanje korupcije tek trebaju biti razvijeni. Broj slučajeva korupcije prijavljenih tužilaštvima u cijeloj BiH je povećan za 48% te je u 2012. godini podneseno 3.174 prijava u odnosu na 2 .142 prijave iz prethodne godine. Broj potvrđenih optužnica je još uvijek skroman te ostaje nizak broj konačnih presuda. Uprkos dostupnosti prikupljenih statističkih podataka, ne postoji analiza slučajeva korupcije. Slabi su kapaciteti za istrage krivičnih djela ekonomske i finansijske prirode, te krivičnih djela povezanih s javnim nabavkama i prevarama. Još uvijek ne postoji djelotvorna krivično - pravna politika u borbi protiv korupcije.

Mreže pod političkim patronatom i velika kontrola političkih partija nad svojim članovima utiče na integritet članova parlamenta na svim nivoima vlasti u cijeloj zemlji.”

Gore navedeno nije proizvoljna konstatacija neke od nevladinih organizacija koje se bore protiv korupcije u BiH. To je dio Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine koji je pripremila Evropska komisija.

Činjenica je da se tužilaštva i druge institucije iz sistema pravosuđa nedovoljno i neučinkovito bore protiv korupcije. To pokazuje i posljednji “Monitoring napretka u provođenju antikorupcionih reformi u BiH” koji je nedavno prezentirao Transparency International BiH.

U tom izvještaju se, između ostalog, navodi “kako se u posljednje dvije godine u domenu procesuiranja krivičnih djela korupcije, i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti pred pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini ništa značajno nije promijenilo.

Osim toga, opće konstatacije u pogledu rezultata rada pravosuđa u ovom području bi mogle ići u pravcu stava da postoje i neke zabrinjavajuće tendencije, uzmu li se u obzir razmjere korupcije u državi, i svakodnevni zahtjevi opće populacije, građana, da se konačno počne sa odlučnijim obračunom sa ovom pojavom koja prijeti da ugrozi normalno funkcionisanje institucija i države u cjelini.”

Koja politička stranka će povesti deklarativnu borbu protiv korupcije? Ko će više pričati o korupciji, ko će glasnije šutiti i kako za nerad optužiti suprotnu političku opciju? Takve rasprave ostavite za predizborne kampanje. Danas ste ponovo pokazali da vas ne interesira borba protiv korupcije, nego isključivo borba za vlast.

Nije problem što predloženi zakoni nisu prihvaćeni u Parlamentu FbiH. Loše je to što NIJE PONUĐENO RJEŠENJE za najveći problem u Bosni i Hercegovini – KORUPCIJU!


Na kraju svog saopštenja za javnost Mreža nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije u BiH upozorava političke stranke da je dosta pamfleta, praznih obećanja i političke demagogije - Mi tražimo rezultate!

- U narednoj 2014. godini o vama i vašim političkim partijama najviše će govoriti vaši stvarni rezultati u borbi protiv korupcije - kažu u ACCOUNT-u.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Korupcija, ACCOUNT