ISSN 2303-4971: Zbog posebnog pristupa temama Žurnal je dobio jedinstveni broj publikacije

Zbog posebnog pristupa temama i istraživanjima u odnosu na druge internet medije u BiH, ISSN centar je Žurnalu dodijelio ovaj standardni broj

Online magazinu Žurnal dodijeljen je Međunarodni standardni broj serijske publikacije poznatiji po skraćenici ISSN.

ISSN centar pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH dodijelio nam je broj 2303-4971 Žurnalu.

ISSN (International Standard Serial Number = Međunarodni standardni broj za serijske publikacije) je kratak, jedinstven, jasan i međunarodno prihvatljiv kôd, koji omogućava identifikaciju svake serijske publikacije neovisno o jeziku ili zemlji u kojoj je publikacija objavljena, na kojem mediju, koliko često i u kojem obliku, piše u objašnjenju na zvaničnoj stranici ISSN centra u BiH.

ISSN mreža, osnovana 1971. godine je svjetski sistem za identifikaciju serijskih publikacija u okviru univerzalne bibliografske kontrole. Mrežu sačinjavaju Međunarodni ISSN centar sa sjedištem u Parizu i 75 nacionalnih centara.

Bosna i Hercegovina je pristupila ISSN statutu u februaru 1998. godine, a u mjesecu maju je potpisan sporazum sa Međunarodnim ISSN centrom. Tada je, pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, i oformljen ISSN centar BiH.

Ovaj broj se najčešće dodjeljuje za časopise, novine, glasnike, godišnjake, zbornike radova raznih društava, instituta, univerziteta, akademija.

U osnovi, sve serijske publikacije dobivaju ISSN, a posebno: stručni i naučni časopisi, opći časopisi ili magazini, novine, zbornici radova naučnih društava, konferencija i sl., stručni i informativni bilteni, godišnjaci, te monografske serije. ISSN, također, dobivaju i elektronske serijske publikacije, tj. publikacije na disketama, CD-ROM-ovima i internetu, piše u objašnjenju ISSN centra.

Zbog posebnog pristupa temama i istraživanjima ISSN centar je Žurnalu dodijelio ovaj standardni broj.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Žurnal