ACCOUNT

OTVORENO PISMO POSLANICIMA: Odbijte izmjene Zakona o javnim nabavkama!

Pet predstavnika organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini uputili su otvoreno pismo poslanicima i delegatima Parlamenta BiH protiv usvajanja novog Zakona o javnim nabavkama. Ovo pismo prenosimo u cjelosti kao i zajednički Prijedlog amandmana na rješenja sadržana u prijedlogu novog Zakona o javnim nabavkama BiH, od strane potpisnica Otvorenog pisma, te prijedlog amandmana Zakona o Javnim nabavkama BiH - Transparency Internationala BiH

Poštovana gospodo Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i cijenjena gospodo delegati u Domu naroda,

Organizacije civilnog društva u BiH, potpisnice ovog otvorenog pisma, smatraju neprihvatljivim Prijedlog novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u nastavku: Prijedlog ZJN BiH), koji će se naći u proceduri drugog čitanja u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH dana 29.04.2014 godine, jer ne obezbjeđuje minimum standarda za uspješnu prevenciju, edukaciju i sankcionisanje neodgovornih učesnika javnih nabavki u BiH, kao ni transparentnost, konkurentnost, efikasnost i racionalnost u trošenju javnih budžetskih sredstava pri provođenju procesa javnih nabavki.

Kao što vam je poznato, veliki broj organizacija civilnog društva je prije i tokom javne rasprave u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavio brojne antikorupcijske amandmane na Prijedlog ZJN BiH, zajednički ocijenjene neophodnim za uspješnije i transparentnije provođenje javnih nabavki u svakom ugovornom organu u BiH, u odnosu na aktuelni ZJN, a naročito u odnosu na Prijedlog novog ZJN BiH. U ovoj veoma značajnoj inicijativi civilnog društva prema Parlamentarnoj skupštini BiH su po prvi put zajedno nastupile i antikorupcijske i ljudskopravaške organizacije, i poslodavci i poslodavačke asocijacije, i predstavnici malih i srednjih preduzeća i njihove organizacije, i javnih preduzeća i institucija iz cijele BiH. Javno ponuđena i obrazložena rješenja civilnog društva predstavljaju minimum zahtjeva za stvarno antikorupcijsko poboljšanje predloženog zakonskog rješenja javnih nabavki, a odnose se na:
- Izbjegavanje diskriminacije ponuđača po različitim osnovama;
- Sprečavanje sukoba interesa osoba odgovornih za provođenje javnih nabavki, bez kojeg praktično ne bi bilo ni korupcije u ovoj oblasti;
- Odgovornost i zaštitu pojedinaca koji prijavljuju neregularnosti u javnim nabavkama;
- Omogućavanje većeg stepena transparentnosti i šire društvene kontrole postupaka javnih nabavki, objavljivanjem daleko većeg broja informacija na Portalu javnih nabavki BiH;
- Obavezu svih ugovornih organa na javno objavljivanje godišnjih planova nabavki i izvještaja o njihovom izvršenju;
- Limitiranje mogućnosti za provođenje netransparentnih postupaka nabavki, naročito direktnih sporazuma i pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja; te
- Značajnije pooštravanje kaznenih mjera, i to ne samo za ugovorne organe, jer to u konačnici plaćaju građani kao poreski obveznici, već i za odgovorna lica u ugovornim organima, kao i za ponuđače i njihova odgovorna lica, koji upravo i ostvaruju najveću koruptivnu dobit.

Naši prijedlozi amandmana su bili zasnovani na dosadašnjoj praksi javnih nabavki u BiH, i komparativnoj analizi zakonskih rješenja svih država u regionu, koje su u poslednjih nekoliko godina donijele izuzetno antikoruptivne zakone o javnim nabavkama, kojima su za kratko vrijeme radikalno podigli nivo transparentnosti, odgovornosti i konkurentnosti u ovoj oblasti, kao i nivo značajnih ušteda javnih sredstava.

Nažalost, nakon procesa javne rasprave i amandmanske faze, naši prijedlozi kao najzainteresiranijih strana za unaprijeđenje zakonskog okvira javnih nabavki u BiH su ipak ignorisani, što je demonstrirano kroz dalji rad Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH koji je na poslednjoj sjednici „sumnjivom“ većinom prihvatio dominantno kozmetičke izmjene Prijedloga ZJN BiH. Da se glas razuma, odgovornosti i brige za javna sredstva nije čuo u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH govori i činjenica da je Prijedlog ZJN BiH usvojen glasovima 20 poslanika od ukupno 42 poslanika, i to u ponovljenom glasanju. U cijelom dosadašnjem zakonodavnom procesu, nije za pohvalu ni uloga posve nezainteresirane međunarodne zajednice za ovaj veoma značajan reformski zahvat u BiH.

Dalja procedura i konačno usvajanja predloženog ZJN BiH u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH bi definitivno značilo korak nazad u borbi protiv netransparentnosti i diskriminacije u javnim nabavkama u BiH, i ponovnu potvrdu nedostatka stvarne političke volje za smanjenje korupcije u BiH. Stoga apelujemo na sve vas delegate i predstavnike naroda cijele BiH, da na slijedećoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH postupite moralno i odgovorno, i da odbijete usvajanje Prijedloga ZJN BiH, te tako zaštitite javni interes i spriječite još veću štetu od one koju zloupotrebe u javnim nabavkama nanose bužetima na svim nivoima u BiH.

Vaš glas PROTIV Prijedloga ZJN BiH bi omogućio dalju proceduru ekspertskog usaglašavanja, javne rasprave i amandmanske proceduru za stvarno unaprijeđenje procesa javnih nabavki u BiH, dok bi vaš glas ZA Prijedlog ZJN BiH bio glas za povećanje korupcije, diskriminacije i netransparentnosti u javnim nabavkama BiH.   

S poštovanjem,

Predstavnici organizacija civilnog društva u BiH.
Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Korupcija, Javne nabavke, ACCOUNT