BEVANDA: Više od milion i po ljudi pogođeno poplavama, pripreme za donatorsku konferenciju

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici razmatralo  je aktuelnu situaciju nastalu usljed poplava koje su zadesile BiH i donijelo  zaključak o pokretanju aktivnosti za pripremu međunarodne donatorske konferencije za pomoć BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda na konferenciji za novinare kazao je da je Ministarstvo vanjskih  poslova zaduženo da u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvom finansija i trezora te drugim ministarstvima pripremi inicijativu za organizovanje međunarodne donatorske konferencije za pomoć BiH radi saniranja posljedica katastrofalnih poplava.

- Ministarstvo vanjskih  poslova BiH zaduženo je da koordinira aktivnosti na zajedničkom nastupu BiH, Hrvatske i Srbije prema EU i drugim međunarodnim finansijskim institucijama u traženju pomoći - dodao je Bevanda koji je saopćio zaključke s današnje sjednice.

Vijeće ministara, po njegovim riječima, formira interresornu radnu grupu čiji je zadatak da za Vijeće pripremi prijedlog kriterija za raspodjelu svih vidova pomoći BiH pogođenoj prirodnom katastrofom.

Interresornu radnu grupu činit će predstavnici ministarstava za ljudska prava i izbjeglice, finansija i trezora, prometa i komunikacija te po dva predstavnika Republike Srpske i Federacije BiH koje imenuju entitetske vlade i jedan predstavnik Brčko Distrikta.

Bevanda je dodao da se zaključkom Vijeća  ministara pozivaju sve nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH da pristupe procjeni šteta, koje će biti podloga za traženje međunarodne pomoći BiH.

Također, Vijeće ministara zadužilo je sva ministarstva i druge institucije BiH, da u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmu potrebne mjere za funkcioniranje u vanrednim okolnostima nastalim poplavama.

Zaduženo je Ministarstvo sigurnosti da u suradnji s  entitetskim, kantonalnim i institucijama  Brčko Distrikta redovno informira Vijeće ministara BiH  o tačnom broju osoba stradalih u poplavama.

Također, zaduženo je Ministarstvo sigurnosti  da, u saradnji  s nadležnim  institucijama u entitetima, Brčko Distriktu, kantonima  i općinama  u kontinuitetu Vijeću ministara  dostavlja informacije  o potrebnoj pomoći  na ugroženim područjima  (hrana, odjeća, obuća,  lijekovi, medicinska oprema, oprema za sanaciju terena i sl.)

Bevanda je kazao da se procjenjuje da je 950.000 ljudi pokrenuto iz svojih domova, a da je više od milion i po ugroženo u oba entiteta od posljedica razornih poplava.  Na sjeveru zemlje, kako je dodao, situacija je još teška i kritična. U oba entiteta željeznička infrastruktura je oštećena ili uništena.  

U BiH će za saniranje šteta, kako je dodao, biti dostupna sredstva iz međunarodnih fondova.

- Suština je da  što prije definiramo sliku stvarnog  stanja, da se utvrde procjene i kredibilne aplikacije. Onoliko koliko  budemo kredibilni, novac će biti osiguran ne samo od EU već od svih finansijera, donatora i ostalih - dodao je Bevanda.
(Fena)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Vjekoslav Bevanda, Vijeće ministara BiH, Donatorska konferencija