MREŽA ACCOUNT

VLAST & ETIKA: Nećemo dozvoliti da korupcija ograniči pomoć stanovništvu

DAVID BARTH: Nećemo dozvoliti da korupcija ograniči našu pomoć
Piše: Mirna Stanković

Antikorupcijska mreža u BiH ACCOUNT je učestvovala u organizaciji Konferencije „Vlast i etika: Etičko upravljanje institucijom i interno postupanje sa prijavama nepravilnosti i korupcije''. Konferencija je održana u svjetlu primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

Katastrofalne poplave koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu krajem maja ove godine, na vidjelo su iznijele koliko je, zapravo, nepovjerenje građana BiH prema vladajućim strukturama.

Priliv humanitarne pomoći za ugrožena područja je ogroman i građani se plaše gdje će ta pomoć završiti, izjavio je David Barth, direktor misije Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u BiH na Konferenciji „Vlast i etika: Etičko upravljanje institucijom i interno postupanje sa prijavama nepravilnosti i korupcije'' koja je održana u Sarajevu 29. i 30. maja 2014. godine.

Nećemo dozvoliti da korupcija ograniči našu pomoć, ali ćemo osigurati da ta pomoć dođe u prave ruke, istakao je Barth i dodao da je brzo djelovanje članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT od vitalnog značaja.

NADZOR JAVNIH NABAVKI

Vlast je izgibila ugled i među građanima i u međunarodnoj zajednici. Već sada se vide naznake da bi sredstva namijenjena za pomoć i rekonstrukciju mogla biti utrošena na netransparentan način, s obzirom da su najavljene rekonstrukcije bez sistema javnih nabavki i da se sredstva za rekonstrukciju uzimaju iz drugih fondova, naglasio je Eldin Karić, direktor Antikorupcijske mreže ACCOUNT.

Direktor misije USAID-a, David Barth, smatra da se jednak napor kao u praćenje raspodjele humanitarne pomoći i sredstava prikupljenih za pomoć i rekonstrukciju mora uložiti i u nadgledanje sistema javnih nabavki.

U BiH, samo jedna četvrtina javnih nabavki se radi kompetitivno i transparentno, rekao je Barth.

Izražavajući saučešće zbog nesreće koja je zadesila BiH, David Freel, profesor na državnom Max Fisher koledžu u Ohaju (SAD) i bivši direktor Ohajo Etičke komisije, istakao je da Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH dolazi u pravom trenutku.

Ovo je konkretan primjer kada se pokazuje koliko je ovaj Zakon vezan za stvarni ljudski život. U narednom periodu će biti izazov natjerati vlasti da urade nešto na implementaciji ovog zakona, rekao je Freel i dodao da je implementacija jednoglasno usvojenih zakona izazov u svim zemljama svijeta, ne samo u BiH.

ZAŠTITA UZBUNJIVAČA

Ne smije se zaboraviti da svi uzbunjivači uvijek i svugdje žele isto – da se ispravi zlo. Oni moraju biti zaštićeni od direktnih, indirektnih i budućih posljedica prijavljivanja korupcije. Iako ovaj Zakon ne predviđa pravne lijekove za uzbunjivače, oni postoje u drugim zakonima, kao što je Zakon o radu i veza između zakona mora postojati, naglasio je Freel.

Donošenje ovog Zakona je veliki dan za sve one koji žele prijaviti korupciju i pozivam sve koji imaju informacije o neregularnostima da ih prijave i iskoriste ovaj alat da se zaštite, rekao je James Wasserstrom, viši savjetnik za borbu protiv korupcije pri Ambasadi SAD-a u Kabulu i prijavitelj korupcije u Ujedinjenim nacijama.

Radnu konferencija ''Vlast i etika: Etičko upravljanje institucijom i interno postupanje s prijavama nepravilnosti i korupcije'' organizovao je Centar za odgovornu demokratiju (COD) Luna u saradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i Antikorupcijskom mrežom ACCOUNT.

Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH je stupio na snagu 1. januara 2014. Jednoglasno je usvojen od oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a odnosi se na državne institucije i pravna lica koja osnivaju institucije BiH.
Ovo je prvi evropski zakon koji uvodi instrumente predsudske zaštite. Institucije su dužne da do 31. marta donesu interne akte o prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Zaštita uzbunjivača, korupcija, ACCOUNT