ACCOUNT

TREĆA SKUPŠTINA ACCOUNT-a: Svaka nevladina organizacije mora biti u stanju da pomogne građanima BiH

Pripremila: M.S.L.

U narednom periodu, članice ACCOUNT-a će raditi na monitoringu zapošljavanja u javnim institucijama, monitoringu javnih nabavki i procesuiranja slučajeva korupcije i organizovanog kriminala

U Sarajevu je održana treća Godišnja skupština članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT na kojoj je prezentiran rad ove Mreže u posljednjih godinu dana i izabrani novi članovi Savjetodavnog odbora i predsjedavajući sektorskih grupa.

Za članove Savjetodavnog odbora izabrani su:
Miron Torlo, Savez Samostalnih Sindikata organa uprave i Hercegovačko Neretvanskog Kantona
Radan Spasojević, UG Tender
Saša Marković, Omladinski komunikacijski centar
Majda Behram, Centri civilnih inicijativa
Anica Ramić, Stop Mobbing
Vanja Milašinović, Udruženje građana Za Analizu Javnih Politika

Nova predsjedavajuća Sektorske grupe Obrazovanje je Biljana Matijević iz OKC-a Banja Luka. Sektorskom grupom Pravosuđe će u narednih godinu dana predsjedavati Nermin Kadribašić, pravnik iz Zenice. Kao i u prethodnoj godini, Sektorskom grupom Zdravstvo će predsjedavati Anica Ramić iz udruženja Stop Mobbing, Trebinje, Sektorskom grupom Privreda Hasna Ljubović iz Udruženja za građanska prava, Sarajevo, a predsjedavajući Sektorske grupe Javne nabavke je Igor Vukajlović iz UG Tender, Banja Luka.

 

TREBA DA SE OGLASI ALARM

Predstavljajući rad Antikorupcijske mreže ACCOUNT, direktor Eldin Karić je naglasio da je od osnivanja ova Mreža imala obavezu obavijestiti građane da je korupcija najveći problem u Bosni i Hercegovini, ali i da u drugim problemima sa kojima se građani susreću postoje elementi korupcije.
Podsjetio je i da je nedavno predsjednica Suda BiH, Meddžida Kreso izjavila da u BiH postoji "pravosudna mafija".

- Kada to kažu vodeći ljudi iz sistema, treba da se oglasi alarm, rekao je Karić.

Direktor Mreže ACCOUNT je također naglasio da misija USAID-a pokreće novi projekat čiji je cilj reforma pravosudnog sistema u BiH i pozvao članice da pronađu svoje mjesto u ovom projektu.

- Svaka članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT mora biti u stanju da pomogne građanima BiH i izvrši pritisak na institucije, rekao je Karić.

Govoreći o stanju u sektoru zdravstva, Eldin Karić je ukazao na nedavnu odluku generalnog direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Kemala Crnkića, kojim se ukida služba za javne nabavke ove institucije, a sam proces javnih nabavki prebacuje na apoteke i medicinske ustanove.

- ACCOUNT će insistirati da se zaustavi taj proces i tražiti odgovornost onih koji su to uradili, rekao je Karić.

Također je podsjetio članice da državna Strategija za borbu protiv korupcije završava ove godine, a da je ispunjeno samo 12% predviđenih ciljeva.

- Problem sa postojećom Strategijom je što niko nije bio odgovoran za njenu realizaciju, rekao je Karić, pozivajući članice da dobro prouče tekst nove strategije u čiju je izradu bio uključen i član Mreže ACCOUNT i novi predsjedavajući Sektorske grupe Pravosuđe Nermin Kadribašić.

- Bez realizacije strateških ciljeva nema ni borbe protiv korupcije, rekao je Karić.

 

ACCOUNT U EVROPSKOJ MREŽI

Rad Sektorske grupe Pravosuđe je predstavio dosadašnji predsjedavajući Ervin Turbić, UG Justicia iz Srebrenika. Ova je grupa organizovala niz javnih debata o zapošljavanju u javnim institucijama i institucijama obrazovanja, najefikasnijim metodama u borbi protiv korupcije i debatu pod nazivom “Šta očekujemo od novih vlasti u borbi protiv korupcije?”.

Grupa Pravosuđe je pripremila i antikorupcijski priručnik koji će uskoro biti objavljen, a zajedno sa Sektorskom grupom Obrazovanje su radili na izradi prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o zapošljavanju u osnovnim i srednjim školama na području KS.

Članovi ove Sektorske grupe svakodnevno su radili na otkrivanju i sprječavanju korupcije.

- Iskoristite kapacitete ACCOUNT-a i uložite napor da se promijeni stanje na nivou lokalne zajednice, pozvao je Turbić.

Turbić je sa članicama podijelio i ekskluzivnu vijest – ACCOUNT je pozvan na međunarodnu konferenciju mreža nevladinih organizacija za borbu protiv korupcije koja će se održati u martu 2015. godine u Italiji. Na skupu u Bolonji, ACCOUNT će predstaviti svoje aktivnosti i izvijestiti o stanju u borbi protiv korupcije u BiH pred 150 hiljada učesnika. ACCOUNT je također pozvan da se priključi evropskoj mreži nevladinih organizacija za borbu protiv korupcije.

O aktivnostima Sektorske grupe Zdravstvo je izvijestila Anica Ramić, predsjedavajuća ove sektorske grupe. Predstavila je zaključke koji su doneseni na četiri debate održane u Bihaću, Goraždu, Trebinju i Doboju. Prijedlog pravilnika za prevenciju i borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama kojeg je izradila ova grupa je upućen Ministarstvu zdravstva Republike Srpske na razmatranje.

- Iz Ministarstva su nas zamolili da ovaj Prijedlog pravilnika uskladimo sa Strategijom za borbu protiv korupcije RS koja je na snazi do 2017. godine, rekla je Ramić.

Hasna Ljubović, predsjedavajuća Sektorske grupe Privreda, istakla je u svom izvještaju da skoro godinu dana od Ministarstva pravde BiH traže formiranje radne grupe za izdradu Zakona o stečaju. Ova Grupa je uradila istraživanje na temu Zakona o stečaju, poredeći tri zakona koja su na snazi u Brčko Distriktu, Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Odlučili su se bazirati na Zakon koji je na snazi u Federaciji BiH.

Rad pravnog tima za pružanje besplatne pravne pomoći je predstavila Branka Inić, pravna savjetnica. Naglasila je da je u slučajevima prijave korupcije jako važno obratiti pažnju na to koje dokaze treba prikupiti, na koji način i kako obrazložiti prijavu korupcije. Najveći broj prijava koje je pravni tim ACCOUNT-a primio se odnosio na zloupotrebu ovlaštenja i odgovornosti i na neregularnosti u procesu privatizacije. U samo jednom slučaju je podnesena prijava zbog primanja mita.

- Prilikom rada treba uzeti domicilno zakonodavstvo i vidjeti koliko je ono u suprotnosti sa međunarodnim normama, rekla je Inićeva.

ACCOUNT-ova pravna savjetnica je ukazala i na neophodost monitoringa slučajeva procesuiranja korupcije, te pozvala članice da upute otvoreno pismo predsjednici Suda BiH da javno kaže “ko je ta mafija u pravosuđu”.

Branka Inić je također naglasila da civilno društvo gubi na donatorskim sredstvima, jer se donatori sve češće odlučuju usmjeriti donacije direktno prema građanima.

- To stvara situaciju u kojoj rad nevladinih organizacija nije potpun, stručan i etičan, što rezultira nepovjerenjem građana u ove organizacije, rekla je Branka Inić.

U narednom periodu, članice ACCOUNT-a će raditi na monitoringu zapošljavanja u javnim institucijama, monitoringu javnih nabavki i procesuiranja slučajeva korupcije i organizovanog kriminala. Također će sa odabranim opštinama/općinama raditi na izradi lokalnih strategija za borbu protiv korupcije.

 

KORUPCIJA POPRIMILA SISTEMSKI OBLIK

U ceremonijalnom dijelu Skupštine, članicama i gostima su se obratili Jaidev Singh, direktor Ureda za demokratiju USAID-a, Zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Dragan Slipac i Aleksandra Pandurević, zastupnica u Parlamentu BiH.

Zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Dragan Slipac kazao je da je uloga nevladinog sektora ključna u korigiranju i kreiranju demokratskih procesa.

- Nevladine organizacije nisu tu samo da prozivaju vladin sektor već da aktivno učestvuju u kreiranju određenih procesa, davajuću svoje preporuke i mišljenja - kazao je Slipac.

Dosadašnju saradnju s Antikorupkcijskom mrežom Account ocijenio je uspješnom i istakao da su potpisali Memorandum o zajedničkom djelovanju.

Također je informirao da predstavnici Accounta zajedno s 30 predstavnika institucija na svim nivoima, uključujući i nevladin sektor, sudjeluju u izradi nove strategije za borbu protiv korupcije za period 2015.-2019. godine.

Korupcija u BiH je, smatra Slipac, poprimila sistemski oblik i ušla u sve pore društva tako da onemogućava demokratski razvoj i razvijanje ekonomije.

Zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH Aleksandra Pandurević kazala je da je BiH država koja je zarobljena u korupciji te da nove vlasti trebaju donijeti čitav set antikoruptivnih zakona "bez kojih nema popravka ekonomije."

Pandurević smatra da sve pljačke u BiH počinju izbornom krađom te da su stoga potrebne izmjene izbornog zakona.
Ističe da je osim spomenutog, potrebno donošenje i novog zakona o sukobu interesa, zatim novi zakon o javnim nabavkama, zakon o ispitivanju porijekla imovine političara te da je potrebno "čišćenje pravosudnog sistema od korumpiranih sudija i tužilaca."

Organizacije kao što je Account, kaže, mogu pomoći u borbi protiv korupcije na više načina: putem medijskog pritiska, pritiska na vlasti, učešćem u izradi kvalitetnih zakonskih rješenja te edukacijom javnosti.

- Sistem vrijednosti u BiH moramo vratiti na normalan aksiom da nije normalno krasti i da je ukradeni budžetski novac - novac svih nas, zaključila je Pandurević.

 

ZAHVALNICE ACCOUNT-a

Tokom ceremonijalnog dijela Skupštine, dodijeljene su zahvalnice za 18 medija iz BiH koju su u proteklih godinu dana pratli rad mreže i na taj način dali svoju podršku u borbi protiv korupcije.

Zahvalnice su dodijeljene i Ervinu Turbiću iz UG Justicia iz Srebrenika, Hakiji Porobiću iz Udruženja potrošača KS i Anici Ramić iz udruženja Stop Mobbing. Članovima Savjetodavnog odbora Antikorupcijske mreže ACCOUNT Zlatanu Ohranoviću, Zulki Baljak, Saši Madackom, Rajku Kecmanu, Samiru Haliloviću, Mironu Torli, Radanu Spasojeviću i Damiru Radenkoviću su također uručene Zahvalnice.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Nevladine organizacije, Korupcija, ACCOUNT