AKCIONI PLAN STANOVNIŠTVA I RAZVOJA: Zabrinjavajuća stopa smrtnosti porodilja u BiH

Piše: B.M.R.

Posljednje dvije godine različite BH institucije i nevladine organizacije aktivno rade na kreiranju plana djelovanja nakon 2015

Međunarodna konferencija o stanovništvu i razvoju (MKSR) 1994. godine usvojila je u Kairu Akcioni program MKSR. Tom prilikom su se vlade 179 država a što uključuje i BiH, obavezale da će ostvariti razvoj zasnovan na ljudskim pravima u skladu s Akcionim programom.

Akcioni program sadrži i niz obaveza koje se odnose na reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava. Bosna i Hercegovina (BiH) je dio ove mreže. Ciljevi su grupisani u slijedeće oblasti: Stanovništvo, održivi ekonomski rast i održivi razvoj; Rast i struktura stanovništva; Urbanizacija i unutrašnja migracija; Međunarodna migracija i razvoj; Porodica, blagostanje osoba i društava; Reproduktivna prava i reproduktivno zdravlje; Zdravlje, morbiditet i mortalitet; Rodna ravnopravnost, jednakost i osnaživanje žena; Stanovništvo, razvoj i obrazovanje.

Asocijacija XY ulaže posebne napore da se u realizaciji MRKS ciljeva ponude sistemska i održiva rješenja, a ne samo intervencije koje završavaju paralelno sa završenim projektima. Strategija Asocijacije XY je uključivanje relevantnih institucija u razvijanje kvalitetnih programa čiju će implementaciju preuzeti relevantne institucije ali i podsticanje razvijanja mehanizama praćenja realizacije ciljeva, što osigurava veću kvalitetu u provedbi akcionog plana.

Rok za provođenje ciljeva ističe ove godine, a Feđa Mehmedović iz Asocijacije XY o dinamici provođenja kaže:

- Mnogo toga je urađeno, no društvo je dinamično i promjene su stalne, tako da populacijski rast treba posmatrati kao proces u koji treba kontinuirano ulagati, društvene promjene moramo pratiti i na prilagođen način odgovarati na njih. Ne smijemo zaboraviti da je BH društvo još u tranzicijskom periodu i da je ova zemlja pretrpjela ratna razaranja koja su na različite načine usporila društveni rast i razvoj. Posebno smo zadovoljni saradnjom među institucijama i tu je napredak najuočljiviji, posebno u kontekstu saradnje vladinog i nevladinog sektora.

Postojeći ciljevi će, kaže Mehmedović, u narednom periodu biti dorađeni te će se formirati novi koji će biti uvršteni u strategiju napretka BiH kada je u pitanju MKRS:

- Posljednje dvije godine različite BH institucije i nevladine organizacije aktivno rade na kreiranju plana djelovanja nakon 2015. a taj akcioni plan će pored postojećih sadržavati nove ciljeve za koje se ispostavi da mogu biti značajni za napredak naše zemlje u bilo kojem smislu.

Razvojni ciljevi su trebali biti ispunjeni do 2015. Na to su se obavezale sve zemlje koje su 2000. godine bile članice UN-a, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, i više od 20 međunarodnih organizacija.

- Uopšteno govoreći, bilo je mjerljivog napretka u svim aspektima koje obuhvataju Milenijumski razvojni ciljevi. Ipak, aspekt u kojem se najviše zaostaje, na globalnom nivou je takozvani MDG 5, odnosno Milenijumski razvojni cilj koji se tiče smrtnosti porodilja. Također, još uvijek postoji značajan jaz kada su u pitanju jednakost polova, klimatske promjene i zaštita okoliša, ali se ipak najviše zaostaje u implementaciji indikatora smrtnosti porodilja, rekla je u razgovoru za Žurnal Doina Bologa, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u BiH i direktorica UNFPA za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Kosovo i Srbiju.

O brzini ostvarivanja ciljeva Bologa kaže:

- Ne bih rekla ni da sam sretna, ali ni da sam nestretna brzinom ostvarivanja Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH. Još uvijek postoje jazovi koji se moraju prevazići.Naprimjer, cilj univerzalnog pristupa uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, koji je u našem mandatu. Još uvijek smo u procesu uspostavljanja koherentne strategije po ovom pitanju. Još uvijek postoje problemi u vezi sa pravima žena i odgovoru na polno nasilje i seksualno nasilje u ratu. Tako je kako je. Izvještaj naglašava uglavnom dobre stvari.

Ipak, u Izvještaju se univerzalni pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju ne spominje kao cilj, ali ima nekih dostignića. U regionalnom pregledu ICPD nema mnogo govora o BiH jer je pregled globalnog progresa postizanja ciljeva iz ICPD akcionog programa imao nekoliko faza. Prva faza je sveobuhvatno istraživanje na nivou zemlje, koje je uvršteno u regionalni izvještaj, a regionalni izvještaj je uvršten u sveobuhvatni izvještaj Generalnog sekretara.

Zvanični izvještaj za BiH je poslan nakon regionalnog sastanka, jer je proces usvajanja akcionog plana bio jako kompleksan, pa je proces jako kasnio.
(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

UNFPA, ASocijacija XY, Milenijski ciljevi