Integritet vlasti

INTEGRITET VLADE RS: Najvišu ocjenu ima Lejla Rešić, a Kasipović zbog Kusturice zaslužio loš rezultat

FOTO: Vlada RS
Piše: S.M.

Vrijeme je da pogledamo ko su novi ministri u vladama i kakve ocjene integriteta imaju. Počinjemo sa Vladom Republike Srpske

Željka Cvijanović sa ocjenom integriteta od 83 posto bila je najbolje ocijenjen predsjednički kandidat u BiH. Istina, njena je ocjena napravljena na osnovu tri revizorska izvještaja kao premijera Republike Srpske i bivše ministrice za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.

Iskustvo i ocjene njenih ministara su šaroliki – od iskusnih političara sa lošim ocjenama integriteta do novih imena u izvršnoj vlasti.

Sama Cvijanovićeva ima dva pozitivna mišljenja revizora i jedan mišljenje sa rezervom za 2011. godinu.

Ocjena integriteta napravljena je na osnovu stotina revizorskih izvještaja u posljednjih desetak godina. Stranke i političari dobijaju ocjenu na osnovu prosjeka svih revizorskih izvještaja koji se odnose na njih dok institucije ocjenu dobijaju na osnovu posljednjeg dostupnog revizorskog izvještaja

Ocjena integriteta zasnovana je na osnovu mišljenja revizora i uključuje samo finansijsko poslova institucije. U ocjenu nisu uračunati efikasnost političara, ispunjenost obećanja ili drugi slični kriteriji. Ocjene političara i stranaka možete pogledati na stranici Integritet.ba.

Jedan od slučajeva iz izvještaja koji se odnosi na Željku Cvijanović, istaknutih za 2012. godinu, je ugovor sa Ekonomskim institutom Banja Luka. Ovaj ugovor ukupno je vrijedio 585.000 maraka a ministarstvo koje je vodila Cvijanovićeva učestvovalo je sa 200.000 maraka. Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske koju je tada vodio Aleksandar Džombić uložio je 185.000 maraka u ovu studiju koja je trebala analizirati kako unaprijediti odnose Republike Srpske i Srbije.

Revizori navode da ministarstvo Željke Cvijanović za ovaj posao nije provelo postupak javne nabavke.
Nakon što je 2013. godine Cvijanovićeva naslijedila Džombića na premijerskom mjestu, on je postao predsjednik savjeta Ekonomskog instituta Banja Luka.


Dobre ocjene za novi mandat

Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, političarka je sa najvišom ocjenom integriteta u Bosni i Hercegovini. Sa ocjenom integriteta od 91 posto na osnovu tri revizorska izvještaja, Rešić je političarka u izvršnoj vlasti sa daleko najvećim integritetom među kolegama. U novoj vladi dobila je i novi mandat.

Rešić ima ocjenu od 91 posto na osnovu tri izvještaja. Dva su dobila čiste pozitivne ocjene dok je onaj iz 2012. godine imao pozitivno mišljenje uz isticanje predmeta. Zahvaljujući njenom posljednjem izvještaju institucija koju vodi, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, ima ocjenu integriteta od 100 posto.

Ipak, u 2012. godini revizori su skrenuli pažnju na dva slučaja u ministarstvu tokom ove godine.

Rešić je uposlenike u ministarstvu nagradila za posebne rezultate u radu tako što je nepotrošeni novac za bruto plate podijelila kao posebne naknade. Kao razlog viška u budžetu za plate revizori navode kako je ministarstvo imalo manje zaposlenih od broja radnika po sistematizaciji. Na ovaj način naknade zaposlenim prekoračene su za 54 posto od planiranog.

“S оbzirоm dа Мinistаrstvо niје imаlо rаspоlоživih srеdstаvа zа оvu nаmјеnu, tо niје u sklаdu sа Оdlukоm Nаrоdnе skupštinе Rеpublikе Srpskе о usvајаnju rеbаlаnsа budžеtа zа 2012. gоdinu”, naveli su revizori.

Tu je još jedan istaknuti predmet. Zakon o javnim nabavkama kaže da jedna institucija može takozvanim direktnim sporazumom bez objavljivanja tendera zaključiti ugovore u vrijednosti ne većoj od 10 posto ukupnog budžeta za javne nabavke. Ministarstvom na čijem je čelu Rešić tokom 2012. godine potpisalo je osam ugovora ukupne vrijednosti 28.976 maraka što je 20 posto planiranih sredstava za nabavke.

Ove dvije napomene revizora razlog su zbog čega Rešić umjesto ocjene integriteta od 100 ima ocjenu od 91 posto.


Emir Kusturica za lošu ocjenu revizora

Zoran Tegeltija je dobio još jedan mandat u Ministarstvu finansija. Njegova ocjena integriteta je 75 posto na osnovu četiri izvještaja revizora – dva sa rezervom i dva pozitivna.

Ovaj doktor ekonomskih nauka od 2008. godine ranije je radio u Rafineriji nafte u Brodu, Republičkoj upravi javnih prihoda BiH, Republičkoj upravi javnih prihoda Republike Srpske, te Republičkoj upravi carina Republike Srpske, kao savjetnik direktora, šef carinske ispostave, načelnik sektora za carinsko-pravne poslove, te šef odsjeka za naplatu prihoda i statističke analize, piše u njegovoj zvaničnoj biografiji.

Od 2000. do 2002. godine bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a od 2004. godine načelnik opštine Mrkonjić Grad.

U revizorskom izvještaju sa rezervom za 2013. godinu Tegeltiji je skrenuta pažnja na prijem novih radnika – državnih službenika, namještenika i pripravnika. Revizori su otkrili da su na konkursu zaposleni radnici koji su u Ministarstvu radili kao pripravnici ili su imali ugovor na određeno vrijeme i prije objavljivanja konkursa.

U istoj godini je Tegeltija kao ministar odobrio zapošljavanje radnika na određeno vrijeme uz opravdanje povećanog obima posla. Tegeltija je odobrio sklapanje ugovora dužih od šest mjeseci što nije u skladu sa Zakonom od državnim službenicima. Sa 14 uposlenih potpisan je ugovor duži od tri godine, otkrili su revizori.

Novi ministar pravde Anton Kasipović ima veliko iskustvo u izvršnoj vlasti ali i ocjenu integriteta od samo 46 posto za taj rad. Ovaj diplomirani pravnik u prošlosti se uglavnom bavio novinarstvom a kasnije politikom. Nakon izbora 2006. godine Kasipović je imenovan za ministra prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.

Mandat je počeo loše sa negativnom ocjenom revizora koju je tokom godina popravljao. Najčešće je imao mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta a samo jednom čisto pozitivno mišljenje revizora.

Kasipović je odobrio isplate na osnovu zaključka Vlade za sufinansiranje koncerta Simple Minds i Emir Kusturica i The No Smoking Orchestra po 50.000 maraka.

“Za navedeni koncert nije zaključen Ugovor, dostavljena je faktura bez specifikacije troškova”, napisali su revizori i dodali da je korišten novac iz budžetske rezerve i time prekršen Zakon o budžetskom sistemu.

Revizori su nekoliko puta Kasipovića upozoravali na “odstupanje od budžeta”, odnosno trošenje više novca nego što je budžetom planirano.

Kasipović je mjesto ministra izgubio tokom rekonstrukcije Vlade Republike Srpske kada je umjesto Aleksandra Džombića premijerka postala Željka Cvijanović. Nakon kratke pauze, Kasipović je nakon izbora 2014. godine vratio u Vladu.


Dobro iskustvo, loše ocjene integriteta

Predrag Gluhaković vraća se na svoju ministarstvu poziciju trgovine i turizma gdje je bio u mandatu 2006.-2010. godine. Za taj mandat Gluhaković je zaradio ocjenu integriteta od tek 35 posto. Od 2010. do 2014. godine bio je potpredsjednik Narodne skupštine.

Među primjedbama revizora na Gluhakovićevo upravljanje ministarstvima je i njegova naklonost uposlenicima na štetu budžeta. Tokom 2007. godine on je odobrio naknade zaposlenim u iznosu većem od 71.000 maraka - naknade ženama za 8. mart, naknade za Božić, naknade po odluci Ministra, 1.000 maraka po zaposlenom na ime postignutih rezultata i uspješne realizacije planiranih aktivnosti u 2007. godini, naknade za Novu godinu te kupovinu paketića djeci do 15 godina.

Primjedbi je bilo i na nepoštovanje Zakona o javnim nabavkama. Prilikom nabavke hrane i pića za potrebe Ugostiteljskog servisa nije primjenjivan Zakon a ukupna ukupna vrijednost navedenih nabavki u 2009. god. iznosila je 203.489 maraka, naveli su revizori.

Vjerovatno najiskusniji političar u novoj Vladi Republike Srpske je novi ministar privrede, energetike i razvoja Petar Đokić. Imao je nekoliko mandata u Narodnoj skupštini gdje je dva puta bio predsjednik Skupštine. Imao je i dva mandata u Vladi Republike Srpske kao ministar rada i boračko invalidske zaštite.

Od revizora je uglavnom dobijao mišljenje s rezervom pa je njegova ocjena integriteta 50 posto. Najviše primjedbi revizora odnosi se na trošenje više novca nego što je budžetom predviđeno.

Stevo Mirjanić ostao je ministar poljoprivrede, šumarska i vodoprivrede gdje je došao 2013. godine.
Bio je član Vlade BiH i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, zatim generalni direktor Kombinata AIPK – Banja Luka, te član Savezne Vlade SFRJ (SIV) kao ministar bez portfelja, te savezni ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu SFRJ, navodi u svojoj biografiji.

Na njega se odnosi samo jedan revizorski izvještaj i to onaj negativni iz 2013. godine. Premalo za ocjenu integriteta.

Novi mandat u Vladi Republike Srpske dobila je i Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Bivša šefica kabineta i savjetnik predsjednika Vlade ima ocjenu integriteta od 83 posto na osnovu tri revizorska izvještaja – dva pozitivna i jedan za rezervom.

Revizori za 2012. godinu nisu dali pozitivno mišljenje najviše zbog isplate Hidrogradnji sa Pala u iznosu od 180.000 maraka, “bez definisanih kriterijuma, kao i bez podnesenog programa odnosno projekta od strane korisnika sredstava”.

I Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica, dobio je novi mandat u Vladi Republike Srpske iako je prethodni završio sa ocjenom integriteta od 56 posto.

Nakon pozitivne ocjene revizora 2011. godine, činilo se da će Čordaš nastaviti sa dobrim upravljanjem ministarstva ali su naredna dva izvještaja bila sve gora.

Jedan od razloga je i primjedba revizora zbog zapošljavanja u Ministarstvu tokom 2012. godine – bez konkursa!
“Ministarstvo je izvršilo prijem zaposlenih na neodređeno vrijeme bez konkursa i prijem na određeno vrijeme bez rasporeda jednog radnika na sistematizovano radno mjesto i tri radnika koji ne ispunjavaju propisane uslove radnog mjesta u pogledu radnog staža i položenog stručnog ispita, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima”, napisali su revizori.

Dragan Bogdanić uspio je zadržati svoju ministarsku poziciju koju je dobio nakon rekonstrukcije Vlade 2013 .godine. Mandat ministra zdravlja počeo je neslavno uz mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta. Ocjena integriteta od 25 posto ne odražava pravo stanje s obzirom da je napravljena na osnovu samo jednog revizorskog izvještaja.

Ministar nauka i tehnologije Jasmin Komić staro je ime u Vladi. Za svoj rad u prethodnom mandatu, na osnovu tri revizorska izvještaja, Komić je dobio ocjenu integriteta od 58 posto uz trend pogoršanja revizorskih izvještaja.

Komić nije uvažio preporuku revizora u vezi sa kratkoročnim razgraničenjima u iznosu od 1.750.000 maraka sredstava uplaćenih kompaniji Andrićgrad. Ministarstvo je novac dalo za izgradnju zgrade Instituta Ivo Andrić. Revizori su otkrili da je isti iznos novca uplatila Vlada Srbije.
“Pošto su navedena sredstva obezbijeđena od strane Vlade Republike Srbije i s obzirom da su povezana sa osnivačkim ili nekim drugim pravima koja će Vlada Republike Srbije ostvarivati u Institutu ''Ivo Andrić'' u Višegradu, a ne sa pravima Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, smatramo da pozicije kratkoročnih razgraničenja ne odražavaju pravu prirodu novčanog transfera”, napisali su revizori uz preporuku da se ova greška ispravi. Međutim, u izvještaju za narednu godinu revizori su morali ponoviti svoju preporuku.


Ministri bez ocjene

Novi ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić nije do sada obavljao izvršne funkcije u vlasti pa nema ocjenu integriteta. Ovaj diplomirani inžinjer elektrotehnike bio je uposlenik Elektrodistribucije Prnjavor prije nego što je postao ministar.

Dane Malešević, novi ministar prosvjete i kulture, također nema ocjenu integriteta jer nije bio u vrhu izvršne vlasti. Malešević, Klokićev sugrađanin, je profesor i doktor nauka. Radio je kao profesor i direktor Tehničke škole u Gradišci, bio savjetnik u Ministarstvu prosvjete u kulture i načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Gradiška.

Još jedan ministar bez ocjene integriteta je novi ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Kako kaže u svojoj biografiji, Lukač ima 25 godina iskustva u policiji. Od 2005. godine je načelnik Odjeljenja komunalne policije Banja Luke.

Milenko Savanović, novi ministar rada i boračko-invalidske zaštite također nema iskustvo u najvišoj izvršnoj vlasti niti ocjenu integriteta. U svojoj mašinskoj struci Savanović je radio do 2000. godine kada postaje zamjenik gradonačelnika Mrkonjić grada. Od 2005. godine je bio savjetnik direktora za tehnička pitanja u Hidroelektrani na Vrbasu.

Neđo Trninić, novi ministar saobraćaja i veza, još je jedan poslanik koji po prvi put dobija izvršnu vlast. Politikom se ozbiljno bavi od 2010. godine kada je izabran u Skupštinu opštine Bratunac te Narodnu skupštinu.

Nova ministrica porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović novo je ime u izvršnoj vlasti i nema ocjenu integriteta. Ova doktorica ginekologije i akušerstva prije ministarske pozicije radila je u Domu zdravlja u Foči.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Vlada RS, Željka Cvijanović, Integritet