Republika Srpska

Istjerivanje zakona: Policija u Višegradu očekuje deložaciju iz svoje stanice!

FOTO: n1
Piše: Ljiljana Kovačević

Stečajni upravnik “Granita” može zatražiti od policije u Višegradu da napuste objekte, koji se, formalno, još nalaze u vlasništvu ove propale firme i da policiju istjera na ulicu


U Republici Srpskoj je bagatelisanje institucija toliko uzelo maha da nikoga pretjerano ne uzbuđuje kada se gradonačelnik Prijedora Marko proglasi vlasnikom svih trgova i ulica u tom gradu.

Na drugoj strani, Policijska stanica u Višegradu je deceniju smještena u zgradi čiji je formalni vlasnik propala firma, iako je davno iz entitetskog budžeta izdvojen novac kojim bi se riješilo to pitanje.

UGOVOR NIJE LEGALAN

Prošle godine ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač naložio je Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo da se izvrši promjena vlasništva nad zgradom koju koristi Policijska stanica u Višegradu. U zemljišnim knjigama ta zgrada se vodi kao društvena svojina, a naloženo je da se izvrši promjena vlasništva, odnosno da se kao vlasnik uknjiži Republika Srpska.

CJB Istočno Sarajevo je postupilo po naredbi ministra, ali je iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko–pravne poslove Višegrad stigao negativan odgovor. Postupak se ne može provesti zbog određenih nedostataka kupoprodajnog ugovora (broj: K/B-3423-1/06 od 29.09.2006. godine), koji je MUP RS tada zaključio sa višegradskom firmom AD „Granit“ u stečaju, u čijem objektu je smještena Policijska stanica u Višegradu.  

Kao prvo, taj ugovor nije ovjeren u sudu, potom u ugovoru nije naveden broj posjedovnog lista, broj ZK izvatka, broj katastarske opštine. Da bi se načinio aneks ugovora kod notara moraju se otkloniti svi ovi nedostaci, odnosno moraju se precizirati tačni podaci o nepokretnosti koje su predmet kupoprodaje.

MUP RS potom, u oktobru prošle godine, šalje dopis Pravobranilaštvu Republike Srpske u Foči, tražeći od ove institucije saglasnost za zaključenje aneksa kupoprodajnog ugovora. Pravobranilaštvo daje saglasnost, kako bi Vlada Republike Srpske, odnosno MUP konačno postali vlasnik objekta u kojima je smještena Policijska stanica Višegrad.

Nakon toga, Vlada RS daje saglasnost da se kupoprodajni ugovor zaključen između AD „Granit“ u stečaju, Višegrad kao prodavca i Vlade RS, odnosno MUP RS kao kupca konvalidira (da se osnaži ništavi pravni akt ispunjavenjem formalnosti koje nedostaju) i da se kod notara sačini aneks ugovora, u kojem će se tačno navesti podaci o nepokretnosti, koje su predmet kupoprodaje.

MOGUĆA DELOŽACIJA

U Policijskoj stanici Višegrad Žurnalu nisu mogli odgovoriti da li je aneks ugovora sklopljen, jer je komandir PS Zoran Ušćumlić, koji je zadužen za taj posao, na godišnjem odmoru.

Ako je Marko Pavić mogao sve ulice i trgove u Prijedoru proglastiti svojim vlasništvom, poručujući opozicije da proteste održavaju na trgovima i ulicama koje su oni izgradili, može se desiti da i stečajni upravnik  “Granita” zatraži od policije u Višegradu da napuste objekte, koji se, formalno, još nalaze u vlasništvu ove propale firme i da policiju istjera na ulicu.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Ljiljana Kovačević, MUP RS, Mirko Pavić, Dragan Lukač