Birokratski krug

Bijeg od nadležnosti: Zna li iko u ovoj državi šta je sa milionskom imovinom u inostranstvu?

Piše: D.Obrdalj

U nadi da saznamo detalj više o imovini ZO I84 van države BiH, obratili smo se Agenciji za privatizaciju Kantona Sarajevo. To je bio samo početak birokratskog kruga

Koliko domaće institucije vode brigu o milionskoj imovini Bosne i Hercegovine u zemljama bivše Jugoslavije ilustrativno govori i činjenica da se nadležnosti prebacuju sa jedne institucije na drugu. Na naše upite o BH imovini samo se zavrtio krug nadležnosti.

U nadi da saznamo detalj više o imovini ZOI84 van države BiH, konkretno Hotela Vis 2 u blizini Dubrovnika, i koji su planovi za ovaj hotel i ostalu imovinu,  obratili smo se Agenciji za privatizaciju Kantona Sarajevo. Odgovorili su nam da se radi o državnoj imovini i da Hotel Vis 2 nije prijavljen u Registar pasivnog podbilansa te da je za ovu imovinu jedina nadležna Komisija za državnu imovinu pri Vijeću ministara.

Slijedeći tu sugestiju obratili smo se Vijeću ministara BiH, gdje smo dobili odgovor da je imovina koja se nalazi u zemljama bivše Jugoslavije  u nadležnosti entiteta.

Slijedeći i tu sugestiju obratili smo se Vladi Federacije a oni su nas proslijedili Agenciji za privatizaciju Federacije BiH. Iz agencije za privatizaciju FBiH također su rekli da ZOI 84 nema imovine iskazane u pasivnom podbilansu ali i da je za ovo poduzeće nadležna agencija za privatizaciju Kantona Sarajevo. Ponovo smo vraćeni na početak...

 

Dakle, na naše pitanje da li firma ZOI 84 ima imovinu van Bosne i Hercegovine, dobili smo ovakve odgovore:

 

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU KANTONA SARAJEVO: 

- Komisija za državnu imovinu pri Vijeću ministara BiH je jedina nadležna za ovu imovinu i to je adresa na koju se trebate obratiti za više informacija.

VIJEĆE MINISTARA BIH:

- Imovina bh. firmi koja se nalazi u zemljama bivše Jugoslavije je u nadležnosti entiteta, tako da informacije možete potražiti u entitetskim vladama.

VLADA FBiH: 

- Vaš mail smo proslijedili Agenciji za privatizaciju u FBiH

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU FEDERACIJE BiH: 

- Preduzeće je  u nadležnosti KAP Sarajevo

 

Poštujući proceduru teško da možete doći do konkretnih odgovora od domaćih institucija. Kao dodatni dokaz ovoj tvrdnji je i odgovor državnog Tužiteljstva koji smo u međuvremenu dobili na naš upit o statusu krivične prijave koju su radnici ZOI 84 podnijeli protiv direktora Midhata Hubijara:

TUŽITELJSTVO BiH: 

- Tužiteljstvo BiH ne može davati nikakav komentar na navedeni upit.

(zurnal.info)