Afera Boska

Kako je Vlada RS finansirala Zekstru: Pozajmica od pola miliona preko noći postala grant

Piše: Ljiljana Kovačević

Ministar Gluhaković, koji ne zna kako je nestao ugovor o prodaji “Boske”, čiju privatizaciju obavija niz sumnjivih i po RS štetnih radnji, očito je prije kraja svog prvog ministarskog mandata pozajmicu pretvorio u grant

Okružni privredni sud Banjaluka je 13. oktobra prihvatio prijedlog Pravobranilaštva Republike Srpske i donio odluku da se sasluša vlasnik “Zekstra grupe” Dragan Đurić, povodom tužbe kojom Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske potražuje skoro pola miliona KM, uplaćenih sindikalnoj organizaciji RK „Boska“ 2009. godine.
Ministarstvo trgovine i turizma RS traži da Konzorcijum “Zekstra grupe” i “Delta Real Estate” vrati pozajmicu od 495 hiljada KM, kao i zatezne kamate.

 GDJE JE NESTALI UGOVOR

Zanimljivo je da je ovaj slučaj Ministarstvo trgovine i turizma pokrenulo tek nakon što je 2015. godine objelodanjeno da je iz Vlade Republike Srpske nestao ugovor o prodaji banjalučke “Boske”. Drugim riječima, Ministarstvo trgovine i turizma, na čijem čelu je Predrag Gluhaković, odlučilo je da tuži Đurićevu firmu, tek nakon što je saopšteno da je iz Vlade RS “ispario” kupoprodajni ugovor za “Bosku”, kao i bankarske mjenice vrijedne 300 hiljada evra, bez kojih od kupca nije moguće potraživati bilo kakva sredstva u slučaju da kupac ne ispuni obaveze iz tog ugovora.

Ugovor o prodaji “Boske” je u ime Vlade RS u oktobru 2008. godine potpisao ministar Predrag Gluhaković (prvi ministarski mandat), a mjenice teške 300 hiljada evra prilikom potpisivanja ugovora o privatizaciji predao je Dragan Đurić, u ime konzorcijuma „Zekstra“ i „Delta Real Estate“.

Ključno pitanje je zašto Vlada RS, odnosno Ministarstvo trgovine i turizma spor protiv Đurićeve firme pokreću tek nakon “nestanka” ugovora, te da li je u pitanju samo još jedna vješta akrobacija Vlade RS i ministra Predraga Gluhakovića kako bi sa sebe skinuli odgovornost za nezakonito trošenje pola miliona maraka budžetskih para.

Bonus u cijelom slučaju ide Đuriću i njegovoj “Zekstra”, koji na kraju neće morati da vrate novac i pored činjenice da je to trebalo da učine u roku od 30 dana nakon što je Vlada RS, u vidu pozajmice, isplatila novac sindikalnoj organizaciji “Boske”.

Potvrđuje to i izvještaj Glavne službe za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja Ministarstva trgovine i turizma RS za 2009 godinu.

Sredstva uplaćena RK „Boska“ u iznosu od 495.189 KM obezbjeđena su iz sredstava budžetske rezerve od 195.189 KM, a iznos od 300.000 KM uplaćen je po Odluci Vlade (br.04/1-012-2-1257/09 od 02.07.2009.g.) iz namjenskih sredstava za razvoj turizma RS.

Ugovorom (od 03.07.2009.g.) između Vlade RS-Ministarstva trgovine i turizma, Konzorcijuma pravnih lica "Zekstra grupa-Zekstra" d.o.o. Beograd i "Delta real estate" d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Konzorcij) i Sindikalne organizacije RK "Boska" a.d. Banja Luka, Vlada RS-Ministarstvo trgovine i turizma se obavezuje da uplati ukupan iznos od 495.189 KM na žiro račun Sindikalne organizacije RK "Boska" a.d. Banja Luka, a Konzorcij se obavezuje da navedeni iznos vrati Vladi RS, odnosno Ministarstvu u roku od 30 dana.

Aneksom ugovora od 17.09.2009.g. predviđeno je da se pozajmica izmiri u dvije jednake rate (prva rata 31.12.2009.g. i druga rata 31.01.2010.g.).

Revizijom je utvrđeno da su sredstva uplaćivana prije zaključivanja Ugovora, Ugovor nije ovjeren, Aneks ugovora nije ni potpisan niti ovjeren od strane Konzorcijuma, a navedena sredstva nisu vraćena. Trošenje sredstava tekućih pomoći (namjenska sredstva za razvoj turizma RS) datih Sindikalnoj organizaciji RK "Boska" u vidu pozajmice, nije u skladu sa čl. 39. stav 1. i 2. Zakona o budžetskom sistemu RS. Klasifikovanje 'date pozajmice' u troškove tekućih pomoći ne odražava namjeru naplate date pozajmice, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Da pojednostavimo: revizori su utvrdili da je Vlada RS, odnosno Ministarstvo trgovine i turizma, konzorcijumu “Zekstra” – “Delta Real Estate” pola miliona maraka dala tek tako, na lijepe oči, bez ijednog validnog dokumenta kojim bi obezbijedili da novac bude vraćen u budžet RS.

 Revizori su upozorili i da izdvajanje sredstava za Robnu kuću “Boska” u iznosu od 495.189 KM kao ''pomoć neprofitnim organizacijama'' (u okviru namjenskih izdvajanja za razvoj turizma) predstavlja nenamjensko trošenje budžetskih sredstava.

“Preporučujemo ministru da preduzme sve potrebne pravne radnje, kako bi se precizno definisala prava i obaveze po osnovu dodijeljene pozajmice RK “Boska“ a.d. Banja Luka, i u što kraćem roku izvršio povrat pozajmljenih sredstava“, konstatovali su revizori.

U narednom revizorskom izvještaju, za 2010. godinu, navodi se kako su preporuke revizora ispoštovane, odnosno da je Ministarstvo trgovine i turizma zaduženo da pokrene tužbu protiv Konzorcijuma “Zekstra”-“Delta Real Estate” zbog toga što nije vratila pozajmicu sindikalnoj organizaciji “Boske”?!

Zaključkom Vlade br. 04/1-012-2-1106/10 od 3.6.2010. g. zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma da preduzme aktivnosti radi pokretanja tužbe za naknadu štete nastale po osnovu neizvršenja obaveza iz Ugovora o pozajmici sredstava Sindikalnoj organizaciji RK „Boska" a.d. Banja Luka. Ministarstvo trgovine i turizma je u skladu sa ovim 21.7.2010. g. dostavilo dokumentaciju vezanu za pozajmicu sredstava, Pravobranilaštvu RS sjedište zamjenika Banja Luka, koje će postupati po odredbama važećeg Zakona, navodi se u revizorskom izvještaju.

POZAJMICA POSTALA GRANT

Očigledno da su revizori zaboravili na svoju prethodnu reviziju kojom su ustanovili da su “sredstva uplaćivana prije zaključivanja Ugovora, da Ugovor nije ovjeren, da Aneks ugovora nije ni potpisan niti ovjeren od strane Konzorcijuma”.

Nakon 2010. godine u revizorskim izvještajima o poslovanju Ministarstva trgovine i turizma RS o “Boski” i pozajmici Đurićevoj firmi, teškoj pola miliona maraka, više ni riječi.
Ta pozajmica se više ne tretira kao pozajmica, već kao grant, za koji se ne vodi potraživanje, odnosno dug “Boske”, jer je to bespovratna pomoć.

Ministar Gluhaković, koji ne zna kako je nestao ugovor o prodaji “Boske”, čiju privatizaciju obavija niz sumnjivih i po RS štetnih radnji, očito je prije kraja svog prvog ministarskog mandata pozajmicu pretvorio u grant i tako zameo tragove.

Gluhaković je ponovo ministar trgovine i turizma, nije odgovarao za nestanak ugovora o privatizaciji “Boske” i bankarske mjenice, a slučaj pred banjalučkim Okružnim privrednim sudom čista je farsa. Vlada RS i Gluhaković ranije su učinili sve da Đurić ne vrati pola miliona maraka. Đurić to zna i može miran pred Sud. Gluhaković je pobrisao sve tragove, a cijeli slučaj skrenut je na slijepi kolosjek. Jedini gubitnik će, kao i obično, biti budžet, koji je u ovom slučaju na volšeban način zauvijek oštećen za gotovo pola miliona maraka.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Ljiljana Kovačević, Predrag Gluhaković, Dragan Đurić