Kanton Sarajevo

Iz Ljekarske komore upozoravaju: Reforma zdravstva je grubo kršenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti

FOTO: foto: a.k.
Piše: T.M. Udovičić

Komora uopšte nije ni dobila taj plan reforme zdravstva, mi ne znamo šta stoji u tom planu. Nazvati taj dokument reformom je strašno! Prema onome što ja znam o organizaciji zdravstvenog sistema, za reformu je potreban najmanje jedan politički mandat, a ne jedno ljeto ili par mjeseci kako oni predviđaju


Liječničku komoru niko ništa ne pita
Cijela ova reforma zdravstva predstavlja grubo kršenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti – kaže predsjednik Liječničke komore KS Fahrudin Kulenović
Direktor uvjerava da Dom zdravlja ima kapacitet za priliv nekoliko hiljada novih pacijenata u timove porodične medicine


Dostupnije i kvalitetnije liječenje, brži put pacijenata do dijagnoze, ukidanje listi čekanja na specijalističke preglede, i sve to uz finansijske uštede, obećava ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj.

Plan rekonstruiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo, prema riječima ministrice, donosi dobre vijesti i ljekarima.

U dokumentu je jasno propisano da niko, ko je trenutno u radnom odnosu, neće ostati bez posla, bez obzira kako će se zdravstvene ustanove reorganizirati. Neće biti smanjenja broja ljekara. Mi želimo da postojeće kadrove dodatno usavršavamo, da razvijamo medicinsku struku i da zaustavimo mlade ljekare da odlaze iz zemlje – kaže ministrica Ademaj.

Ista ambulanta i za penzionere i za djecu

Ključna novina predložene reforme je da se kompletna porodična medicina, koja se do sada prema riječima ministrice razvijala u skoro svim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, skoncentriše u Dom zdravlja KS.

To praktično znači da će se kod porodičnog ljekara u Domovima zdravlja liječiti i cjelokupna studentska populacija, školska djeca uzrasta od 6 – 14 godina, zaposlenici MUP-a Kantona Sarajevo, dosadašnji korisnici usluga Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva.

Kako će, i do sada pacijentima prebukirani domovi zdravlja, izdržati priliv još nekoliko desetina hiljada osiguranika? Direktor Doma zdravlja Kantona Sarajevo Fuad Husić uvjerava da problema neće biti, a i ministrica Ademaj ne vidi nikakav problem da se zajedno liječe, na primjer školska djeca i penzioneri.
To nije nikakav problem. Tehnički uslovi će se sigurno stvoriti. Dnevni prosjek pregleda djece je 50 – 60 pacijenata. Kada se taj broj pacijenata rasporedi po lokacijama domova zdravlja, to je 4-5 djece dnevno. Preventivni dio pregleda školske djece, u smislu vakcinacija i drugih preventivnih pregleda, će ostati u dispanzerima – kaže Husić.

Na pitanje da li postoji neki primjer zdravstvenog sistema u zemljama regiona gdje je reforma urađena na ovakav način kako je zamislilo Ministarstvo zdravstva KS, ministrica Ademaj odgovara:

U regionu je zdravstvena djelatnost organizirana u skladu sa zakonom, samo kod nas nije. Samo su kod nas zdravstvene ustanove organizirale djelatnost kako se to kome sviđalo i zato i jesmo dovedeni u ovakvu situaciju. Glavna novina koju će donijeti ova reforma je da se djelatnost svake zdravstvene ustanove uskladi sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, jer trenutno zdravstvene ustanove ne rade u skladu sa Zakonom.

Ministarstvo prekršilo zakon

Pozivanje na poštovanje zakona ipak ostaje upitno, ako se zna da je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo već na startu planirane reforme prekršilo Zakon o zdravstvenoj zaštiti, budući da nije konsultovalo Liječničku komoru Kantona Sarajevo.

Cijela ova reforma zdravstva predstavlja grubo kršenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti! Liječnička komora ne da nije konsultovana, što je predviđeno zakonom, nego je u potpunosti zaobiđena – kaže dr Fahrudin Kulenović, predsjednik Liječničke komore KS.

Komora uopšte nije ni dobila taj plan reforme zdravstva, mi ne znamo šta stoji u tom planu. Nazvati taj dokument reformom je strašno! Prema onome što ja znam o organizaciji zdravstvenog sistema, za reformu je potreban najmanje jedan politički mandat, a ne jedno ljeto ili par mjeseci kako oni predviđaju.  Ja insistiram da se objave imena članova te komisije koja je radila taj plan, da vidimo koji je sastav te komisije, koliko je ljekara specijalista u toj komisiji, pa da dalje razgovaramo. Znate šta, ako se neko bavi specijalističkom zdravstvenom zaštitom, a nije specijalista, onda je to kršenje zakona i nadriljekarstvo. E tako je i sa ovom reformom – ocjenjuje dr Kulenović.

Planirana ušteda 4 miliona maraka

Plan rekonstruiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo biće na javnoj raspravi mjesec dana. Ukoliko bude usvojen do kraja novembra,  operativno bi bio u primjeni od januara 2017. godine.

Nakon usvajanja Plana trebamo uraditi prateću dokumentaciju – Program zdravstvene zaštite, Odluku o obimu prava na zdravstvenu zaštitu i finansijski plan.  Ako ne stignemo da ovo uradimo do 31. decembra, kada je rok za usvajanje budžeta, vjerovatno ćemo produžiti taj rok do 31. marta i donijeti odluku o privremenom finansiranju, ali u svakom slučaju, planiramo otpočeti reformu u 2017. godini. Pitanje je samo hoće li to biti od januara ili od aprila – kaže ministrica Ademaj.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Samir Turković kaže da su reformom predviđene uštede.

Reorganizacijom po ovom planu moguća ušteda bi bila oko 5 miliona  maraka na godišnjem nivou, kroz uštede na materijalu, održavanju, upravne odbore, nazdorne odbore i slično. Reorganizacijom se dobija i na drugi način. Trenutno imamo viška kadrova u pojedinim ustanovama, a na snazi je moratorij Vlade KS na zapošljavanje. Znači, ako bi preraspodjelili postojeći kadar u zdravstvenim ustanovama, uz nastavak zabrane zapošljavanja i prirodan odliv zaposlenih u penziju, godišnje uštede bi bile još oko 4 miliona – kaže Turković.

Stomatologija ide pod koncesiju

Zdravstvena reforma predviđa privatizaciju stomatološke djelatnosti.

Stomatološka djelatnost će se dati u koncesiju. Svako ko trenutno radi u domu zdravlja može iznajmiti prostor i stomatološku opremu i pored usluga koje će pružati osiguranim licima i naplaćivati ih iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, moći se raditi i privatno i na taj način zarađivati. Prema analizi, mi trenutno u domovima zdravlja imamo 85 stomatoloških timova viška, u odnosu na utvrđene normative – kaže ministrica Ademaj.

Kružni tok i zlatni sat

Cilj planirane reforme je jasna podjela nadležnosti između Opće bolnice „Abdulah Nakaš“, u kojoj će biti objedinjene specijalističko – konsultativne usluge i sekundarna zdravstvena zaštita, i Kliničkog centra Sarajevo, kao ustanove specijalizovane za tercijalni nivo zdravstvene zaštite.

Direktorica KC Sebija Izetbegović je navode o odlivu ljekara i preuzimanju opreme iz Opće bolnice, s ciljem njenog tihog gašenja, ocijenila kao „paušalne ocjene pojedinaca“.

Kada sam došla u Opću bolnicu sa mnom je došlo 11 ljekara. Kada sam odlazila iz Opće bolnice u KCUS sa mnom je pošlo tih 11 ljekara. Ljudi imaju pravo birati radno mjesto. U KCUS-u smo napravili perfektan urgentni centar, kružni tok, prilaz invalidima i slično. Ja sam radila sve u skladu sa zakonom, a kada sam došla u Opću bolnicu zatekla 1,5 miliona KM duga, a kada sam otišla ostavila sam 1,7 miliona KM u plusu. Na magnetnu rezonancu, sa dijagnozom karcinoma se čeka sedam dana, za druga stanja najviše mjesec dana. Mi smo postigli da, kad je riječ o proceduri „zlatni sat“ imamo 15 pacijenata za 24 sata. S druge strane, mora se znati da je KCUS sa jučerašnjim danom potrošio sva sredstva dobijena od Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH  - kazala je Izetbegović.

Tvorci plana

Radnu grupu, koja je pripremila Plan rekonstruiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo, činili su po jedan ekonomist i pravnik iz Ministarstva zdravstva KS, KCUS i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te šest ljekara: Seniha Čelik, direktorica Zavoda za javno zdravstvo KS; Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice „Abdulah Nakaš“; Mirsad Čabaravdić, direktor Zavoda za medicinu rada KS; dr Zaim Jatić; Kerim Fazlić iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i dr Alma Kadić iz Ministarstva zdravstva KS. Ministrica Ademaj tvrdi da je Radna grupa konsultovala direktore svih zdravstvenih ustanova.

(zurnal.info)

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Zdravstvo, Sebija Izetbegović, Tatjana Mrdja Udovičić, Kanton Sarajevo