Pandora

SVEDOČENJE VJEŠTAKA TAOFIKA KEČA (VIDEO): Nezakonita zaštita uvoza Anesa Sadikovića

Piše: D.Obrdalj

Keč je podnio brojne krivične prijave protiv aktualnog i bivšeg menadžmenta Uprave za indirektno oporezivanje BiH, menadžmenta Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i uvoznika tekstila Anesa Sadikovića. Svjedočio je o kriminalu mjerenom milijardama. Još se čeka na optužnicu u predmetu Pandora

Taofik Keč stalni je sudski vještak za vanjsko - trgovinsko i carinsko poslovanje. Od 1974. godine radi na raznim poslovima vezanim za carinu. Bio je šef za naplatu u Carinarnici Sarajevo, i pomoćnik direktora carinske Uprave RBiH. Radio je na carinskim poslovima i u ministarstvu vanjske trgovine BiH. Podnio je brojne krivične prijave protiv aktualnog i bivšeg menadžmenta Uprave za indirektno oporezivanje BiH, menadžmenta Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i uvoznika tekstila Anesa Sadikovića.

Prijave se odnose na nezakonit dokument zaštite žigova (etiketa) velikog broja robnih marki kineskih proizvođača odjeće koji je Sadiković dobio od Instituta za intelektualno vlasništvo BiH. Na ovaj način Sadiković je uz pomoć službenika UIO svojoj firmi “ EKO SAN ” stvorio monopolski položaj.

Vještak Taofik Keč prvi put je podnio krivičnu prijavu SIPA-i u oktobru 2012. godine, a državno Tužiteljstvo ga je saslušalo u martu 2014. godine. Tada je rekao da  je izdavanjem ekskluzivnog dokumenta Sadikoviću Institut za intelektualno vlasništvo BiH prekršio zakon. 

- To bi bilo isto kao kada bi Anes Sadiković uzeo naljepnicu sa boce Coca Cole i otišao u Institut za intelektualno vlasništvo da zaštiti Coca Colu kao svoj vlastiti proizvod. Ovdje nema govora o tome da je Anes zaštitio žigove kao ekskluzivni uvoznik navedenih roba, jer bi u tom slučaju morao potpisati ugovor sa proizvođačem i onda ni jedan uvoznik ne bi mogao uvoziti tekstil. Krovni Zakon o vanjsko-trgovinskoj politici u članu 1. propisuje: “da je protok roba i usluga slobodan u međunarodnoj trgovini “, za Žurnal kaže Teofik Keč.

RJEŠENJA NEZAKONITO POTPISIVAO POMOĆNIK

Uprava za indirektno oporezivanje BiH pomagala je Anesu Sadikoviću. Drugi uvoznici nisu imali pravo uvoza tekstilnih marki koje je Sadiković zaštitio. U februaru 2011 godine sa mjesta direktora UIO smijenjen je Kemal Čaušević.  U julu iste godine Uprava donosi rješenje kojim se odobrava poduzimanje carinskih mjera zaštite prava intelektualne svojine nosioca prava “ Eko San ” d.o.o. Banja Luka za robe zaštićene žigovima, registriranim u Institutu za intelektualnu svojinu BiH. (vidi galeriju)

Rješenje je potpisao pomoćnik direktora Zdravko Cvjetinović. Mogućnost da pomoćnik potpisuje ovakva rješenja po članu  7 Zakona o upravi za indirektno oporezivanje nije moguća. 

- Ovakvu vrstu akata može potpisati samo direktor ili osoba koju je u smislu stava 6. člana 25. ovlastio direktor pismenim putem. Ukoliko je direktor pismenim putem ovlastio neku osobu , u potpisu mora stajati “ po ovlaštenju direktora – pomoćnik direktora Zdravko Cvjetinović”. U situaciji kada se donese ovako nezakonito rješenje, ovakva vrsta potpisa je očigledna samovolja pomoćnika direktora, za Žurnal kaže Teofik Keč.

ČEKAJUĆI OPTUŽNICU 

Prije nekoliko dana državno Tužiteljstvo ponovo je posjetio bivši direktor UIO prvoosumnjićeni u predmetu Pandora - Kemal Čaušević. Razloge svog dolaska ni on ni njegov advokat nisu željeli iznositi. Kako saznajemo, očekuje se da će državno Tužiteljstvo u narednih nekoliko dana podići optužnicu u ovom predmetu.

Bit će zanimljivo vidjeti kakav će biti Čauševićev status kada se objavi tekst optužnice.

Sve detalje predmeta Pandora pogledajte u dokumentarnom filmu TV Žurnala  “Pandorina Kutija” 

(zurnal.info)