Univerzitet u Banjaluci

Banjalučki profesori upozoravaju: Predrag Ćeranić je doktorirao na člancima u kojima veliča Dodikov lik

Piše: Ljiljana Kovačević

Doktorati Predraga Ćeranića sastoje se od članaka koji su objavljeni u zvaničnom glasilu SNSD-a “Argumenti”, nekadašnjem listu Press RS i na portalu “Fond strateške kulture”, a u kojima je Ćeranić, uglavnom, veličao politiku Milorada Dodika i optuživao njegove kritičare za izdaju

U Banjaluci je otvoren Fakultet bezbjednosnih nauka (FBN) i na funkciju vršioca dužosti dekana imenovan je Predrag Ćeranić, jedan od članova poropagandističkog tima Milorada Dodika i dosadašnji savjetnik u MUP RS.

Imenovanjem Ćeranića na tu dužnost prekršen je Statut banjalučkog Univerziteta, član 57., tačka 2., u kojem je jasno navedeno da se na mjesto dekana mogu imenovati samo vanredni i redovni profesori. Ćeranić ima zvanje docenta, koje je pod vrlo čudnim okolnostima stekao krajem novembra prošle godine.

Glavni krivac za nezakonito imenovanje Ćeranića je Milan Mataruga, rektor banjalučkog Univerziteta u Banjaluci, koji je bez pogovora izvršio nalog političkih mentora iz vrha vlasti, čime je srušio autonomnost i nezavisnost Univerziteta.

LAKRDIJA OD SENATA

Od samog početka sporno je i osnivanje FBN-a, dok je potpuno nezakonit bio konkurs za izbor kadrova za potrebe tog fakulteta. Senat banjalučkog Univerziteta trebalo bi u četvrtak, 16. marta, da potvrdi imenovanje Ćeranića za dekana FBN-a.

Jedan od članova Senata, profesor dr Braco Kovačević, ranije je podnio neopozivu ostavku na mjesto člana tog tijela, ne želeći da učestvuje u lakrdiji u kojoj je od Univerziteta napravljen cirkus.

Prema saznanjima Žurnala, ako Republička prosvjetna inspekcija ne reaguje na nezakonito imenovanje Ćeranića za dekana FPN-a grupa profesora Univerziteta u Banjaluci i članova Senata podnijeće krivičnu prijavu protiv prosvjetnih inspektora, koji nisu reagovali po službenoj dužnosti i zaštitili opšti interes, Zakon i procedure, ugled i autonomiju Univerziteta.

Povodom imenovanja Ćeranića medijima je proslijeđeno novo pismo, koje su potpisali “hrabri članovi Univerziteta u Banjaluci, koji iz poznatih razloga za sada ostaju anonimni”. (Anonimnost potpisnika pisma, govori o potpuno nedemokratskom ambijentu u kojem danas živi Republika Srpska. Još više poražava to što potpisnici pisma, mada anonimni, sebe smatraju izrazito hrabrim. Valjda zato što su se usudili da reaguju čak i anonimno.)

U pismu su pozvali članove “nekompententne Komisije iz Beograda, koja je Ćeranića predložila za docenta, mada za to nije imao potrebne kvalifikacije” da se izvinu članovima Senta banjalučkog Univerziteta zbog prevare koju su počinili.

U pismu se navodi da Komisija, koja je predložila Ćeranića za docenta, nije naučno i obrazovno kompetentna. U njenom sastavu su profesor dr Radomir Milašinović, redovni profesor na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Beogradu.

Milašinović je penzioner i nema izbor za bezbjednosne nauke. Predsjednik Komisije je profesor dr Dragan Simić, redovni profesor na  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji nema izbor za bezbjednosne nauke.

Treći član Komisije je profesor dr Saša Mijalković, redovni profesor Kriminalističko policijske akademije, koji ima strukovni, interni fakultetski izbor u zvanje, a ne univerzitetski. KPA jeste javna ustanova, licencirana je kao javni fakultet, ali njeni izbori u zvanja su fakultetski, a ne univerzitetski, jer ih nije izabrao Senat niti je ta zvanja potpisao rektor Univerziteta u Beogradu.

Ova Komisija, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Banaluci i Pravilnikom o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika nije kompetentna da naučno, obrazovno i stručno ocjenjuju i vrednuje 13 kandidata koji su se u junu prošle godine javili na konkurs, stoji u pismu.

IDENTIČNI DOKTORATI

Većina onih koji su se prijavili na konkurs, navodi se u pismu, ima sve cikluse obrazovanja iz bezbjednosnih nauka i odbranjene magistarske radnje i doktorske disertacije iz oblasti bezbjednosnih nauka.

Predrag Ćeranić završio je Filozofski fakultet, postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Banjaluci i doktorirao je na privatnom Univerzitetu Slobomir u Bijeljini i  na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Beogradu 2014. godine.

Njegova dva doktorata su, tvrdi  se u pismu, gotovo identična. Nonsens je i to što mu je Komisija, mimo Pravilnika, vrednovala 130 novinskih članaka kao naučne radove. Radi se o člancima koji u objavljeni u zvaničnom glasilu SNSD-a “Argumenti”, nekadašnjem listu Press RS i na portal “Fond strateške kulture”, a u kojima je Ćeranić, uglavnom, veličao politiku, lik i djelo Milorada Dodika i optuživao njegove kritičare za izdaju i petokolonaštvo.

Ti novinski članci nemaju UDK, recenziju i kategorizaciju, kako to zahtjeva nauka i obrazovanje, Zakon, Pravilnici, što je protivno Pravilniku o izboru nastavnika i protivno etičkim standardima u akademskoj zajednici. Mentor za doktorsku disertaciju Ćeraniću je bio predsjednik Komisije, a član Komisije za odbranu doktorske disertacija bio mu je član Komisije za izbor, što govori o njihovoj privatnoj povezanosti, sprezi, ali i diskriminaciji prema drugom i drugačijem.

“Napravili su organizovanu prevaru članova Senata Univerziteta u Banjaluci, na šta je na vrijeme upozoravao redovni profesor Univerziteta u Banjaluci prof. dr Braco Kovačevič i još jedan član Senata. Korupcija je u tome da ih Ćeranić dovede na tezgu na FBN u Banjaluci i uzvrati uslugu za uslugu”, ističe se u pismu.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Obrazovanje, Predrag Ćeranić, Banja Luka