Žurnal saznaje

Iako je revizija propala: Za provedbu nepostojeće presude Vlada Federacije izdvojila 395 hiljada maraka!

Piše: Avdo Avdić

Samo dan nakon vijesti da je propala revizija presude pred Međunarodnim sudom pravde, Vlada Federacije izdvojila je 395 hiljada maraka za provedbu presude! Koje presude?

Dan nakon što je Međunarodni sud pravde odbio zahtjev BiH za reviziju presude protiv Srbije, Vlada Federacije odlučila je izdvojiti 395 hiljada maraka za provedbu presude koja nije ni donesena. Ko ne vjeruje, može se uvjeriti uvidom u Službene novine Federacije, broj 20 /17 od 17. 3. 2017. godine.

Tamo, naime, piše da je na osnovu Zakona o izvršenju budžeta za 2017. godinu, a na prijedlog federalnog ministra rada i socijalne politike, Vlada Federacije 10. marta donijela „Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije za 2017.godinu“. A ispod komplikovanog naslova, duboko u sredini dokumenta,  pod tačkom 6., 7. i 8.,  piše: „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za projekat provedbe odluke MSP (Međunarodnog suda pravde)“.

ZA KOJU PRESUDU

Tako se Savezu logoraša BiH odobrava 180  hiljada maraka za „finansiranje rada Saveza logoraša BiH na projektu provedbe odluke MSP“. Kao svrha programa naveden je naziv programa. Dakle, i svrha i naziv programa je „finansijska podrška u provedbi odluke MSP“. Koja je odluka Međunarodnog suda pravde u pitanju – ni u nazivu, niti u svrsi programa nije navedeno.

Pod rednim brojem 8. naveden je „tekući transfer neprofitnoj organizaciji IDA – istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava i svjedoka genocida“. Novčani iznos od 130 hiljada maraka prebačen je Udruženju žrtava i svjedoka genocida, a svrha programa je „provedba projekta IDA-e s ciljem zaštite žrtava i svjedoka genocida aktivnom presudom Međunarodnog suda pravde u Haagu“. Da li su čelnici Vlade FBiH mislili na odluku MSP-a od prije deset godina, ili na posljednju odluku kojom je odbijena revizija ranije donesene presude – nije poznato. No, kao opći kriterij za dodjelu novca navedena je „provedba Odluke MSP“.   

MALO I HRVATSKIM UDRUGAMA

A pošto su za Odluku glasali i ministri iz HDZ-a BiH, red je bio da se, osim bošnjačkih, potpomognu i hrvatske udruge.

Stoga je 85 hiljada maraka prebačeno na račun Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH. Svrha programa je „finansijska podrška Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH u provedbi odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu“.  

Dakle, za provedbu odluke Mađunarodnog suda pravde u Hagu Vlada Federacije je izdvojila ukupno 395 hiljada maraka. I to samo dan nakon što su članovi Predsjedništva BiH obaviješteni da Međunarodni sud pravde u Hagu ne prihvata zahtjev  za reviziju presude donesene prije deceniju.

Podsjećanja radi, na Žurnalu smo ranije objavili da je u maju prošle godine bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović upravo preko nevladinih i neprofitnih organizacija naručio  od takozvanog agenta Sakiba Softića poslove „pripreme zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde“. Tada je izdvojeno 150 hiljada maraka. Dodamo li sada i ovaj iznos od skoro 400 hijada maraka, za neuspješnu reviziju presude izdvojeno je najmanje pola miliona maraka. Budžetskog novca, dakako.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

1, Međunarodni sud pravde, Revizija