Male države

Dok Novalić uvodi nove namete: Zapadnohercegovački kanton duguje 35 miliona maraka!

Piše: Amarildo Gutić

Dok građanima milom ili silom Vlada Federacije naplati svaku marku duga, Vlada ZHK samo za doprinose duguje 35 miliona maraka

Federalni premijer Fadil Novalić ponosno objašnjava kako će izmjenama federalnog Zakona o doprinosima biti smanjena izdvajanja po ovom osnovu, a dodatno oporezovane veće plate. Uporno ponavlja kako je ovo “fiskalno neutralan” zakon, što bi pojednostavljeno značilo da budžet neće ništa dobiti, ali će poslodavci imati manje namete. Ono što ni Novalić ni federalna ministrica finansija Jelka Miličević ne izgovaraju jeste da su zbog enornmnog broja budžetskih korisnika, najveći poslodavci vlade raznih nivoa te da će upravo oni biti najviše na dobitku! Dakle, više novca ostaje za budžet, tačnije krpljenje njegovog deficita.

Još jedan detalj ovaj dvojac ne elaborira. Doprinosi na plate predstavljaju takozvani destinirani dio budžeta, sa tačno definisanom namjenom, poput penzionog ili zdravstvenog fonda. Najavljenim uvođenjem poreza na dohodak koji će u skladu sa visinom plaćati zaposleni, povećava se onaj nedestinirani dio budžeta. Ukratko, vlada bi imala više novca kojim upravlja po svom nahođenju! Toliko o “fiskalnoj neutralnosti”.

Daj bogatim, uzmi siromašnim

Ovakvi prijedlozi vlade dodatno će pogodavati i vlasnicima visokoprofitnih privatnih institucija, poput banaka ili osiguravajućih društava. U onome što premijer Novalić naziva realni sektor, gdje je prosječna plata oko 550 maraka, nakon uvođenja toplog obroka i naknade za prevoz u oporezivi dio, plate će biti realno manje. Osim priče o punjenju budžeta, niti u jednom slučaju vlada ne nudi analizu socijalno-ekonomskih efekata zakona kojih predlaže. No, oni ionako ne razmišljaju iz te perspektive, važno je samo punjenje budžeta kako bi sačuvali vlast, što je stvarna osnova “reformske politike” po mjeri SDA-SBB-HDZ koalicije.

Dok pripremaju nove namete, iz vlade najavljuju zakon koji bi praktično značio oprost duga javnih preduzeća kojima je osnivač ista ta vlada!? Premijer Novalić tvrdi da je riječ o otpisu kamata, no niti slova nije spomenuo o odgovornosti i vlade i uprava tih preduzeća koja godinama nekažnjeno gomilaju gubitke.

Tako je samo porezni dug (bez kamata) Željeznica FBiH dosegao 188 miliona, Rudnika Kreka 112, Rudnika Zenica 97, Rudnika Kakanj 71, Rudnika Breza 58, Sveučilišne klinike bolnice Mostar 48 miliona maraka. Prigodna poruka onima koji su redovno plaćali svoje obaveze.

Sudi pravobranilaštvo porezni dužnici !?

Nisu samo javna preduzeća veliki porezni dužnici. Zapadnohercegovački kanton godinama ne uplaćuje doprinose za zaposlene u budžetskim institucijama. Dug ovog kantona po ovom osnovu trenutno je oko 35 miliona maraka!

Listu predvodi MUP sa više od osam miliona duga, potom sve osnovne i srednje škole te vrtići sa pojedinačnim dugovima i po više od dva miliona. Ostala kantonalna ministarstva i Skupština ZHK u prosjeku duguju oko pola miliona, a listu dužnika zaključuju Kantonalni sud Široki Brijeg sa 280 hiljada te pravobraniteljstvo sa 180 hiljada poreskog duga. Za premijera ZHK nije sporno nepoštivanje zakona.

Nismo plaćali jer nismo bili zadovoljni raspodjelom javnih prihoda od neizravnih poreza, odnosno da smo prema broju stanovnika trebali dobiti više,”objašnjava za Žurnal premijer ZHK Zdenko Čosić, inače dopredsjednik HDZ-a BiH.

Za finansijsku potporu kantonu gdje njena stranka ima apsolutnu vlast, pobrinula se ministrica finansija Jelka Miličević. Ona je odlučila da prizna nezvanične rezultate popisa stanovništa te je svojevoljnom uredbom derogirala Zakon o pripadnosti javnih prihoda! ZHK sada dobija više, a premijer Novalić nigdje ne spominje samovolju svoje zamjenice.

Uostalom, posljednje 22 godine kadrovi HDZ-a BiH, uz prećutnu saglasnost SDA suvereno upravljaju novčanim tokovima na federalnom pa i na državnom nivou, a putem čega dobro štite svoje iI interese svojih mecena. Primjera radi, da li iko više spominje Zakon o igrama na sreću i veće oporezivanje enormne dobiti vlasnika kladionica?

(zurnal.info)

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Fadil Novalić, Jelka Miličević, Vlada FBiH