TAJKUNSKA POSLA 2

POSLOVNI MANEVRI IVICE ĆURIĆA: Vlastitu firmu, koja ima dug od 38 miliona, pokušava ponovo kupiti za 7 miliona maraka!

Piše: Amarildo Gutić

Ivica Ćurić pokušava vlastitu firmu, koja je otišla u stečaj zbog duga od 38 miliona, kupiti za samo sedam miliona!

Ne miruju suprostavljene strane u stečajnom postupku firme "NBI Ćurić" Žepče. Žurnal je objavio kako je najbolju ponudu za kupovinu "Metalurg City Centra" od 12 miliona i 20 hiljada KM dala firma "Cesting Žepče", čija je vlasnica kćerka Ivice Ćurića, vlasnika "NBI Ćurić" i aktuelnog izvršnog direktora za ekonomsko-financijske poslove Autocesta FBiH, imenovanog ispred HDZ-a BiH. Ćurić bi tako ponovo došao u posjed svoje firme, samo sada očišćene od 38 miliona duga, koliko je utvrđeno u stečajnom postupku.

Ćurić optužuje za prevaru

Iako je njihova ponuda proglašena najboljom, firma "Cesting" podnijela je MUP-u i Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika Izudina Alića i Ferida Derviševića, vlasnika "Dubrovnik d.o.o." koja je bila trećerangirana na drugom javnom nadmetanju za prodaju "Metalurg City Centra" sa ponudom od 5,9 miliona maraka. Kao jednu od neregularnosti navode kako nije zapisnički evidentirana ponuda od 7 miliona maraka koju je dao Ivica Ćurić lično!

"Ivica Ćurić je također u svojstvu ponuđača učestvovao na javnom nadmetanju, a njegova ponuda od 7.000.000,00 KM uopće nije evidentirana, niti se iz zapisnika vidi da je on učestvovao u postupku," navedeno je u krivičnoj prijavi.

Stečajni upravnik negira i ovaj i druge navode o neregularnostima tokom javnog nadmetanja.

"Ivica Ćurić je pristupio nadmetanju kao punomoćnik firme "Plan gradnja Žepče". Predstavnik firme ED-EN iz Visokog je ponudio 12 miliona, potom Ćurić u ime "Plan gradnje" nudi 12 miliona i 10 hiljada, a "Cesting" daje ponudu od 21 milion i 20 hiljada. Nakon što ED-EN odustaje od licitacije i povlači ponudu, Ćurić nudi 7 miliona!? Kao vlasnik firme čija se imovina prodaje ne može biti učesnik licitacije, niti može naknadno u ime "Plan gradnje" mijenjati ponudu na nižu," objašnjava za Žurnal stečajni upravnik Izudin Alić.

"Cesting" u krivičnoj prijavi posebno ukazuje na postupak firme ED-EN i njihovo povlačenje iz licitacije nakon davanja ponude od 12 miliona maraka.

"Ponuđač ED-EN d.o.o. Visoko je direktno doveo u zabludu i oštetio ostale ponuđače na način da je ponudio neprimjereno visoku cijenu za nekretninu, a zatim pošto je znao da istu ne može platiti i da ista nije realna, povukao se iz daljnjeg nadmetanja. Na taj  način je ostale ponuđače koji su imali iskrenu namjeru da kupe nekretninu doveo u nepovoljan položaj da moraju nuditi cijenu koja je viša od ponude ED-EN d.o.o. Visoko", tvrdi u prijavi Cesting.

Stečajni upravnik Izudin Alić navodi da se konsultovao sa dvoje sudija, koji su mu potvrdili da je povlačenje ED-EN u skladu sa zakonom.

A sve je moglo jeftinije...

Neuobičajeno, krivičnu prijavu podnosi pobjednik licitacije, no kako je "Cesting" u vlasništvu kćerke Ivice Ćurića, ne treba sumnjati da je to on inicirao.

Postoje dva moguća objašnjenja onoga što se događalo u pripremi i tokom licitacije. Prvo je da Ćurić nije očekivao tako visoku ponudu firme ED-EN, pa su "Plan gradnja" i "Cesting" morali dati 10, odnosno 20 hiljada veću ponudu, kako bi ostali "u igri". Kada je ED-EN povukao ponudu, shvataju da su mogli ponuditi znatno niže, pa Ćurić pokušava sa ponudom od 7 miliona. Da je ponuda prihvaćena, "Plan gradnja" i "Cesting" bi povukli svoje ponude i mogao bi znatno jeftinije otkupiti svoju firmu.

Pitanje je da li Ćurić uopće ima te novce ili mu treba vrijeme da ga eventualno obezbjedi. Dodatni razlog za brigu jeste što ukoliko novac ne obezbjedi, mogućnost otkupa "Poslovnog centra Metalurg" ima trećerangirani ponuđač "Dubrovnik d.o.o.", vlasništvo Ferida Derviševića, Ćurićevog bivšeg poslovnog partnera.

Očita je namjera da se poništi drugi krug javnog nadmetanja, o čemu svjedoči i krivična prijava i zahtjev za privremenu mjeru osiguranja, odnosno zaustavljanje cijelog procesa. U suprotnom, "Cesting", firma Ćurićeve kćerke mora do 29. aprila uplatiti 12 miliona i 20 hiljada maraka kako bi vratili u posjed firmu, samo ovoga puta bez dugova.

(zurnal.info)

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Izudin Alić, Zenica, Metalurg, Ivica Ćurić