Ured za reviziju

Kako štedi Vlada Federacije: Uložili više od 6 miliona u objekte koje nikada nisu koristili!

Foto: Adi Kebo/zurnal.info
Piše: Semir Mustafić

Do sada je u obnovu nesuđenih smještaja institucija FBiH potrošeno više od 6 i po miliona maraka. Institucije pritom još uvijek nisu smještene u navedene objekte, već se milioni i dalje troše na iznajmljivanje

Kao primjer neekonomičnog i neefikasnog upravljanja smještajem budžetskih korisnika FBiH Ured za reviziju institucija u FBiH izdvaja ulaganja u objekte „Vila Braun“ u iznosu 105 hiljada KM; „Hotel Hercegovina“ u Mostaru u iznosu od 3 miliona KM i JP „Geodetski zavod“ u Sarajevu u iznosu od cca. 3,6 miliona KM. I pored milionskih ulaganja, ove objekte Vlada FBiH nikada nije koristila.


 JP "Geodetski zavod" Sarajevo

Ured za reviziju intitucija FBIH je konstatovao da raspoloživi prostori Vlade FBiH nisu adekvatno iskorišteni, te da nisu izvršene analize i procjene o mogućnosti optimalnog korištenja ovih prostora. Revizori smatraju da je to rasipničko ponašanje.


"Vila Braun" Sarajevo

Revizijom je utvrđeno da je u 2015. godini, od ukupnih 59 budžetskih korisnika FBiH, njih 32 su smještena u raspoložive poslovne prostore Vlade FBiH. Preostalih 27 budžetskih korisnika već godinama troše budžetski novac, jer nisu riješili smještaj u okviru raspoloživih prostora Vlade FBiH.

Vlada FBiH raspolaže sa velikim brojem poslovnih prostora (28.500 m2), pored vlastitih prostora, raspolaže i imovinom bivšeg Zavoda za platni promet FBiH (41.000m2.) i bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, gdje ukupna površina raposloživih prostora nije evidentirana.  

ZAKUPODAVAC - OPOZICIONAR

Vlada FBiH za zakup prostora od stranke SDP do sada je iz budžeta utrošila cca. 9,5 miliona maraka, čiji prostor koristi posljednih 20 godina. Dalje je u revizorskom izvještaju, vidljivo da Vlada Federacije iako nije riješila ni smještaj u okviru svojih raspoloživih poslovnih prostora, nastavila da ulaže u objekat Geodetskog zavoda, Vilu Braun te Hotel Hercegovina, koje nikada kasnije nije koristila.

“Vlada FBiH i nakon perioda obuhvata revizije, dalje nastavlja sa praksom ulaganja u tuđe objekte, te je u 2016.godini odlučila da po cijeni od cca. 6 miliona KM kupi objekat „Staklena banka“ u Mostaru, na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Također, procijenjeno je da će stavljanje u funkciju ovog objekta za smještaj budžetskih korisnika FBiH, zahtijevati dodatna ulaganja u iznosu cca 9,5 miliona KM. ” piše u izvještaju revizije učinka Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Vlada FBiH i Služba nisu osigurale ekonomično, efikasno i transparentno ugovaranje zakupa prostora za smještaj budžetskih korisnika FBiH, što je za posljedicu imalo neopravdanu potrošnju novca za zakupe poslovnih prostora, kupovinu i adatpatciju tuđih objekata.  

“U revidiranom periodu od 2013. godine do 2015. godine potrošeno je  cca.12 miliona KM, samo za troškove zakupa za smještaj budžetskih korisnika FBiH.” navodi se u revizorskom izvještaju.

Nadležni u Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, nisu odgovorili na upit revizije sa koliko ukupno poslovnih prostora trenutno raspolaže Vlada FBiH, kakav je njihov pravni status, koliko se prostora koristi za rad budžetskih korisnika FBiH, ima li i koliko neiskorištenih prostora.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Ured za reviziju FBiH, 1, JP Geodetski zavod, Vila Braun, Hotel Hercegovina