javne nabavke

E-NABAVKE: Otvoren portal za javne nabavke u BiH

zurnal.info

Sistem za elektronske javne nabavke u Bosni i Hercegovini (sistem e-Nabavke www.ejn.gov.ba ) je portal namijenjen za objavu svih obavještenja o nabavci, dodjele ugovora, poništenja postupaka javnih nabavki...

Agencija za javne nabavke pokrenula je još jedan projekat unapređenja sistema e-Nabavke puštanjem u rad otvorenih podataka (open data) u postupcima javnih nabavki u BiH. 

Sistem za elektronske javne nabavke u Bosni i Hercegovini (sistem e-Nabavke www.ejn.gov.ba ) je portal namijenjen za objavu svih obavještenja o nabavci, dodjele ugovora, poništenja postupaka javnih nabavki te za druga obavještenja predviđena Zakonom o javnim nabavkama, koji je obavezan za sve institucije vlasti na svim upravnim nivoima (državni, entitetski i lokalni), javna preduzeća, javne ustanove i asocijacije

„S današnjim danom puštamo preglede podataka o dodjelama ugovora, ali i preglede izvještaja o sklopljenim direktnim sporazumima i ugovorima po konkurentskim zahtjevima, što do sada nije bilo moguće pregledati na portalu. Pregled je moguće napraviti za sve ugovorne organe u Bosni i Hercegovini. Omogućit će se i pregled okvirnih sporazuma sa pojedinačnim ugovorima, dodjela ugovora za neprioritetne usluge, npr. hotelske usluge i ugostiteljske usluge, zatim pregled dodjeljenih ugovora koji su izuzeti od primjene Zakona o javnim nabavkama, pregled provedenih e-Aukcija i detalja o isti“, stoji u saopćenju Agencije za javne nabavke BiH.

Sistem e-Nabavke koristi 2.420 obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, odnosno ugovornih organa, te 7.680 domaćih i više od 1.000 inozemnih ponuđača koji učestvuju u postupcima. 

U ovoj godini, do danas, objavljeno je više od 35.000 obavještenja na portalu, od čega više od 19.200 obavještenja o nabavci, 7.420 obavještenja o dodjeli ugovora te dodatna 1.883 godišnja obavještenja za neprioritetne usluge.

Dnevno se na portalu objavi između 100 d 150 različitih obavještenja. Ovaj sistem se kontinuirano razvija.

U narednoj godini su planirane i daljnje aktivnosti za unaprijeđenje sistema kao što su: mogućnost pregleda planova nabavki i realizacije ugovora na javnom dijelu portala, mobilne aplikacije sistema e-Nabavke za platforme Android, iOS i Windows, razvijene primarno za ponuđače koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, elektronsko dostavljanje ponuda od strane ponuđača, elektronsko otvaranje ponuda, te elektronska evaluacija ponuda.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

0, e-nabavke, javne nabavke