Pravosuđe

Potrošačke navike tužioca Salihovića: Novac namijenjen ekshumacijama trošio u kafani kod svoje vikendice

FOTO: atv
Piše: Avdo Avdić

Gotovo svaka deseta faktura za reprezentaciju Glavnog tužioca nastala je u restoranu Robinzon na jezeru Modrac. Ukupno, od 558 pregledanih faktura, njih 59 u iznosu od 10 hiljada maraka su iz istog restorana

Tokom mandata Gorana Salihovića, Tužilaštvo BiH nenamjenski je utrošilo najmanje stotinu hiljada maraka, utvrđeno je finansijskom istragom. Prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, kabinet Glavnog tužioca Tužilaštva BiH novac namijenjen ekshumacijama trošio je za reprezentaciju. Novac je trošen tokom praznika, neradnih dana i u periodu dok je tadašnji glavni tužilac bio na bolovanju. 

“Utvrđeno je da je na reprezentaciju, tokom dana vikenda, utrošeno 14.340 KM”, piše u dokumentaciji Tužilaštva BiH koje provodi istragu protiv bivšeg glavnog tužioca Gorana Salihovića.

Istragom je utvrđeno da je Salihović reprezentaciju koristio i tokom dana bolovanja.

“Gotovo svaka deseta faktura za reprezentaciju Glavnog tužioca nastala je u restoranu Robinzon na jezeru Modrac. Ukupno, od 558 pregledanih faktura, njih 59 u iznosu od 10 hiljada maraka su iz istog restorana”, navedeno je u dokumentima koji su u posjedu Žurnala.

To, praktično, znači da je Goran Salihović najmanje 10 hiljada maraka potrošio na reprezentaciju u restoranu udaljenom 500 metara od svoje vikendice, koja se, također, nalazi na obalama jezera Modrac.

“Novac za reprezentaciju trošen je za hranu i piće bez jasnih obrazloženja o povodu nastanka troška, obavljenoj aktivnosti, događaju ili susretu koji je ostvaren, što dovodi u pitanje svrhu reprezentacije i stvarnu namjenu odobrenih sredstava”, istaknuto je u izvještaju o utrošku novca.

Osim trošenja novca u kafanama, smijenjeni glavni tužilac  Tužilaštva BiH Goran Salihović državni novac trošio je i za kupovinu poklona svojim saradnicama. 

“U periodu kada je glavni tužilac bio na odmoru, kupovani su pokloni, što ukazuje na to da su druga lica dobila zaduženje da naruče ili kupe određene poklone”,  utvrdili su istražitelji. 

Kako bi pokrio brojna prekoračenja, Salihović je naložio sekretaru Tužilaštva da od Vijeća ministara BiH traži povećanje limita troškova reprezentacije. U tom periodu, intenzivirao je svoje susrete sa tadašnjim ministrom finansija Nikolom Špirićem, protiv kojeg je Tužilaštvo BiH ubrzo obustavilo sve istrage, među kojima je istraga o sumnjivoj nabavci automobila za potrebe Nikole Špirića, te istraga o Špirićevoj kupovini nekretnina u Beču. Stoga u tom periodu Vijeće ministara BiH nije tražilo dodatne kontrole o Salihovićevom nenamjenskom trošenju budžetskog novca.

Salihović je, tako, na raspolaganju imao biznis karticu sa koje je, tokom svog mandata, utrošio oko 32  hiljadu maraka. Većina novca je utrošena u ugostiteljskim objektima. Dalje, u kafanama i restoranima je utrošeno i 25 hiljada maraka novca koji se nalazio u blagajni Tužilaštva BiH, dok je 75 hiljada marka utrošeno putem računa za reprezentaciju. Dio novca utrošen je i za kupovinu poklona. 

“Uočeno je da su pokloni evidentirani kao poklonjeni na dan kupovine, a drugi na dan poklanjanja”, navedeno je u izvještaju.

Na poklone je, prema istom dokumentu Tužilaštva BiH, utrošeno ukupno 20 hiljada maraka. Većinu poklona dobili su Salihovićevi najbloži saradnici.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Avdo Avdić, Tužilaštvo BiH, Goran Salihović, Pravosuđe