Da nema entitetskog glasanja, Srbi bi uvijek bili preglasani, pa bi bošnjački političari mogli da proguraju sve što žele, bez obzira na to što je to na štetu srpskog naroda u BiH i RS“, kaže, u intervjuu Nezavisnim novinama, SNSD-ova poslanica u državnom parlamentu Milica Marković.

Osim što ovaj skromni prilog nacionalističkom ludilu koji, od dolaska na vlast, raspiruje nova generacija srpskih fašista na čelu sa Posljednjim Balkanskim Diktatorom, nosi u sebi apsolutnu laž, jer je Parlament BiH dvodoman i u Domu naroda, koji mora potvrditi svaku odluku Predstavničkog doma da bi ona postala primjenjiva, postoji mehanizam pokretanja „vitalnog nacionalnog interesa“, pokazuje i tipični nacionalistički egoistički gard, u kome nema mjesta za razumijevanje bilo čega do vlastitog stava i čuvanja pozicija koje vlastitom kolektivitetu daju startnu prednost. Jer...

Pošto ima entitetskog glasanja, Bošnjaci i Hrvati (koristiću identičnu nacionalističku retoriku, radi pojašnjenja apsurdnosti citirane izjave) će uvijek biti „preglasani“ (iako imaju više poslanika), pa će srpski političari uvijek moći da (iz bilo kog razloga!) obore sve što žele (i da prihvate samo ono što njima odgovara), bez obzira na to što to nije na štetu ni srpskog, ni bilo kog drugog naroda u BiH ili RS.

"> Da nema entitetskog glasanja, Srbi bi uvijek bili preglasani, pa bi bošnjački političari mogli da proguraju sve što žele, bez obzira na to što je to na štetu srpskog naroda u BiH i RS“, kaže, u intervjuu Nezavisnim novinama, SNSD-ova poslanica u državnom parlamentu Milica Marković.

Osim što ovaj skromni prilog nacionalističkom ludilu koji, od dolaska na vlast, raspiruje nova generacija srpskih fašista na čelu sa Posljednjim Balkanskim Diktatorom, nosi u sebi apsolutnu laž, jer je Parlament BiH dvodoman i u Domu naroda, koji mora potvrditi svaku odluku Predstavničkog doma da bi ona postala primjenjiva, postoji mehanizam pokretanja „vitalnog nacionalnog interesa“, pokazuje i tipični nacionalistički egoistički gard, u kome nema mjesta za razumijevanje bilo čega do vlastitog stava i čuvanja pozicija koje vlastitom kolektivitetu daju startnu prednost. Jer...

Pošto ima entitetskog glasanja, Bošnjaci i Hrvati (koristiću identičnu nacionalističku retoriku, radi pojašnjenja apsurdnosti citirane izjave) će uvijek biti „preglasani“ (iako imaju više poslanika), pa će srpski političari uvijek moći da (iz bilo kog razloga!) obore sve što žele (i da prihvate samo ono što njima odgovara), bez obzira na to što to nije na štetu ni srpskog, ni bilo kog drugog naroda u BiH ili RS.

"> Da nema entitetskog glasanja, Srbi bi uvijek bili preglasani, pa bi bošnjački političari mogli da proguraju sve što žele, bez obzira na to što je to na štetu srpskog naroda u BiH i RS“, kaže, u intervjuu Nezavisnim novinama, SNSD-ova poslanica u državnom parlamentu Milica Marković.

Osim što ovaj skromni prilog nacionalističkom ludilu koji, od dolaska na vlast, raspiruje nova generacija srpskih fašista na čelu sa Posljednjim Balkanskim Diktatorom, nosi u sebi apsolutnu laž, jer je Parlament BiH dvodoman i u Domu naroda, koji mora potvrditi svaku odluku Predstavničkog doma da bi ona postala primjenjiva, postoji mehanizam pokretanja „vitalnog nacionalnog interesa“, pokazuje i tipični nacionalistički egoistički gard, u kome nema mjesta za razumijevanje bilo čega do vlastitog stava i čuvanja pozicija koje vlastitom kolektivitetu daju startnu prednost. Jer...

Pošto ima entitetskog glasanja, Bošnjaci i Hrvati (koristiću identičnu nacionalističku retoriku, radi pojašnjenja apsurdnosti citirane izjave) će uvijek biti „preglasani“ (iako imaju više poslanika), pa će srpski političari uvijek moći da (iz bilo kog razloga!) obore sve što žele (i da prihvate samo ono što njima odgovara), bez obzira na to što to nije na štetu ni srpskog, ni bilo kog drugog naroda u BiH ili RS.

">

06.07.2009. Kako se glasa entitetska stoka?

Samir Šestan

Da nema entitetskog glasanja, Srbi bi uvijek bili preglasani, pa bi bošnjački političari mogli da proguraju sve što žele, bez obzira na to što je to na štetu srpskog naroda u BiH i RS“, kaže, u intervjuu Nezavisnim novinama, SNSD-ova poslanica u državnom parlamentu Milica Marković.

Osim što ovaj skromni prilog nacionalističkom ludilu koji, od dolaska na vlast, raspiruje nova generacija srpskih fašista na čelu sa Posljednjim Balkanskim Diktatorom, nosi u sebi apsolutnu laž, jer je Parlament BiH dvodoman i u Domu naroda, koji mora potvrditi svaku odluku Predstavničkog doma da bi ona postala primjenjiva, postoji mehanizam pokretanja „vitalnog nacionalnog interesa“, pokazuje i tipični nacionalistički egoistički gard, u kome nema mjesta za razumijevanje bilo čega do vlastitog stava i čuvanja pozicija koje vlastitom kolektivitetu daju startnu prednost. Jer...

Pošto ima entitetskog glasanja, Bošnjaci i Hrvati (koristiću identičnu nacionalističku retoriku, radi pojašnjenja apsurdnosti citirane izjave) će uvijek biti „preglasani“ (iako imaju više poslanika), pa će srpski političari uvijek moći da (iz bilo kog razloga!) obore sve što žele (i da prihvate samo ono što njima odgovara), bez obzira na to što to nije na štetu ni srpskog, ni bilo kog drugog naroda u BiH ili RS.

Da nema entitetskog glasanja, Srbi bi uvijek bili preglasani, pa bi bošnjački političari mogli da proguraju sve što žele, bez obzira na to što je to na štetu srpskog naroda u BiH i RS“, kaže, u intervjuu Nezavisnim novinama, SNSD-ova poslanica u državnom parlamentu Milica Marković.