PRAVOSUDNI HIR

Gradska uprava Sarajevo: Dobili posao prije pet godina, ali nikada nisu počeli raditi!

piše: A.Gutić

Grad Sarajevo bi mogao platiti veliku odštetu zbog odbijanja bivšeg gradonačelnika da zaposli osobe primljene na konkursu početkom 2013. godine. Gradsku upravu to ne zabrinjava. Krivci svakako neće odgovarati, a šteta će biti plaćena iz budžeta

Krajem 2012. godine Gradska uprava Sarajeva raspisala je konkurs za 10 radnih mjesta. Obavljeno je testiranje, izabrani kandidati i umjesto zaključenja ugovora dobili su obavijest da je u međuvremenu novoizabrani gradonačelnik Ivo Komšić obustavio proceduru. Pravdao je to pripremom nove sistematizacije i lošom ekonomskom situacijom u državi, shodno tome i gradskoj upravi.

"Potrebe za tim službenicima je bilo i bio je previđen novac u budžetu Grada za to zapošljavanje," tvrdi za Žurnal bivši gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, za čijeg je mandata konkurs raspisan.

Tri mjeseca nakon što je odbio da zaključi ugovore o radu sa primljenima na konkursu, gradonačelnik Komšić je izmjenio pravilnik o sistematizaciji, ali samo u dijelu visine koeficijenta određenih radnih mjesta. Šest mjeseci potom slijedi još jedna izmjena, koja je sadržavala tek ukidanje jednog radnog mjesta predviđenog na po njemu spornom konkursu.

To Komšića nije sprječavalo da zaključuje ugovore o djelu sa drugim osobama, trajanja od dva do šest mjeseci. Slijedio je i niz konkursa među kojima i za pozicije koje su prema njegovom stanovištu bile "nepotrebne i skupe". Nekoliko učesnika konkursa je nakon odbijanja pokrenulo parnični spor pred Općinskim sudom u Sarajevu. No, taj spor je više od četiri godine stopiran iz naizgled prozaičnog razloga.


ČETIRI GODINE ZA HITAN POSTUPAK

 

Grad Sarajevo je uporedo tužio Agenciju za državnu službu FBiH i Odbor državne službe za žalbe Federacije BiH tražeći mjeru osiguranja, odnosno odlaganja izvršenja postavljena državnih službenika sa liste uspješnih kandidata. Zahtjev je odbijen, a potom je slijedila žalba Grada Kantonalnom sudu Sarajevu. Ta žalba, podnijeta novembra 2013 ni do danas nije riješena, pa ne može biti ni nastavljen spor po tužbi primljenih na konkursu. Dakle gotovo četiri i pol godine čeka se odluka postupajućeg sudije za odluku koja je morala biti donijeta u roku od 15 dana!!

"Prema obavještenju sudije izvjestioca navedeni predmet nije riješen iz razloga što se isti prema Planu rješavanja predmeta ne nalazi na listi za rješavanje za tekući kvartal 2018. godine," navedeno je u odgovoru Kantonalnog suda Sarajevo dostavljenog na upit Žurnala ove sedmice.

"Ovim putem vas obavještavam da je po vašem ranijem zahtjevu već odobreno da se predmet/predmeti tretira kao hitan o čemu je obavješten postupajući sudija," uvjeravao je u svom dopisu iz septembra 2017. predsjednik Kantonalnog suda Sarajevo Jasmin Jahjaefendić.

 

GRAD ĆE PLATITI ODŠTETU


Neažurnost u ovom predmetu dozvoljava i zaključke zašto je to tako, odnosno da postoji sprega suda sa ili bivšim gradonačelnikom Sarajeva ili pak Gradskom upravom Sarajeva. Sve ukazuje na ozbiljne propuste u odbijanju Komšićevog potpisivanja ugovora. Grad Sarajevo će, ako se usvoje njihove tužbe, oštećenim morati isplatiti odštetu u visini plata i doprinosa koje bi imali tokom prethodnih 5 godina i pri tome ipak ih primiti u radni odnos!

Istovremeno, Pravobranilaštvo Grada Sarajevo uputilo je svojevremeno Komšiću primjedbu zbog dodatnih troškova nastalih angažovanjem advokata u ovom predmetu, iako je to zadatak Pravobranilaštva. Znakovito je i da je Kantonalno tužilaštvo Sarajevo svojevremeno odbacilo krivičnu prijavu protiv Ive Komšića u ovom slučaju, ali je naknadno zaključilo da je ranija odluka o neprovođenju istrage bila preuranjena!? Gradska uprava Sarajeva tako nastavlja praksu čudnih zapošljavanja, o kojima je Žurnal nedavno pisao, nego i odbijanja zapošljavanja koje će pod krinkom štednje, Grad koštati znatno skuplje...

 

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

konkurs, Gradska uprava Sarajevo, Ivo Komšić