KANTON SARAJEVO

SVE JE ISTO SAMO PREMIJERA NEMA: Prošle godine ubijeno 5.604 pasa lutalica!

FOTO: Adi Kebo
Piše: A.Omerović

Dok je Vlada KS za smještaj napuštenih pasa kupovala azil za 1,2 miliona maraka prema zvaničnim podacima KJP Rad prošle godine u Kantonu Sarajevo ubijeno je 5.604 pasa lutalica

Na osnovu inicijative Vlade Kantona Sarajevo, od aprila prošle godine, povećan je broj ekipa na terenu “u cilju rješavanja problema pasa lutalica”. Dok je Vlada KS za smještaj napuštenih pasa kupovala azil za 1,2 miliona maraka prema zvaničnim podacima KJP Rad prošle godine u Kantonu Sarajevo ubijeno je 5.604 pasa lutalica. U kupljenom “azilu” od prošlogodišnjih skoro 300 trenutno je ostalo oko 40 napuštenih pasa. Azil je predat na upravljanje Veterinarskoj stanici Sarajevo.

Način na koji kantonalna Vlada u saradnji sa Veterinarskom stanicom “rješava” problem napuštenih pasa krajnje je jednostavan.

Postignut je dogovor sa KJP Veterinarska stanica Sarajevo i Veterinarskom stanicom Novi grad o povećanom preuzimanju  uhvaćenih pasa na dalji postupak. Na osnovu naredbe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KJP Veterinarska stanica Sarajevo vrši eutanaziranje životinja uz pomoć Higijeničarske službe- radne jedinice Kafilerija koji prethodno vrše hvatanje životinja. Nakon što se izvrši eutaniziranje životinja, iste se ubacuju u jame grobnice”, saopćili su iz Rad-a u Izvještaju o radu za 2017. godinu.Izvještaj o radu i poslovanju KJKP Rad za 2017. godinu

Na taj način u 2017. godini “uklonjeno je” 5.604 pasa lutalica što je za 2.837 pasa više u odnosu na 2016. godinu.
Za razliku od 2016. godine u Izvještaju o radu za prošlu godinu nije navedeno da Rad ove aktivnosti obavlja bez dozvole i po nalogu kantonalnog premijera.

Godinu dana ranije direktor Rad-a Selim Babić u Izvještaju o radu za 2016. godinu  navodi da Higijenski servis ovog preduzeća radi bez dozvole za rad.

- KJKP Rad nije dobio dozvolu nakon pokrenute procedure za registraciju higijenskog servisa od Općine Novi Grad, jer nismo ispunjavali uslove za obavljanje tih poslova. Na osnovu činjenice da nismo registrovani kao higijenski servis, Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak i usvojila proceduru-hodogram na osnovu koje smo obavezni sve uhvaćene pse nakon hvatanja predati Veterinarskoj stanici Sarajevo i Novi Grad na dalji postupak- navedeno je u Izvještaju o poslovanju Rad-a za 2016. godinu.

Bez obzira na tu činjenicu Rad po nalogu Vlade KS i dalje "uklanja" napuštene pse dok Vlada kupuje nekretnine za njihov smještaj. Istovremeno u 2017. godini zaprimljeno je 36 novih a iz prethodnih godina preneseno 135 tužbi građana po osnovu napada pasa lutalica. Međutim, kada su u pitanju tužbe građana iz Kantona smatraju da one nemaju zakonskog osnova jer se Kanton ne može baviti kafilerijskim uslugama već da je to zakonska obaveza općina.

Ukazuje se na Zakon o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo kojim je komunalna djelatnost pružanja kafilerijskih usluga u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a ne Kantona Sarajevo, pa samim tim i ne može postojati odgovornost Kantona Sarajevo u nevršenju ove komunalne djelatnosti koja je povjerena jedinicama lokalne samouprave”, naveo je kantonalni pravobraonilac Kemal Karić.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

KJKP RAD, psi lutalice, 0, Azil u Prači