Mediji

Šta građani očekuju od medija: Lokalni mediji moraju biti slobodni glasovi demokratizacije

U okviru projekta „Lokalni mediji - neovisni i slobodni glasovi demokratizacije“, Centar za građansku suradnju (CGS), Livno i Centar za razvoj medija i analize (CRMA), uz podršku IMEP programa, proveli su istraživanje informativnih potreba, mišljenja i stavova građana o lokalnim medijima

 

Lokalni mediji brojčano čine više od dvije trećine medijske scene u Bosni i Hercegovini i predstavljaju primarni izvor informiranja građana o radu lokalnih vlasti, političkim, ekonomskim i drugim društveno relevantnim temama iz života lokalne zajednice.  Lokalni mediji i njihova publika predstavljaju jedan od najvažnijih resursa za široku demokratizaciju društva i BH medijske scene. Ako valjano vrše svoju informativnu funkciju, oni su ključni mehanizam putem kojeg građani mogu učestvovati u javnom životu, artikulirati svoje interese i potrebe, te kritički promišljati o vlastitom životu i životu zajednice. Zbog toga je jačanje neovisnosti lokalnih medija ključna potreba u cilju jačanja cjelokupne medijske scene u BiH, te promicanja ideje nezavisnog i slobodnog novinarstva, a publika lokalnih medija predstavlja značajan resurs u gradnji i unaprjeđenju demokracije.

U okviru projekta „Lokalni mediji - neovisni i slobodni glasovi demokratizacije“ kao prvu fazu projekta, Centar za građansku suradnju (CGS), Livno i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) – online magazin Žurnal, Sarajevo uz podršku IMEP programa, proveli su istraživanje informativnih potreba, mišljenja  i stavova građana o lokalnim medijima. Istraživanje je rađeno putem online i direktnog anketirinja građana na upitniku sa zatvorenim odgovorima. Ponuđeno je 18 pitanja od čega su 4 demografska i 14 tematskih. Anketu su popunile 563 osobe starije od 16 godina iz 56 BH općina i gradova. Analizu istraživanja izradio je i predstavio Radenko Udovičić, Media Plan.

Rezultati istraživanja predstavljeni su lokalnim medijima, predstavnicima lokalnih vlasti i NVO iz jugoistočne Bosne i Hercegovine na dva okrugla stola održana sredinom septembra u Livnu i Mostaru.

Prenosimo rezultate dobivene ovim istraživanjem u nadi da će potaknuti lokalne medije na  objektivnije i profesionalnije izvještavanje o lokalnim događanjima, na sljedećem linku.
 
(zurnal.info)