OPĆINSKO VIJEĆE ILIDŽA

PRITISAK NA KANTONALNI SUD I TUŽILAŠTVO: Skinite sudsku zabranu da možemo graditi školu

FOTO: opcinailidza.ba
Piše: A.O.

Zaključkom Općinskog vijeća Ilidža obustavlja se gradnja osnovne škole na Stupu do daljnjeg te se od Kantonalnog suda i Tužilaštva traži skidanje sudske zabrana sa zemljišta na kojem je trebala biti izgrađena škola

Polovinom oktobra Žurnal je objavio da se neće graditi osnovna škola na Stupu jer je zemljište na kojem je predviđena gradnja pod sudskom zabranom. Šest dana nakon objave teksta Općinsko vijeće Ilidža na 19. redovnoj sjednici održanoj 25.10 ove godine donijelo je Zaključak kojim se odgađa gradnja škole na Stupu na neodređen period.

U istom Zaključku Općinsko vijeće traži od Kantonalnog suda i Kantonalnog Tužilaštva u Sarajevu skidanje sudske zabrane sa zemljišta namijenjenog za izgradnju škole.

Općinsko vijeće predlaže Vladi Kantona Sarajevo, kao i nadležnim pravosudnim institucijama- Kantonalnom sudu u Sarajevu i Kantonalnom Tužilaštvu KS da u skladu sa svojim ovlaštenjima, iznađu način da se dejstvo privremenih mjera i zabrana ograniči, te na taj način doprinesu realizaciji projekta XI osnovne škole na Stupu te da se o istom očituju u pisanoj formi u roku od 15 dana”, navedeno je u zaključku Općinskog vijeća Ilidža.

U Zaključku Općinskog vijeća navedno je da je sudska zabrana raspolaganja zemljištem stavljena osam mjeseci nakon usvajanja Regulacionog plana.Sudska zabrana na zemljište stavljena je 25.2. i 30.3 ove godine. Odluka o provođenju Regulacionog plana u Službenom glasniku KS objavljena je 5.jula ove godine, deset mjeseci nakon usvajanja. Slučajno ili ne, iz Odluke iako usvojen, izostavljen je dio kojim se zabranjuje gradnja drugih objekata na Stupu prije početka izgradnje škole. Da škola, bar na ovom zemljištu, ne može biti izgrađena, ranije je utvrdilo i Općinsko pravobranilaštvo.

Zamjenica općinskog pravobranioca Emina Musić u Izjašnjenju o statusu zemljišta na kojem je planirana izgradnja osnovne škole iz augusta ove godine navela je da “zemljište ne može biti predmetom raspolaganja od strane bilo kojeg lica ili organa sve dok traje sudski spor i privremene mjere osiguranja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.”

Zemljište na kojem je trebala biti izgrađena škola do 2015. godine bilo u vlasništvu Zemljoradničke zadruge “Sarajevsko polje”. Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, u predmetu Pravda, pravo vlasništva nad ovim zemljištem na nezakonit način, uz pomoć Lejle Fazlagić Pašić, sutkinje Općinskog suda u Sarajevu,  prebačeno je na firmu "Centralexport" u vlasništvuAlije Delimustafića da bi zatim bilo “prodato” Hamdiji Habulu,predsjedniku SDA Dubrovnik. Prema navodima iz optužnice na ovaj način je kao grupa za organizovani kriminal stekla protivpravnu imovinsku korist od oko 2 miliona maraka u vidu vrijednosti pribavljene nekretnine a Zemljoradnička zadruga oštećena za navedeni iznos. Hamdija Habul je, zajedno sa Alijom Delimustafićem i Lejlom Fazlagić Pašić, optužen u predmetu Pravda.

Međutim, ni mišljenje općinskog pravobranilaštva a ni optužnica Tužilaštva KS nije spriječila Općinsko vijeće Ilidža da u donesenom Zaključku traži skidanje sudske zabrane sa zemljišta. Kantonalnom sudu i Tužilaštvu Općinsko vijeće dalo je rok od 15 dana da se očituju, u pismenoj formi.

(zurnal.info)

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

RP Nukleus, Stup, Općinsko vijeće Ilidža