UNOSNE KOMISIJE I ODBORI

NIJE LAKO RASPOREDITI SREDSTVA FONDA UNIVERZITETA: Kemal Kozarić dodijelio hiljadu KM sam sebi

FOTO: Foto: N1
B.M.R.

Čak 14 osoba je potrebno za raspodijelu vanbudžetskih sredstava sarajevskog Univerziteta, za što su nagrađene sa po hiljadu maraka. U Odboru Fonda je i bivši ministar odbrane Selmo Cikotić, savjetnik bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića

 

Predsjednik Fonda za razvoj obrazovanja UNSA Kemal Kozarić odobrio je u maju ove godine isplatu novčane naknade članovima Odbora Fonda. Po hiljadu KM Kemal Kozarić odobrio je za sebe i još osam članova Odbora, te pet članova komisije. U Odboru Fonda je i bivši ministar odbrane Selmo Cikotić, savjetnik bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Cikotić je u Odboru kao predstavnik UNSA.

Fond za razvoj UNSA raspoređuje vanbudžetska sredstva za rad Univerziteta i njegovo unapređenje. Odbor Fonda ima devet članova, koji za taj posao primaju naknadu. Kemal Kozarić, univerzitetski profesor i nekadašnji dekan Ekonomskog fakulteta i  guverner Centralne banke, trenutni je ambasador BiH u Austriji.

 

U februaru 2016. godine Ministarstvo obrazovanja KS donosi Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima UNSA. U  navedenom dokumentu kaže se da će za potrebe rada Fonda postojati Odbor Fonda od devet članova.

- Odbor Fonda izrađuje i Senatu Univerziteta dostavlja prijedlog utroška sredstava Fonda za razvoj Univerziteta za period od najmnaje jedne godine; razmatra i vrši vrednovanje podnesenih prijava na konkurs; donosi prvostepenu odluku kojom se, nakon razmatranja pristiglih prijava na raspisani konkurs, utvrđuju pojedinačni iznosi dodijeljenih sredstava; obavlja razgovore s učesnicima u konkursnoj proceduri u slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima.... - precizira Pravilnik.

Dio posla, jasno je iz Odluke, obavila je petočlana komisija. Formiranje ove komisija uopšte nije predviđeno Pravilnikom koji uređuje rad Fonda. (U dokumentu u galeriji možete pročitati sastav Odbora i članove komisije.)

Žurnalu je iz Službe za odnosu s javnošću UNSA pojašnjeno da je komisija sačinjena na osnovu Pravilnika - član 10, stav 14. U spomenutom članu, koji je dijelom citiran ranije u tekstu, ipak se ne predviđa osnivanje komisije. Što se vrlo lako može provjeriti u javno dostupnom dokumentu. 

Fond je za 2018. rasporedio oko milion i 600 hiljada KM.


(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Fond za razvoj obrazovanja UNSA, Selmo Cikotić, Kemal Kozarić