Žurnalova pošta

Reagiranje Poreske uprave i odgovor: Poreskim obveznicima pružamo bolje uslove za rad

Na tekst pod naslovom „Poreska uprava je podstanar kod Dodika: Bjegunac od zakona ubire kiriju od 200.000 KM!”, koji je Žurnal objavio 9. aprila 2019. godine, Poreska uprava Republike Srpske munjevito je reagovala. Pismo prenosimo u cjelosti.

PREDMET: Reagovanje

Poštovana, u cilju objektivnog i nepristrasnog informisanja, kao i poštovanja pravila zasnovanih na argumentima i činjenicama, molimo Vas da objavite reagovanje na tekst objavljen na vašem internet portalu 09.04.2019. u 20.27 časova, pod naslovom „Poreska uprava je podstanar kod Dodika: Bjegunac od zakona ubire kiriju od 200.000 КM!“ autora Žane Gauk, za koji smatramo da je neprofesionalan i tendenciozan zbog niza netačnih informacija.

Naime, Ugovor o zakupu poslovnih prostorija Poreska uprava Republike Srpske potpisala je sa „Galeb Internacional“ doo Istočno Novo Sarajevo 04. oktobra 2018. godine, u vrijeme kada Goran Maričić nije bio direktor Poreske uprave Republike Srpske. Podsjećanja radi, Maričić je funkciju direktora Poreske uprave RS preuzeo 28.12.2018. godine, tako da apsolutno nisu tačni Vaši navodi da je Maričić iznajmio te poslovne prostorije, da je potpisao ugovor o zakupu, te da je za radnike Područnog centra u Istočnom Sarajevu „tražio modernost, udobnost i prijatan pogled na okolinu“, kako to tendenciozno navodite u tekstu.

Takođe, na Vaše pitanje da li su nove prostorije PC Istočno Sarajevo u vlasništvu Siniše Dodika, odgovorili smo Vam da je direktor preduzeća sa kojim je sklopljen ugovor o zakupu Vladimir Minić, s kim je i potpisan ugovor o zakupu poslovnih prostorija, što je apsolutno tačno. Dakle, u tom odgovoru direktor Maričić nije ništa prikrio, kako Vi to navodite, već je tačno odgovorio na postavljeno pitanje.

Još jednom ponavljamo da je razlog preseljenja Područnog centra Poreske uprave Republike Srpske u Istočnom Sarajevu na drugu lokaciju to što je dosadašnji poslovni prostor bio neuslovan i neadekvatan za redovno obavljanje poslovnih aktivnosti, po pitanju veličine, ispravnosti električnih instalacija i IT mreže. Prostorije koje je do sada koristio Područni centar Istočno Sarajevo, a koje su u vlasništvu Ministarstva finansija RS, nisu bile uslovne za obavljanje poslovnih aktivnosti, zbog dotrajalosti objekta, velike potrošnje električne i toplotne energije, dok bi rekonstrukcija tih prostorija zahtjevala velika finansijska sredstva.

Dakle, cilj je da svojim zaposlenim i poreskim obveznicima obezbjedimo bolje uslove za rad, a poreskim obveznicima da pružimo bolje usluge,a nikako da nekome strpamo stotine hiljada maraka u džep, kako to navodite u Vašem tendencioznom tekstu.

Očekujemo da ćete ovo reagovanje objaviti danas u Vašem mediju, s nadom da ćemo u narednom periodu uspostaviti dobru saradnju i u javnost plasirati tačne informacije, koje su od koristi za sve građane.

S poštovanjem,

direktor Goran Maričić

ODGOVOR ŽURNALA

Poštovani direktore Poreske uprave RS Gorane Maričiću,

Umjesto da raskinete preskup, a samim tim i štetan ugovor sa firmom „Galeb International” iz Istočnog Novog Sarajeva, iza koje, a to je opštepoznat podatak, stoji Siniša Dodik, kako smo i naveli, poznato ime iz sadržaja crne hronike, naše pisanje nazvali ste „tendencioznim i netačnim”.

U odgovorima koje ste 2. aprila dostavili našoj redakciji stoji:

„Područni centar Poreske uprave Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, od 25. marta 2019. godine, radi na novoj lokaciji... Razlog preseljenja Područnog centra Poreske uprave Republike Srpske u Istočnom Sarajevu na drugu lokaciju je to što je dosadašnji poslovni prostor bio neuslovan i neadekvatan za redovno obavljanje poslovnih aktivnosti, po pitanju veličine, ispravnosti električnih instalacija i IT mreže. Prostorije koje je do sada koristio Područni centar Istočno Sarajevo, a koje su u vlasništvu Ministarstva finansija RS, nisu bile uslovne za obavljanje poslovnih aktivnosti, zbog dotrajalosti objekta, velike potrošnje električne i toplotne energije, dok bi rekonstrukcija tih prostorija zahtjevala velika finansijska sredstva.”

Upravo to je i navedeno u, kako ga karakterišete, tendencioznom tekstu. Dakle, niste precizirali koliko bi koštala sanacija prostora koji je Poreska uprava Republike Srpske besplatno koristila, već ste, kako je i lakše, sklopili ugovor sa firmom „Galeb International” pravosuđu poznatog Siniše Dodika.

Takođe, niste naveli kada je sklopljen stotine hiljada maraka vrijedan ugovor, odnosno nigdje ne piše da je to bilo za mandata aktuelne ministarke finansija Zore Vidović. Osim toga, Vas, gospodine Maričiću, ništa nije sprječavalo da preskup, a i štetni ugovor poništite i učinite sve kako bi novac građana Republike Srpske bio potrošen korisnije.

Ukoliko zaposleni u Poreskoj upravi RS, u ovim novim, istini za volju, komfornim prostorijama sa pogledom na Istočno Sarajevo tu i ostanu narednih pet godina, prostom matematikom se dolazi do cifre od milion KM u džepu, ponavljamo, pravosuđu poznatog Dodika. Podsjećamo na Vaš odgovor:

„Preseljenje Područnog centra Istočno Sarajevo u zakupljene prostorije na adresi Ulica Stefana Nemanje bb, Istočno Novo Sarajevo, izvršeno je po osnovu Ugovora o zakupu zaključenog sa 'Galeb Internacional' doo Istočno Novo Sarajevo. Zakupljeni prostor je površine 821 m2, a cijena mjesečnog zakupa po kvadratu prostora je 17 КM.”

Zaboravili ste PDV!

Nadalje, na konkretno pitanje da li Poreska uprava kiriju plaća Siniši Dodiku, nevješto, kao da Vam, gospodine Maričiću, nije poznato odgovarate:

„Zakupljene nove prostorije u kojima je sada smješten Područni centar Poreske uprave Republike Srpske u Istočnom Sarajevu su vlasništvo 'Galeb Internacional' doo Istočno NovoSarajevo, čiji je direktor Vladimir Minić.”

Ono što ste pokušali u Vašim odgovorima, nastavili ste i u reagovanju na tekst, a to je prikrivanje stvarnog vlasništva prostora u kojem je smještena Poreska uprava RS, PC Istočno Sarajevo. Nevještim odgovorom svakako nisite zaustavili našu redakciju da objavi tačne i provjerene informacije o firmi, ponavljamo, pravosuđu poznatog Siniše Dodika!

S poštovanjem,

Žurnal