Pravosuđe

REAKCIJE NA NAJAVU TUŽILAŠTVA BiH: Javno demonstriranje pravosudne sile nad medijskim slobodama!

zurnal.info

Najava Tužilaštva BiH da će u skladu sa zakonom ispitati “motive i razloge osoba koje putem medija šalju javnosti negativne poruke o radu pravosuđa sa ciljem destabilizacije pravosudnog sistema” izazvala je brojne reakcije u BiH.

Na najavu Tužilaštva među prvima je reagovala Ambasada SAD-a u BiH, poručivši na svom twitter nalogu kako odgovorne i nezavisne institucije trebaju da istraže korupciju i zloupotrebu položaja, a ne one koji rade na otkrivanju prijestupa:
- Slobodni mediji i istraživačko novinarstvo igraju važnu ulogu u odbrani javnog interesa u demokratskom društvu - naveli su iz Ambasade SAD-a.

BH novinari: Dužni ste poštovati medijska prava i slobode

Zabrinutost je izrazilo i Udruženje BH novinari. Duboko vjeruju, navode, da se iza ovog saopćenja ne krije namjera  Tužilaštva BiH da privodi i isljeđuje novinare i urednike čiji su mediji objavili sporni videosnimak iz afere “potkivanje”:
- Vjerujemo da Tužiteljstvo BiH  poznaje medijske slobode i prava novinara na način kako su ona regulirana domaćim i međunarodnim zakonima i propisima, i da neće posezati za pravosudnim pritiskom na medijske profesionalce na način kako se to desilo u aprilu i martu ove godine, kada su glavna tužiteljica Gordana Tadić i jedan broj postupajućih tužitelja na nedozvoljen način pokušali prisiliti novinare portala Žurnal na otkrivanje izvora informacija i, protivno Krivičnom  zakonu BiH, prisiliti ih na kršenje profesionalne tajne.  
Udruženje zahtijeva od Tužilaštva BiH poštivanje prava novinara na slobodu izražavanja, slobodu kritike nosilaca pravosudnih funkcija, korištenje neimenovanih izvora i čuvanje profesionalne tajne, uključujući i sva druga ljudska prava novinara zaštićena postojećim zakonima u BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda:
- BH novinari podsjećaju nositelje pravosudnih funkcija u BiH da su dužni poštovati medijske slobode i prava novinara, što ne isključuje mogućnost njihovog reagiranja na neprofesionalno postupanje novinara ili netačno izvještavanje medija. Takva reagiranja se moraju svesti u legitimne postupke definirane kodeksom novinarske etike i zakonskim odredbama, a koji uključuju: ispravku krivog navoda, podnošenje žalbi regulatornom i samoregulatornom tijelu u BiH ili tužbe za klevetu i rušenje ugleda i časti nositelja pravosudnih funkcija. Svaka drugačija reakcija iz Tužiteljstva BiH ili drugih pravosudnih institucija za nas u BH novinarima će predstavljati nedopušteno kriminaliziranje novinara i medija, kao i javno demonstriranje institucionalne i pravosudne sile  nad medijskim slobodama u BiH, poduzetih sa namjerom ograničavanja prava novinara na slobodu izražavanja. Ukoliko se to desi, BH novinari će pokrenuti sve raspoložive domaće i međunarodne mehanizme zaštite slobode medija i individualnih  prava novinara u BiH – navodi se u saopćenju.

Potez Tužilaštva BiH javno je na svom twitter profilu osudila i Dunja Mijatović, komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope, ocijenivši ga neprihvatljivim i napadom na slobodu izražavanja. 

Forum za etiku i usklađenost BiH: Bacanje petardi u suprotnom pravcu

Da Tužilaštvo radi svoj posao profesionalno i u interesu javnosti bez želje da šefovima i kolegama ‘izađe u susret’, mogao bi se naći osnov u krivičnom zakonu za osumnjičenost i Tegeltije, a to bi mogao biti i nesavjestan rad u službi i/ili pomaganje u učinjenju krivičnog djela ili krivično djelo nečinjenja povezano sa eventualnim umišljajem ili čak sa nesvjesnim nehatom, zato što je Tegeltija u skladu sa svojom funkcijom i znanjem morao posumnjati da je Pandžino zalaganje da se slučaj pogura u Sarajevu, iako mu nije u opisu posla, veoma čudno i može imati za motiv ostvarenje protiv pravne koristi. Ovdje se može pričati i o sapočiniocu koji je kriv u granicama svojeg umišljaja ili nehata, a sve u okviru nebrojeno mogućnosti koje nudi Krivični zakon BiH. Kada bi Tužilaštvo BiH bilo nezavisno i profesionalno Tegeltija bi već bio osumnjičen – navodi se u reakciji Foruma za etiku i usklađenost u BiH na saopštenje Tužilaštva BiH. 


Sama činjenica da ne troše resurse da procesuiraju korupciju već iste nerazumno usmjeravaju protiv civilnog društva koje opravdano kritikuje njihovu neefikasnost i ukazuje na nedostatak integriteta u sve jednom procesu koji provode, ukazuje se još jedan dublji problem od same korupcije, kaže se u saopštenju Foruma.
- Ako VSTV i Tužilaštvo žele da smanje nezadovoljstvo građana i na taj način ne budu u fokusu ljutnje građana, to mogu da urade jedino kroz otvaranje ozbiljnih istraga koje će dovesti do kraja. Sve ostalo, kao što je njihovo saopštenje, bacanje je petardi u suprotnom pravcu.
Tužilaštvo tvrdi da svakodnevni javni pritisci na VSTV i Tužilaštvo BiH već počinju ometati redovan rad pravosuđa, upozoravaju iz Foruma, čime ustvari samo dokazuju da je javna kritika nužno potrebna i korisna za građane:
 -Ako ih kritika ometa u redovnom radu, to znači da rade pogrešno i nepošteno, jer zašto bi ih inače javna kritika ometala u radu. Sama činjenica da Tužilaštvo BiH nije postupilo u skladu sa svojim nadležnostima ukoliko ima saznanja da neko pokušava na ilegalan način da uzdrma pravosuđe, a to bi moglo biti preduzimanje raznih istražnih radnji, prikupljanje dokaza i eventualno privođenje i podizanje optužnice o čemu bi informisali javnost, oni upravo manipulativno, u širokom luku, neselektivno, putem saopštenja za javnost optužuju sve osobe i organizacije koji na demokratski način kritikuju rad pravosuđa, što nas upućuje na zaključak da je saopštenje napisano sa ciljem zastrašivanja i gušenja slobode govora. Ovo saopštenje je najgori mogući atak na demokratiju i pored toga što je signal korumpiranoj eliti da ne moraju strahovati od Tužilaštva BiH, takođe je i siguran znak da se u BiH odvijaju sistemski anti demokratski procesi.
Forum za etiku i usklađenost u BiH pruža punu podršku novinarima istraživačima da nastave sa objavljivanjem svih informacija koje otkrivaju korupciju u sistemu, posebno uključujući saznanja o korupciji u VSTV-u i Tužilaštvu BiH i ohrabruje sve slobodnomisleće građane da javno kritikuju pravosudni sistem kako bi isti bio destabilizovan i oslobođen od zloupotrebe.

TI BiH: Kritike nisu pritisak na rad pravosuđa

Najava Tužilaštva BiH da će preispitati negativne poruke o svom radu i formirati predmete o njima predstavlja zastrašivanje javnosti krivičnim progonom, jer ovakve kritike spadaju u slobodu izražavanja i svojstvene su demokratskim društvima, kažu iz Transparency Internationala u BiH.

Transparency International u BiH (TI BiH) podsjeća da je ometanje rada pravosuđa predviđeno kao krivično djelo, te da se ono povezuje sa primjenom fizičke sile, prijetnji, zastrašivanja i drugih nezakonitih radnji kojima je cilj ometanje krivičnog postupka ili sprečavanje sudija, tužilaca i ovlašćenih službenih lica u vršenju službenih dužnosti.

Kritike stručne i šire javnosti ili medijsko izvještavanje o radu pravosuđa ne mogu se nikako dovesti u vezi sa ometanjem rada pravosuđa, niti se mogu prikazati kao nedopušteni pritisak:

- TI BiH smatra da je posljednje saopštenje Tužilaštva BiH pokušaj da se spriječi dalje medijsko izvještavanje o nepravilnostima u radu pravosuđa i ućutka onaj dio javnosti koji je reagovao na natpise o posljednjim aferama u kojim se kao glavni akteri pojavljuju sudije i tužioci. Tužilaštvo BiH je osnovano, između ostalog, sa ciljem da provodi istrage za krivična djela koja izazivaju najozbiljnije posljedice po privredu, a građani Bosne i Hercegovine za to izdvajaju značajna sredstva. Umjesto tužilaštva koje se obračunava sa najtežim oblicima kriminala i korupcije, građani su zauzvrat dobili cenzorsko tijelo koje se bavi njihovim javnim kritikama. Jedini način da pravosuđe povrati svoj ugled i povjerenje građana je u procesuiranju visoke i političke korupcije, a ne u obračunima sa medijima i kritičarima – navodi se u saopćenju TI. 
(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Udruženje BH novinari, Tužilaštvo BiH, VSTV, TI BiH