Žurnalova pošta

Saša Cvijetić reagira: Naš klijent nikada nije bio vlasnik firmi iz vašeg teksta