Žurnalova pošta

Edin Gačanin reagira: Objavili ste konfuzne konstrukcije

Na adresu Žurnala stigao je demantij advokata Edina Gačanina