Žurnalova pošta

Mirza Gačanin reagira 2: Sve transakcije odobrene i realizovane kao potpuno regularne