PELENE

BEZ PROCEDURE JAVNIH NABAVKI: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pristao na ucjene dobavljača

Piše: B.M.R.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS izdvajat će više novca prema dobavljačima za pelene za odrasle. Nakon osam mjeseci vijećanja umjesto raspisivanja novog javnog poziva pristaju na ucjene dobavljača i zanemaruju desetine hiljada nevjerodostojnih potvrda potpisanih u proteklih osam mjeseci

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS donio je odluku kojom je povećana visina učešća Zavoda za pelene osiguranicima ZZO-a KS-a:

- Navedena Odluka je donesena u najboljem interesu naših osiguranika, to jeste u cilju zaštite i implementacije prava određene kategorije osiguranika na navedeno medicinsko sredstvo, a čije uživanje je, iako propisano i kao takvo zagarantovano, ipak u posljednjih nekoliko mjeseci bilo djelimično i otežano, a o čemu su mediji više puta izvještavali.

U odluci se navodi i da UO i direktor Zavoda Sakib Katana “izražavaju nadu” da će nove cijene za pelene biti prihvatljive svim ugovornim dobavljačima, te se nadaju da osiguranici više neće biti uskraćeni za broj pelena na mjesečnom nivou. Odluku je potpisao predsjednik UO Milan Dunović.

Žurnal je već pisao o tome kako su dobavljači pelena samovoljno podigli cijene zbog čega su osiguranici mjesecima dobijali manji broj pelena u apotekama i specijalizovanim trgovinama. To je trajalo od aprila ove godine. Odluka UO Zavoda o povećanju učešća donesena je 30. oktobra. Sedam mjeseci trebalo je  Zavodu da riješi ovu situaciju koju su nametnuli dobavljači. A riješio ju je tako što je, bez ikakve provedene tenderske procedure, jednostavno pristao na postavljene cijene dobavljača i izdvajanje više sredstava. Bez provedene javne nabavke Zavod dozvoljava da dobavljači (uglavnom Bauerfiend, o čemu smo pisali) diktiraju cijene koje odgovaraju isključivo njima. 

Na sastanku još u maju dobavljači su upozoreni da se količina pelena “mora striktno poštovati”. Tako su revnosno dobavljači poštovali dogovor sa sastanka da su manji broj pelena izdavali još 6 mjeseci, sve dok Zavod nije pristao na njihovu, praktično, ucjenu. 

Zavod ni u jednom trenutku nije pokrenuo pitanje odgovornosti za evidentne zloupotrebe koje su dobavljači svakodnevno provodili na terenu naplaćivanjem viših cijena i izdavanjem manjeg broja pelena. Desetine hiljada nevjerodostojnih potvrda izdatih tokom osam mjeseci ove prakse? 

I koji je logičan potez Zavoda? Jednostavno ih zanemari, objavi da će izdvajati više novca i “izrazi nadu” da će “dobavljači biti zadovoljni”. 

A nije da UO i direktora Sakiba Katanu nije imao ko nasavjetovati. U Zavodu radi cijela Služba javnih nabavki, tu je i Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove, Služba pravnih poslova… i tako redom. 

Ured za razmatranje žalbi BiH u aprilu 2019. poništio je zbog žalbi ponuđača Javni poziv za dostavljanje ponuda za zaključenje ugovora za izradu i isporuku medicinskih sredstava osiguranim licima ZZO-a KS-a. Razlog žalbe bile su niske cijene koje je Zavod predvidio. Da ponuđači Zavodu očito diktiraju poslovanje pokazuje i činjenica da novi javni poziv nije raspisan iako je promet pelena u KS veći od million KM godišnje. O načinu na koji su preferirane firme za nabavku ovog pomagala pisali smo u prethodnim tekstovima. 
(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

pelene za odrasle, Sakib Katana, ZZO KS