SARAJEVO

PROTESTI ISPRED FEDERALNE VLADE: Neko za Pazarić mora odgovarati!

FOTO: Adi Kebo/zurnal.info
zurnal.info

Stotine građana traže da se uspostavi kontrola nad Zavodom i ispita tretman štićenika

Pred zgradom Federalne vlade u Sarajevu održavaju se protesti zbog najnovijih dešavanja u vezi sa Zavodom Pazarić. Stotine građana traže da se uspostavi kontrola nad Zavodom i ispita tretman štićenika. Zahtjeve su predali na protokol Vlade:

- Momentalna smjena Nadzornog i Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine.

- Formiranje komisije sastavljene od zdravstvenih radnika, domaćih i stranih NVO za zaštitu prava djece koja će u narednih 12 mjeseci:

a) Vršiti 24-satni nadzor nad radom Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, do trenutka podizanja krivičnih prijava protiv pojedinaca za koje se ustanovi da su radili na štetu djece

b) Izvršiti izradu plana rada Zavoda koji će rezultirati implementacijom savremenih metoda rada s djecom s posebnim potrebama, oblika zbrinjavanja i pozitivnih praksi članica EU

c) 24-satna fizička zaštita zaposlenika/ce koja je ustupila materijalne dokaze građanima BiH

d) Izmjena Pravilnika o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji Zavoda sa krajnjim ciljem obezbjeđivanja najkvalitetnijeg oblika brige za djecu i adekvatnog broja stručnih osoba

– Izmjena Zakona o obrazovanju u cilju obezbjeđivanja prava na obrazovanje invalidne djece i djece s poteškoćama u razvoju.

– Uključivanje svih udruženja roditelja u BiH, centara za specijalno obrazovanje i kantonalnih vijeća roditelja u proces donošenja zakona, koji se odnose na prava djece s osebnim potrebama.

– Obraćanje premijera FBIH svim građanima ispred Vlade FBiH.

– Momentalni sastanak predstavnika građana BiH i premijera FBiH.

(zurnal.info)