Žurnalova pošta

Centralna banka BiH: Sinanović suspendovan zbog propusta u izvršavanju svojih radnih obaveza

Poštovani,

obraćamo vam se sa zahtjevom da u online magazinu „Žurnal“ objavite demanti Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) na tekst koji je objavljen 11. 1. 2020. godine, autora Dine Cviko. Demanti se odnosi na članak pod nazivom „Suspendovan nakon prijavljivanja korupcije: Predsjednik Sindikata službenika Centralne banke 118 dana ne može ući u firmu“, u kojem ste jednostrano i netačno naveli informacije koje se odnose na disciplinske postupke protiv službenika CBBiH Sanjina Sinanovića.

Demanti se odnosi na sljedeće: 

- Neistinit je naslov koji glasi „Suspendovan nakon prijavljivanja korupcije: Predsjednik Sindikata službenika Centralne banke 118 dana ne može ući u firmu“. Riječ je o manipulisanju činjenicama i jednostranom prezentiranju informacija, budući da se niste obratili CBBiH za traženje mišljenja, niti ste raspolagali potpunim informacijama i dokazima za iznošenje ovakve tvrdnje. Prije svega, službenik čije navode ste objavili nije suspendovan nakon navodnog prijavljivanja korupcije, već zbog propusta u izvršavanju svojih radnih obaveza po potpuno drugom činjeničnom osnovu, a što ga je Disciplinska komisija u provedenom disciplinskom postupku proglasila odgovornim i to uslijed utvrđene teže povrede službene dužnosti. 

- Vezano za navode o korupciji u pogledu namještanja konkursa, CBBiH svaku konkursnu proceduru provodi u skladu sa zakonom i internim propisima (što je provedeno i u predmetnom slučaju), a dokaz tome, u konkretnom slučaju koji spominjete, je i pravosnažna sudska presuda, po osnovu tužbe službenika, a donesena u korist CBBiH. Za više informacija o presudi, upućujemo vas da se obratite Sudu BiH.

- Disciplinski postupak u CBBiH se vodi po principima upravnog postupka, što znači da se na sve ono što nije regulisano Pravilnikom o  disiciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika CBBiH, primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku.

Navod prema kojem je sporan način pokretanja disciplinskog postupka je netačan i također, jednostran. Naime, u tekstu je navedeno da je Sinanoviću, između ostalog, sporan sam način na koji je pokrenut disciplinski postupak.'Predmetni postupak nije pokrenut (...) po osnovu prijave, već je guverner tužene samoinicijativno donio Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka'. Način pokretanja disciplinskog postupka nije sporan. Guverner ima pravo, odnosno može donijeti rješenje o pokretanju disciplinskog postupka i bez podnesene prijave, ako raspolaže odgovarajućim informacijama o počinjenoj povredi službene dužnosti. Navedeno je propisano članom 28. stav (6) Pravilnika o  disiciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Centralne banke Bosne i Hercegovine.

- Dio teksta koji se odnosi na drugi disciplinski postupak protiv službenika čije navode koristite, takođe je netačan i paušalan. U tekstu koji ste objavili navodi se: „Drugi disciplinski postupak pokrenut je 24. juna 2019. godine na osnovu prijave spomenutog Ivana Solde. Sporan je događaj koji se zbio 28. maja 2019. godine […]kada je Sinanović navodno propustio izvršiti svoje radne obaveze. Sinanović tvrdi da su u ovom slučaju donesena dva različita rješenja: “Ironično, ali istinito, Prvostepena disciplinska komisija je donijela dva rješenja u kojima me različito kažnjava. Jednom blaže, a drugi put teže gdje me se degradira na niže radno mjesto.” Službenik nije „navodno“, već je propustio izvršiti svoje radne obaveze,  za što ga je Prvostepena disciplinska komisija proglasila odgovornim, a potvrdila Drugostepena disciplinska komisija. Razlog zbog kojeg je Prvostepena disciplinska komisija donijela drugo Rješenje kojim je službeniku izrečena teža kazna, je žalba na Rješenje Prvostepene disciplinske komisije, koju je Drugostepena disciplinska komisija ocijenila osnovanom svojim Rješenjem i naložila Prvostepenoj disciplinskoj komisiji donošenje novog Rješenja. U skladu sa odredbama člana 230. stav (2) Zakona o upravnom postupku, Prvostepena disciplinska komisija je bila dužna postupiti po Rješenju Drugostupanjske disciplinske komisije.

- Prema Pravilniku o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u CBBiH doneseno je Rješenje o suspenziji do okončanja disciplinskog postupka. Razlog suspenzije službenika nije u prijavljivanju navodne korupcije što proizlazi iz vašeg naslova i cjelokupnog teksta, već u teškoj povredi radne obaveze počinjenoj po potpuno drugoj činjeničnoj osnovi.  

- S tim u vezi je i navodno onemogućavanje obavljanja sindikalnih aktivnosti službenika Sanjina Sinanovića o kojem ste takođe netačno informisali javnost. Naime, službenik Sanjin Sinanović je, na vlastiti zahtjev, u dva navrata, pismeno informisan da suspenzija s rada predstavlja mjeru  kojom se zaposlenik suspenduje s posla dok se protiv njega ne okonča pokrenuti disiciplinski postupak (teža povreda službene dužnosti). Takođe, službenik, a ujedno i predsjednik Sindikata, je obaviješten da u slučaju suspenzije aktivnosti vezane za ciljeve i djelatnosti Sindikata može obavljati drugi ovlašteni predstavnik Sindikata. Dakle, sindikalne aktivnosti se mogu neometano obavljati, te je netačan i navod koji se odnosi na to. 

(zurnal.info)