OPĆINA CENTAR

REAGIRANJE NAČELNIKA AJNADŽIĆA: Normalno je da se prva materijalna podrška uruči Kliničkom centru.

Iz kabineta načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića dostavljeno je reagiranje na Žurnalov tekst „DOBRO ZA KAMPANJU, A MOŽE BITI PROFITABILNO: Načelnik, važniji od deset drugih, voli donirati bez tendera“

Ovaj tekst je nastavak neargumentiranog pristupa novinara Žurnala koji je počeo još 24. marta kada su Općini upućena pitanja u vezi sa izgradnjom pristupne ceste za izolatorij na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, a odgovor Općine koji je dostavljen 25. marta nije objavljen u vašem mediju.

Ponovno se ovo pitanje aktuelizira u vašem tekstu pod naslovom „DOBRO ZA KAMPANJU, A MOŽE BITI PROFITABILNO: Načelnik, važniji od deset drugih, voli donirati bez tendera“, gdje ste, i pored činjenica koje su vam bile poznate, iznijeli potpunu neistinu. Posebno stoga što vam je prezentirano da je izgradnja ovog puta u nadležnosti Općine i da je za izgradnju angažirana firma „Bosman“ koja je nakon otvorenog javnog postupka i e-aukcije izabrana za izvođača radova na izgradnji i obnovi cesta na ovom dijelu općine, o čemu je zaključen okvirni sporazum 19. septembra 2019. godine na period od tri godine.Zanimljivo je da u ovom tekstu autor Gutić na više mjesta tvrdi kako su neka sredstva nabavljana za jedan dan (sanitetsko vozilo, termalne kamere...), a da nije provjerio nesporne činjenice koje o tome govore potpuno suprotno.

U vezi sa ovim i drugim navodima iznesenim u tekstu ističemo da su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i saopštenjem Agencije za javne nabavke BiH svi postupci javne nabavke provedeni u cjelosti zakonito, javno i transparentno i da su blagovremeno objavljivani na web stranici Općine Centar Sarajevo na zakonom propisan način, te da nijedan tender nije proveden za jedan dan, niti kako autor pamfleta navodi „ubrzanom procedurom“. O svakom pojedinačnom postupku javne nabavke, odnosno tenderu koje u svom tekstu navodi autor Gutić, na jednak način transparentno su upoznati i poduzetnici i građani i ukupna javnost putem web stranice Općine Centar, tako da su sve paušalne, neutemeljene i tendenciozne tvrdnje novinara Gutića izraz loše namjere i ne odgovaraju istini, već predstavljaju izraz neprofesionalnog pisanja istog autora u odnosu na stvarne činjenice.

Umjesto toga, radi istine bi valjalo da se autor Gutić upozna sa članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH koji se odnose na nadležnosti općine „u osiguranju finansijskih sredstava za unapređenje rada i kvaliteta usluga ustanova u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite..., te organiziranju, provođenju i odgovornosti za mjere zaštite ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa“, kao i članom 15. istog Zakona u kome se kaže da „načelnik/ca u okviru svoje nadležnosti predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave“. U tom kontekstu javnosti je poznata činjenica da je načelnik Ajnadžić i u 2017, 2018. i 2019. godini donio odluke o izdvajanju finansijska sredstva iz budžeta Općine Centar za kupovinu vozila i druge opreme KCUS-u, Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, JU Domovi zdravlja KS, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć..., također i socijalnim ustanovama od posebnog značaja kao što su Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Roditeljska kuća za djecu oboljelu od raka, Sigurna kuća, a ne za predizbornu kampanju kako tvrdi autor Gutić.

 Radi ilustracije tendencioznog i neargumentiranog napada na načelnika Općine Centar citiramo navod iz pamfletskog teksta u kome se kaže „naravno, kako mu je za stranačkog šefa „Općina važnija od deset drugih“, donacije počeo od „šefice“. Tako je Općina Centar prvo uplatila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu novac za nabavku respiratora“.Šta reći na ovo nego samo istaknuti činjenicu da je upravo Klinički centar prvi od zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo otvorio vrata pacijentima sa indicijama zaraze koronavirusa, te da je prva ustanova koja je formirala posebnu zdravstvenu jedinicu za prihvat i liječenje pacijenata oboljelih od koronavirusa u klinici Podhrastovi. Zato je valjda i normalno da se prva materijalna podrška radi prihvata i liječenja oboljelih uruči upravo Kliničkom centru. 

 (zurnal.info)