TUŽILAŠTVO SBK

Radnik na sudu, direktor na slobodi (Video): Bez obzira na javno priznanje, nema optužnice za uzimanje novca osobama sa invaliditetom!

Piše: A. Omerović

Sedam mjeseci nakon što je javno priznao da svi radnici koji rade u firmama pod njegovom kontrolom moraju vraćati većinu plate, Ekrem Julardžija i dalje je slobodan čovjek

Sjećate li se slučaja Mustafe Kovačevića? Osobe sa stopostotnim invaliditetom zaposlene u društvu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Apel prometu koji je morao vraćati veći dio plate u firmu a sebi ostavljati 100 KM? Nije bio jedini i to su i javno priznali iz rukovodstva ove firme. Od tada je prošlo sedam mjeseci. Bez obzira na FUP-ov izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, obilnu dokumentaciju i javno priznanje Ekrema Julardžije predsjednika Saveza RVI SBK, u sklopu kojeg je i firma Apel promet, optužnice još uvijek nema.

Nakon što je javno ispričao da je godinama po nalogu Ekrema Julardžije morao vraćati platu, Mustafa Kovačević zbog toga je dobio otkaz i krivičnu prijavu po kojoj je ekspresno saslušan i savjet da svoja prava traži na sudu.

Posjetimo, krajem oktobra prošle godine Žurnal je objavio audio snimak razgovora između predsjednika Saveza RVI SBK Ekrema Julardžije i Mustafe Kovačevića uposlenika Apel prometa, firme u vlasništvu Saveza RVI SBK. Ekrem Julardžija snimljen je kako priznaje da svim radnicima koji rade u firmama pod njegovom kontrolom uzima veći dio plate a njima ostavlja po 100 KM. 

Ubrzo nakon objave snimka Julardžija je uputio saopćenje za javnost u kojem je naveo da je Predsjedništvo Saveza RVI SBK “još jednom dalo jednoglasnu i punu podršku Predsjedniku i rukovodstvu Saveza u njihovom radu i aktivnostima te istaklo da se ponosi činjenicima i rezultatima rada Saveza”. Osim što su ponosni na njegov rad, najoštrije su osudili pisanje protiv predsjednika Julardžije. Osudili su i “istupe pojedinaca i radnika Apel prometa koji su rješenje nekih svojih problema zatražili putem medija i obilaskom institucija”. 

Nakon osuda, Ekrem Julardžija i njegovi saradnici ponovo su u medijskim nastupima priznali da su godinama svi radnici zaposleni u firmi Apel promet i RVI Prevoz, koje su u vlasništvu Saveza , morali vraćati veći dio plate. Fiktivno su zapošljavali osobe sa invaliditetom da bi dobijali poticaje od federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Javno priznanje ni obilna dokumentacija nisu bili dovoljni Tužilaštvu Srednjebosanskog kantona da liše slobode Ekrema Julardžiju i njegove saradnike. Ekrem Julardžija ostao je na mjestu člana Upravnog odbora federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U međuvremenu, pred Općinskim sudom u Travniku traje parnični postupak po tužbi Mustafe Kovačevića za naplatu potraživanja od firme Apel promet. U toku postupka vještačen je potpis Mustafe Kovačevića na izjavi o odricanju većeg dijela plate u korist firme Apel promet. 

Podsjetimo da je predsjednik Saveza RVI Ekrem Julardžija tvrdio da je Mustafa Kovačević, kao i ostali radnici firmi u vlasništvu Saveza, potpisao lično izjavu kojom se dobrovoljno odrekao većeg dijela plate. Međutim, sudski vještak je utvrdio da je potpis falsifikovan. 

Nezadovoljan nalazom i mišljenjem vještaka, advokat Apel prometa je tražio provođenje novog vještačenja od strane novog vještaka. Postupajući sudija je odobrio ovaj zahtjev sa obrazloženjem da je „prvobitno određeni vještak Esad Bilić na glavnoj raspravi davao odgovore na pitanja punomoćnika tuženog vidno revoltiran te je i sam vještak predlagao novo vještačenje ako netko nije zadovoljan njegovim nalazom i mišljenjem.“

Advokat Mustafe Kovačevića, Harun Lozo u razgovoru za Žurnal kaže da je smatrajući ovakvu odluku suda nezakonitom tražio izuzeće sudije ali da je ono odbijeno. 

Mustafa Kovačević tvrdi da je cilj da se predmet odugovlači da bi se u javnosti ovaj slučaj zaboravio. 

-Ne znam šta je razlog da Tužilaštvo čeka, imaju izjave 22 radnika koji su isto kao ja vraćali platu. Ekrem Julardžija nije ni saslušan a mene su odmah salušali po njegovoj krivičnoj prijavi za neovlašteno snimanje. Za ovih sedam mjeseci mogao je uticati i na svjedoke i prikriti dokaze. Mislim da se tako vrši pritisak na mene. Sedam mjeseci je prošlo, ja sam bez posla i živim od socijalne pomoći. Nemam ni zdravstveno osiguranje, kaže Kovačević.

(zurnal.info)