Žurnalova pošta

DEMANTI AIDE OBUĆE I ODGOVOR ŽURNALA: Premijerka reaguje na ono što u tekstu ne piše

zurnal.info

Nakon što je prethodno negirala navode Žurnala intervjuima u drugim medijima, demanti je konačno i nama dostavila Aida Obuća, SDA premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Odbila je da govori za Žurnal u toku pripreme teksta navodeći da je kupovina stana „privatna stvar“, a demanti dostavlja sa memorandumom i pečatom Vlade BPK.

Odgovor Žurnala:

Poštovana,

Demantujete nešto što u tekstu ne piše, a to je da ste stan kupili po „programu rješavanja stambenog pitanja mladih“. Pored tog, postoji i „Program za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima“ koji ima neke druge kriterije, kao što smo objavili u tesktu. Znate vi to dobro, ali očito namjerno preusmjeravate istinu. Ponudu da odgovorite na upit o kupovini stana ste odbili navodeći da je to „privatna stvar“, a sada reagujete kao premijerka BPK.

Potvrđujete da ste stan kupili po cijeni od 1610 KM/m2 i konstatujete da je to bila tržišna cijena, no podsjetićemo vas, ukoliko zaista ne znate, da je na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, od 17.06.2015. usvojen Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima sa istovjetnom cijenom od – 1610 KM/m2, kako je Žurnal i predočio u tekstu.

 

U medijskim istupima, prije nego ste dostavili reagovanje Žurnalu, navodite da u vrijeme kupovine direktor nije bio vaš stranački kompanjon Adnan Efendić, ali jeste u trenutku potpisivanja notarskog ugovora.

Gle čuda, sve se dešava u vrijeme kada kao predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde, uručujete Plaketu za doprinos razvoju privrede, nauke, obrazovanja i društvenih djelatnosti na području BPK upravo – Adnanu Efendiću.

 

(zurnal.info)