Obrazovanje

Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Školama u Širokom Brijegu plaćano pet hiljada maraka po osobi

FOTO: Adi Kebo/zurnal.info
Piše: A. Omerović

Za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili školovanje, Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom prethodnih godina plaćao je i do 5.000 KM po osobi, uglavnom u školama povezanim sa prodajom diploma u BiH. O finansiranju ove godine odlučuje i direktor jedne od tih škola - Bosiljko Čović, kojeg je Vlada FBiH imenovala u Upravni odbor Fonda

Polovinom septembra Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invliditetom raspisao je Javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2020. godini. Za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili školovanje za školsku/akademsku 2020/2021. godinu Fond će izdvojiti 260 hiljada maraka.

Prethodnih godina federalni Fond izdašno je plaćao školovanje i prekvalifikaciju osobama sa invaliditetom uglavnom u školama povezanim sa prodajom diploma u BiH. O finansiranju školovanja u ovim školama od polovine prošle godine odlučuje i direktor Obrazovnog centra Bosiljko Čović kojeg je Vlada FBiH imenovala u Upravni odbor Fonda.

PET HILJADA MARAKA ZA PREKVALIFIKACIJU

Centar za obrazovanje Široki Brijeg osnivač je Obrazovnog centra Mostar. Na adresi centra nalazi se i Visoka škola CEPS. Sve ove ustanove prethodnih godina imale su odličnu saradnju sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Svake godine Fond je budžetskim novcem velikodušno plaćao osobama sa invaliditetom školovanje i prekvalifikaciju - od troškova školovanja i neophodnih pomagala do ishrane i prevoza do ovih škola.

Za prekvalifikaciju jedne osobe sa invaliditetom plaćano je i do 5.000 KM Centru za obrazovanje Široki Brijeg. Primjera radi, jednoj osobi sa invaliditetom iz Mostara Fond je platio  troškove prekvalifikacije za prodavača u Širokom Brijegu 3.430 KM. Pored toga, Fond je ovoj istoj osobi platio i 1.570 KM za troškove hrane i prevoza.

Prekvalifikacija u Obrazovnom centru Mostar bila je nešto jeftinija- 2.850 KM po osobi. Jednoj osobi sa invaliditetom iz Mostara Fond je platio prekvalifikaciju za elektrotehničara 2.850 KM u Obrazovnom centru Mostar. Za prevoz i ishranu ove osobe, od Podharema u Mostaru do Bišće Polja gdje se nalazi Obrazovni centar, Fond je platio 1.216 KM! Za nabavku pomagala neophodnih za učenje ovoj osobi je odobrio 934 KM.

Prethodnih godina, samo na jednom javnom pozivu Fonda za finansiranje vanrednog školovanja i prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom, isplaćeno je više od 265.000 KM. Od tog iznosa više od 195.000 KM isplaćeno je za troškove školovanja, prevoza i ishrane za osobe sa invaliditetom koje su prekvalifikaciju radile u Centru za obrazovanje Široki Brijeg i Obrazovnom centru Mostar.

U Širokom Brijegu nema nezakonitosti

Federalnoj Vladi na čelu sa premijerom Novalićem, kao ni resornom federalnom ministru rada i socijalne politike Vesku Drljači povezanost Centra za obrazovanje sa prodajom diploma u BiH nije smetala pa tako nije bilo prepreka da polovinom prošle godine imenuju direktora ovog centra Bosiljka Čovića za člana Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Što se tiče istražnih radnji u srednjoj školi Centar za obrazovanje odraslih Široki Brijeg te istražne radnje nisu ukazale na bilo kakve nezakonitosti”, ponovio je krajem septembra državni tužilac Oleg Čavka u obavijesti o nesprovođenju istrage u predmetu prodaje diploma.

Kako Tužilaštvo BiH smatra da u Širokom Brijegu ne prodaju diplome nema prepreka da i federalni Fond budžetskim novcem nastavi izdašno finansirati školovanja u ovim školama kao i prethodnih godina.

(zurnal.info)