Reagovanja

Reagiranje Jelene Pekić: Nabavka sardina jeste državna tajna!

Advokat Jelene Pekić direktorice Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo pisao je Žurnalu navodeći da je Žurnalov tekst napad na Jelenu Pekić, njen ugled i čast. Reagovanje objavljujemo u cijelosti kao i Žurnalov odgovor

Direktorica Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo Jelena Pekić, putem advokata, reagovala je na tekst Žurnala "Zašto se nabavka sardina proglašava državnom tajnom" navodeći da je tekst napad na nju, njen ugled i čast. Direktorica Pekić u reagovanju tvrdi da su sve nepravilnosti koje je utvrdio Ured za reviziju FBiH u vezi javnih nabavki rad prethodne direktorice a ne njen.

U prvom dijelu teksta netačno se iznose činjenice i istine. Finansijski revizorski izvještaj Ureda za reviziju institucija Kanton Sarajevo u ovoj godini rađen je za cijelu 2019. godinu i ne odnosi se na javnu nabavku koja je rađena u 2020. godine i koju je moja klijentica vodila prema propisima i odobrenjema i ista nije predmetom pomenute revizije“, navela je direktorica Pekić putem advokata u „Zahtjevu za ispravkom izražavanja“.

 

Odgovor Žurnala: Žurnal se nije bavio Finansijskim revizorskim izvještajem Ureda za reviziju institucija Kantona Sarajevo. Ured za reviziju institucija Kantona Sarajevo koliko je poznato redakciji Žurnala ne postoji pa tako nije ni ovlašten da se bavi finansijskom revizijom javnih ustanova ili preduzeća niti je redakcija Žurnala upoznata sa radom navedenog ureda. Žurnal je pisao o Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2019. godinu koji je urađen od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH i izvještaj je javno dostupan čak i za direktoricu Pekić i njenog advokata. Direktorica Pekić i njen advokat isti izvještaj mogu pročitati na ovom linku a o radu i nazivu Ureda za reviziju institucija Federacije BiH mogu se upoznati na ovom linku. Žurnal nije ni tvrdio da se Izvještaj odnosi na nabavke iz 2020. godine u tekstu je jasno navedeno da je Izvještaj urađen za 2019. godinu kao i da je direktorica Pekić u 2020. godini nastavila praksu svojih prethodnika kršeći Zakon o javnim nabavkama pravdajući nabavke čak i sardina državnom tajnom. Direktorica Pekić trebala bi ponovo pročitati Žurnalov tekst.

DIREKTORICA PEKIĆ & ADVOKAT:“ Za vašu informaciju pomenuta nabavka koju je radila moja klijentica bila je označena kao državna tajna jer je tako planirana, tačnije kao rezervacija roba za potrebe robnih rezervi iz kojih će se snadbijevati i kuhinje“.

 

ODGOVOR ŽURNALA: Činjenica da je direktorica Pekić nabavku sardina i ostalih prehrambenih artikala-povrća, mliječnih proizvoda i začina u vrijednosti 2.075.000 KM planirala i pokrenula postupak nabavke jeste razlog zbog kojeg je Agencija za javne nabavke BiH podnijela krivičnu prijavu protiv direktorice Pekić. Direktorica Pekić nije mogla koristiti mehanizam državne tajne da bi izbjegla primjenu Zakona o javnim nabavkama jer se nabavke prehrambenih artikala za snadbjevanje javnih kuhinja ne mogu proglašavati državnom tajnom to su jasno naveli i revizori Ureda za reviziju FBiH za iste nabavke prethodnih godina .

DIREKTORICA PEKIĆ &ADVOKAT: Napominje se da je podnositeljica zahtjeva na dužnosti od juna 2019. godine i ova nabavka rađena je nakon njenog stupanja na dužnost pa se od tog perioda niti jedan postupak ne vodi bez prethodno formirane Komisije koja provodi postupak u cilju transparentnosti upravljanjem javnim novcem, te nakon kojeg peroda  tačnije od polovine juna 2019. godine nijedan ugovor nije sklopljen na bazi samo jedne ponude.

Odgovor Žurnala: Koliko je transparentno upravljanje javnim novcem ali i nabavke Direkcije za robne rezerve najbolji je primjer je da je Agencija za javne nabavke BiH podnijela krivičnu prijavu protiv direktorice Pekić zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama tokom pandemije koronavirusa.

DIREKTORICA PEKIĆ & ADVOKAT: Firma Vinojug do dolaska na mjesto direktora je uvijek i jedino dobijala javne nabavke kao jedini ponuđač, a ugovor je potpisivan pod velom tajne. Nakon dolaska moje klijentice na mjesto direktora zahtjevi za dostavu ponuda za ovu nabavku poslani su na 11 adresa, s tim da je firma Vinojug, kao i ostale firme, nije ispunjavala uslove za učešće na javnoj nabavci koje je stekla nakon naknadnog kompletiranja potrebnim dokumentima, a nakon čega je kao najpovoljniji ponovo potpisao ugovor kao i ranije  a sve u skladu sa propisima i preporukama Vlade KS.

Odgovor Žurnala: Kao što ste naveli do dolaska Jelene Pekić na mjesto direktora firma Vinojug je uvijek kao jedini ponuđač dobijala javne nabavke od Direkcije a ugovori su potpisivani pod velom tajnom. Nakon dolaska direktorice Pekić ništa od navedenog se nije promijenilo. Firma Vinojug i dalje dobija poslove od Direkcije a kao i prije ugovori i nabavke koje ova firma i dalje dobija su pod „velom tajne“ .  Da li je Direkcija poslala zahtjeve za dostavljanje ponuda na 11 adresa ili samo na adresu firme Vinojug Žurnal ne može potvrditi jer direktorica Pekić kao i njena prethodnica na ovu nabavku je stavila veo državne tajne.


U nastavku reagovanja direktorica Pekić i njen advokat navode da sve nabavke o kojima je Žurnal pisao  a koje su navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji KS nisu provođene od strane Jelene Pekić već od prethodnog direktora.  Čitavo reagovanje pročitajte u galeriji Žurnala .

(zurnal info)