Sukob između Nadzornog odbora i Vlade Federacije: Željeznice Federacije već pet godina nemaju Upravu društva

FOTO: zfbh.ba
Piše: A. Omerović

Dok traje drama između Nadzornog odbora i Vlade Federacije oko imenovanja generalnog direktora, Željeznice Federacije BiH pet godina nemaju Upravu društva. Nakon četiri godine poništen je konkurs za imenovanje pet izvršnih direktora i raspisan je novi. Zbog sumnji u nepravilnosti konkursne procedure jedan od kandidata podnio je i krivične prijave

Upravu Željeznica Federacije BiH čine  pet izvršnih direktora i generalni direktor koji je ujedno i predsjednik Uprave društva. Vlada Federacije BiH trećeg septembra  ove godine dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Enisa Džafića za generalnog direktora Željeznica FBiH. Umjesto Džafića, Nadzorni odbor imenovao je Rešada Mandžu. Mjesec dana kasnije, polovinom oktobra, Vlada FBiH pokrenula je postupak za imenovanje novog Nadzornog odbora Željeznica FBiH. I dok traje drama između Nadzornog odbora i Vlade Federacije oko imenovanja generalnog direktora, niko ne spominje činjenicu da već skoro pet godina Željeznice Federacije BiH nemaju Upravu društva.

 

Konkurs za imenovanje uprave trajao četiri godine

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine prvi put je raspisan 17. februara 2016.godine. Konkurs je raspisan za pozicije Izvršnih direktora za poslove željezničkog operatora, željezničke infrastrukture, ekonomske poslove, pravne i kadrovske poslove i za poslove razvoja i investicija.

Četiri godine kasnije, u februaru 2020. godine, Nadzorni odbor poništava konkurs za izbor i imenovanje pet izvršnih direktora Željeznica FBiH.


Na osnovu  Odluke Nadzornog odbora broj: NO-3601-1-13./2020  od  28. 02. 2020. godine Nadzorni odbor Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo PONIŠTAVA Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, koji je objavljen u „Službenim novinama FBiH“ broj: 12/16 od 17. 02. 2016.godine i dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“ dana 17.02.2016.godine, u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH V.broj: 1200/2017 od 07.09.2017.godine,“ naveli su iz Nadzornog odbora.

Isti dan, 28. februara ove godine Nadzorni odbor Željeznica raspisuje novi javni konkurs za izbor i  imenovanje pet izvršnih direktora. Iako je od raspisivanja konkursa prošlo osam mjeseci, završeni su i intervjui sa kandidatima ali  još uvijek nisu imenovani novi izvršeni direktori.

Zaposlenik Željeznica FBiH Alem Mudželet konkurisao je za poziciju izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove na oba konkursa Željeznica FBiH. U razgovoru za Žurnal kaže da je na posljednjem konkursu bilo neregularnosti u toku konkursne procedure. Od četiri prijavljena kandidata za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove, Mudželet tvrdi da dva ne ispunjavaju uslove. Bez obzira na to njihove prijave nisu odbačene kao nepotpune.

Javnim pozivom za izbor i imenovanje izvršnih direktora Željeznica FBiH navedeno je da kandidati između ostalog moraju da „posjeduju certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala".

Mudželet tvrdi da dvojica njegovih kolega koji su se prijavili na konkurs ne posjeduje certifikate i da su samo dostavilipotvrde o prijavi polaganja ispita za dobijanje certifikata.

Kandidati koji su se prijavili na ovu poziciju su djelatnici Željeznica FBiH, visoko pozicionirani kadrovi koji znaju odredbe i statuta. Bez obzira što nisu ispunjavali uslove konkursne procedure, i što su zbog toga njihove prijave morale biti odbačene, oni su intervjuisani i izvršeno je bodovanje tih kandidata., kaže Mudželet.

Na ove nepravilnosti Mudželet je upozorio i nadležne institucije, jer je jedan od kandidata koji ne ispunjava uslove na prvom mjestu prema bodovanju komisije.

- Poslao sam dopise konkursnoj  komisiji koju čine Ismet Demirović ispred Ministarstva prometa i saobraćaja FBiH i svi ostali članovi Nadzornog odbora osim predsjednika Jadranka Stojkića. Obavijestio sam predsjednika Nadzornog odbora, Vladu Federacije i resornog ministra da ne bi prekršili i odredbe Krivičnog zakona i odredbe Statuta Željeznica kao najvećeg internog akta. Tamo je precizno navedeno da je jedan od uslova za imenovanje uprave posjedovanje certifikata o usavršavanju... Uostalom, to je decidno navedeno i u konkursu, kaže Mudželet.

Kako odgovore na dopise nije dobio, podnio je prijave Tužilaštvu FBiH, SIPA-i i Federalnoj upravi policije. Njegova prijava, tvrdi naš sagovornik,proslijeđena je Tužilaštvu KS.

(zurnal.info)