Rasprave na internetu, povodom najave da će se Visoki predstavnik umiješati da razriješi mostarski gradski gordijev čvor, ne daju nikakvu nadu. Optuživanja za trenutnu situaciju, i očekivanja od Visokog predstavnika, imaju jasne nacionalističke pozicije. „Krivi su oni drugi!“ i od Visokog predstavnika se očekuje da će donijeti rješenje koje će odgovarati „nama“ a ne „njima“.

Očekivanja da će trenutno ludilo rezultirati nečim pozitivnim – da će građani, kao, po nacionalim šavovima nepodjeljeni, kolektivitet, ustati da jebu majku svojim političarima (ne obazirući se na njihovu nacionalnu i stranačku pripadnost) - pokazuju se kao naivna.

Čitava situacija pretvorila se, ponovo, u sukob naci(onali)stičkih monolita, navijačko ludilo gomile idiota, koji ne shvataju da se dave u septičkoj jami, koju im, složno, kontinuirano i obilno, pune njihovi nacionalni izabranici. I u zlurado iščekivanje da susjedu crkne krava. „Bar 10 minuta prije moje“.

Tuga i žalost.

"> Rasprave na internetu, povodom najave da će se Visoki predstavnik umiješati da razriješi mostarski gradski gordijev čvor, ne daju nikakvu nadu. Optuživanja za trenutnu situaciju, i očekivanja od Visokog predstavnika, imaju jasne nacionalističke pozicije. „Krivi su oni drugi!“ i od Visokog predstavnika se očekuje da će donijeti rješenje koje će odgovarati „nama“ a ne „njima“.

Očekivanja da će trenutno ludilo rezultirati nečim pozitivnim – da će građani, kao, po nacionalim šavovima nepodjeljeni, kolektivitet, ustati da jebu majku svojim političarima (ne obazirući se na njihovu nacionalnu i stranačku pripadnost) - pokazuju se kao naivna.

Čitava situacija pretvorila se, ponovo, u sukob naci(onali)stičkih monolita, navijačko ludilo gomile idiota, koji ne shvataju da se dave u septičkoj jami, koju im, složno, kontinuirano i obilno, pune njihovi nacionalni izabranici. I u zlurado iščekivanje da susjedu crkne krava. „Bar 10 minuta prije moje“.

Tuga i žalost.

"> Rasprave na internetu, povodom najave da će se Visoki predstavnik umiješati da razriješi mostarski gradski gordijev čvor, ne daju nikakvu nadu. Optuživanja za trenutnu situaciju, i očekivanja od Visokog predstavnika, imaju jasne nacionalističke pozicije. „Krivi su oni drugi!“ i od Visokog predstavnika se očekuje da će donijeti rješenje koje će odgovarati „nama“ a ne „njima“.

Očekivanja da će trenutno ludilo rezultirati nečim pozitivnim – da će građani, kao, po nacionalim šavovima nepodjeljeni, kolektivitet, ustati da jebu majku svojim političarima (ne obazirući se na njihovu nacionalnu i stranačku pripadnost) - pokazuju se kao naivna.

Čitava situacija pretvorila se, ponovo, u sukob naci(onali)stičkih monolita, navijačko ludilo gomile idiota, koji ne shvataju da se dave u septičkoj jami, koju im, složno, kontinuirano i obilno, pune njihovi nacionalni izabranici. I u zlurado iščekivanje da susjedu crkne krava. „Bar 10 minuta prije moje“.

Tuga i žalost.

">

26.07.09. Stoka

Samir Šestan

Rasprave na internetu, povodom najave da će se Visoki predstavnik umiješati da razriješi mostarski gradski gordijev čvor, ne daju nikakvu nadu. Optuživanja za trenutnu situaciju, i očekivanja od Visokog predstavnika, imaju jasne nacionalističke pozicije. „Krivi su oni drugi!“ i od Visokog predstavnika se očekuje da će donijeti rješenje koje će odgovarati „nama“ a ne „njima“.

Očekivanja da će trenutno ludilo rezultirati nečim pozitivnim – da će građani, kao, po nacionalim šavovima nepodjeljeni, kolektivitet, ustati da jebu majku svojim političarima (ne obazirući se na njihovu nacionalnu i stranačku pripadnost) - pokazuju se kao naivna.

Čitava situacija pretvorila se, ponovo, u sukob naci(onali)stičkih monolita, navijačko ludilo gomile idiota, koji ne shvataju da se dave u septičkoj jami, koju im, složno, kontinuirano i obilno, pune njihovi nacionalni izabranici. I u zlurado iščekivanje da susjedu crkne krava. „Bar 10 minuta prije moje“.

Tuga i žalost.

Čitava situacija pretvorila se, ponovo, u sukob naci(onali)stičkih monolita