Žurnalova pošta

Reagovanje Šerifa Isovića: Laž je da sam vršio mobing na Ameli Begović-Kuko

Direktor Porezne uprave FBiH reagovao je na tekst koji je nedavno objavljen na Žurnalu, iako smo mu prije objave samog teksta, uputili e-mail sa pitanjima i ponudom da iznese svoju stranu priče i sve ono što smatra da je bitno za ovaj slučaj

 

Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH, uputio je regovanje na tekst objavljen na Žurnalu pod nazivom "Amela Begović - Kuko: Žrtva sam mobinga direktora Porezne uprave FBiH Šerifa Isovića". 

 

Reagovanje prenosimo u cijelosti:  

 

"Ovom prilikom želim obavijestiti javnost da je potpuna neistina i notorna laž izjava Amele Begović Kuko data portalu Žurnal da je žrtva mobinga direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerifa Isovića. Odgovorno tvrdim da je laž da sam protiv Amele Begović Kuko vršio bilo kakav mobing, nejednako postupanje, diskriminaciju ili bilo što drugo, a ovakve izjave se graniče sa zdravim razumom. Ovu moju tvrdnju mogu potvrditi i svi drugi rukovodioci i zaposlenici Porezne uprave koji su prisustvali bilo kakvom kontaktu, razgovoru, sastanku sa mnom i slično. Također, o tome da sam vršio mobing ili neki drugi vid diskriminacije i pritisaka ne postoji nijedan dokaz. 

S imenovanom nisam nikad vodio raspravu ili dijalog koji bi imao i najmanje elemente neprimjerenog odnosa i neuvažavanja. Naprotiv, prema istoj, kao i prema svim drugim zaposlenicima institucije kojom rukovodim sam imao izuzetno korektan odnos. Tome u prilog ide činjenica da sam je i pored više anonimnih prijava predložio za imenovanje, pružao joj prilike za rad i dokazivanje, slao na usavršavanje u Maleziju i Švedsku i uvijek davao mogućnost da se profesionalno razvija i napreduje… a od imenovane sam dobio i pohvalnicu “Najbolji Šef”.

Da sam protiv imenovane imao bilo kakav neprimjeran odnos ili lične razloge, zbog postupaka imenovane disciplinsku prijavu sam trebao podnijeti značajno ranije jer je protiv nje vođena istraga od strane MUP-a HNK o zloupotrebi troškova prevoza. Pored toga zaposlenica Begović Kuko je iako ima vozača bez mog naloga vozila službeni automobil sa kojim je imala udes, koji nije prijavila policiji, a troškove popravke je snosila PUFBiH. Zatim, od nekih propusta u radu navodim i to da je KPU Mostar izvršio prodaju vozila u prisilnoj naplati koju kupac nije mogao prevesti na sebe. Dalje, KPU Mostar je poreznom obvezniku nezakonito izdao porezni identifikacioni broj, a zatim ovaj obveznik nije kontrolisan i pored toga što nije imao prenos podataka sa fiskalnog uređaja na server Porezne uprave od 18.01.2020 do 23.07.2020 godine... Zbog ovih i drugih propusta nisam podnosio disciplinske prijave iz razloga što sam vjerovao njenim suznim izjavama da joj se podmeće, što u Poreznoj upravi ima previše problema, nedostaje preko 470 zaposlenika i zbog velikog opterećenosti poslom smatrao sam da se mogu dogoditi greške, koje nisu svjesno učinjene s ciljem zadovoljenja nečijih interesa, a koje se mogu bez štete otkloniti. Na sastancima u Poreznoj upravi, a i kod svakog prijema zaposlenika ukazivao da se nenamjerni propusti mogu do određene granice i tolerasti, ali da se neće tolerisati neprimjeren odnos prema poreznim obveznicima, građanima i radnim kolegama. Upravo, neprimjereno ponašanje imenovane je bio prag tolerancije za podnošenje disciplinske prijave. U disciplinsku prijavu od ključnog događaja uključeni su samo događaji koji su se desili u periodu od manje od 3 mjeseca iz razloga što prema Zakonu o državnoj službi svi propusti koje počini državni službnik zastarjevaju u roku od 3 mjeseca.

Istina je da se imenovana duže vrijeme ponaša suprotno pravilima službe i etičkog kodeksa a naročito od momenta kad po njenom zahtjevu u Poreznu upravu nisam zaposlio sestru i ako je neposredno prije ovog zahtjeva u KPU Mostar primljen njen zet tj. muž od sestre za vlastitog vozača. Njeno neprimjereno ponašanje je tolerisano nadajući se da će se imenovana promijeniti. Ističem da je neprimjereno ponašanje prema većem broju zaposlenika, neosnovano podnošenje disciplinskih prijava prema drugim zaposlenicima i pismena prijava mobinga od strane šefice jedne porezne ispostave bio okidač za podnošenje disciplinske prijave. Koliki je pritisak imenovana vršila na šeficu jedne porezne ispostaveu KPU Mostar, najbolje se vidi iz izjave ove šefice koja se nudila Ameli da joj čak čisti i stan, a sve kako bi s njom uspostavila bilo kakav normalan poslovni odnos. Ovaj slučaj je zaista pokazao koliki stepen neljudskosti i neprofesionalizma je pokazala Begović Kuko da njeni podređeni dolaze u ovakve očajne situacije, a sve u cilju traženja rješenja i uspostavljanja normalne saradnje. Kad sam ovo saznao zapitao sam se da li je to uopće moguće i kao direktor institucije u kojoj svi zaposlenici zaslužuju uvažavanje i poštivanje jer rade vrlo težak i odgovoran posao odlučio sam da to prekinem i podnio sam disciplinsku prijavu protiv Begović Kuko. Kolika je arogancija imenovane najbolje govori i činjenica da se i pismeno izjasnila da joj se podnese disciplinska prijava, pa je nelogično zašto se sada žali i podnošenje disciplinske prijave naziva mobingom.

Tačno je da je Odbor za rješavanje žalbi državnih službenike (u daljem tekstu Odbor) imenovanu oslobodio krivice, ali ova odluka Odbora biće predmet sudskog odlučivanja. Imajući u vidu da su preko portala Žurnal, javnosti prezentirane parcijalne stvari iz rješenja Odbora koje odgovaraju Ameli, a bez prezentiranja javnosti sadržaja disciplinske prijave odnosno razloga zbog kojih je pokrenut disciplinski postupak, radi istine ja ću ovom prilikom javnost upoznati samo sa jednim djelom toga.

Iako su postojali razlozi da se protiv Amele Begović Kuko pokrene disciplinski postupak značajno ranije, isti nije pokrenut zbog toga kako se javnosti prezentira nezakonito gledanje poreznih prijava i prenošenje podataka trećim licima. Istina je da je disciplinski postupak pokrenut 21.09.2020. godine a nakon što je protiv imenovane 09.09.2020. godine šefica jedne poreze ispostave podnijela prijavu nefizičkog uznemiravanja – mobing na radnom mjestu. Interesantno je da Odbor za žalbe državnih službenika ovu prijavu, materijalne dokaze uz prijavu i iskaz podnositelja prijave nije uopće razmatrao, cijenio i obrazložio, a što je suprotno odredbama člana 9 i 207 ZUP-a.  

Disciplinska prijava je podnešena što imenovana nije shodno zahtjevu i preporuci organizovala inspekcijski nadzor u općini Neum u periodu od 23.07. do 15.08.2020. godine. Odbor je ovaj osnov odbacio tvrdeći kako je u tom periodu općina Neum bila mrtva turistička destinacija. Ovo Odbor zaključuje i pored toga što su mnogi mediji u ovom periodu izvještavali o punim kapacitetima, da je Neum bio prepun turista. Shodno navedenom, pozivamo javnost, naročito pravnu da shvati i potvrdi ovakav jedan zaključak, a i opravdanost da se kontrole vrše po Mostaru, kad je zbog epidemije Covid19 bila slaba poslovna aktivnost, a da se kontrole ne vrše u Neumu u jeku turističke sezone.

Također, disciplinska prijava je podnesena i zbog neprimjerenog ponašanja imenovane prema 3 zaposlenika Središnjeg ureda čije izjave odbor takođe nije cijenio i obrazložio, a što je suprotno odredbama člana 9 i 207 ZUP-a.

U disciplinskom postuku je izjave dalo 18 svjedoka (15 imenovane i 3 zastupnika disciplinske). Žurnal je prenio da je Odbor svoju odluku zasnovao samo na izjavi dva svjedoka. Znači 2 svjedoka su važnija od drugih 16 i materijalnih dokaza koji su priloženi u toku disciplinskog postupka. Svjedoci Amele Begović Kuko uglavnom nisu ispitani na okolnosti iz disciplinske prijave, pa je nejasno zašto je Odbor kao referente uzeo samo izjave dva svjedoka, dok je izjave 13 svjedoka okrivljene i 3 svjedoka zastupnika disciplinske prijave kao i materijalne dokaze zanemario i suprotno odredbama člana 9. i 207. Zakona o upravnom postupku nije cijenio, niti obrazložio razlog ovakve svoje odluke. Zato javnost treba da zna da su oba svjedoka i ako nisu javno navedena svjedoci imenovane i da se nisu izjasnili na konkretne stvari iz disciplinske prijave. Također, jedan od ova dva svjedoka je u bližim familijarnim odnosima sa Amelom Begović Kuko, koji je i politička ličnost, i prema istom imenovana je tokom 2020. godine imala više telefonskih poziva nego prema svojim šefovima poreznih ispostava, a isti je imao i česte pokušaje miješanja u prijem zaposlenika u Kantonali porezni ured Mostar. Ovaj svjedok i ako nema nikakve pravne i organizacijske nadležnosti prema Poreznoj upravi je nakon podnošenja disciplinske prijave protiv imenovane izvršio više kontakata sa nekoliko visokih zvaničnika da se dotičnoj „pomogne“.

O pristrasnosti ili bolje reći o pravnom nasilju u konkretnom slučaju Odbora najbolje govore i slijedeće činjenice. Odbor je žalbu imenovane zaprimio 07.12.2020. godine i istu pored zahtjeva disciplinske komisije od 22.12.2020. godine suprotno važećim propisima ne dostavlja na uvid i izjašnjenje. Dalje, pored ove nezakonitosti Odbor nastavlja sa nezakonitostima i sam prikuplja dokaze pa od zastupnika okrivljene 18.01.2021. godine (nakon 42 dana od prijema žalbe), a i od imenovane uzima “neku završnu riječ” i ako je zastupnik iznio završnu riječ na raspravi dana 17.11.2020. godine. Također, Odbor je žalbu riješio za 30 dana, a ima zaposlenika Porezne uprave kojima se žalba nije riješila i preko 150 dana.

Porezna uprava ima dovoljno iskustva u radu sa Odborom, a najbolje svijetlo na rad Odbora, njegov doprinos borbi protiv korupcije i nemorala državnih službenika se može sagledati iz sljedećeg slučaja: Naime, protiv jednog državnog službenika je pokrenut disciplinski postupak i izrečena mu je „minimalna“ mjera promjene radnog mjesta. Ovu mjeru je Odbor poništio i oslobodio službenika bilo kakve odgovornosti, a u disciplinskom postupku je utvrđeno: da je ovaj državni službenik od obveznika tražio 400,00 KM koji mu je dao 300,00 KM, ovaj državni službenik je nudio djevojci zaposlenje uz zamjenu za „masažu“. Ovaj državni službenik je bez naloga i van radnog vremena bio kod 2 porezna obveznika koje je uhvatio da nisu izdali fiskalne račune, zaprijetio im novčanom kaznom, a potom im nudio oprost u zamjenu za upoznavanje sa radnicama, na službenom računaru ovog službenika su pronađene anonimne prijave, blanko nalozi za kontrolu... Ovaj državni službenik je oslobođen odlukom Odbora, a zatim se kao i imenovana Amela Begović Kuko ekspresno razbolio i zbog duševne boli sudu podnio četiri tužbe koje je izgubio, ali izgubila je Porezna uprava jer su njeni zaposlenici umjesto da su se bavili poslovima Porezne uprave dvije godine hodali po sudovima.

Nadam se da ovakve odluke Odbora neće biti poticaj drugim državnim službenicima za ovakva i slična ponašanja. Nadam se da će članovi Odbora nakon ovog javnog obraćanja početi drugačije da rade. Nadam se da će njihova brzina u radu kao kod Amele Begović Kuko biti efikasna i prilikom rješavanja žalbi zaposlenika koji su stekli uslove za mirovinu, a kojima se na štetu budžeta više mjeseci isplaćuju značajni iznosi za plaće i naknade zbog toga što Odbor žalbe ne rješava u zakonom propisanim rokovima. Ovakvim postupcima Odbor doprinosi i značajnim budžetskim troškovima i onemogućava prijem mladih kadrova u državnu službu.

O radu disciplinske komisjije neću se izjašnjavati, na istu nisam imao nikakav uticaj i pred istom sam kao i imenovana bio samo stranka u postuku. A zbog iznesenih stvari mislim da se članovi komisije trebaju sami javno oglasiti.

Na kraju ovog obraćanja želim reći da sam bio uvjerenja da će nakon izvršenja sudske presude i mog imenovanja za direktora pritisci raznih vrsta malo otupiti, ali očito nisu jer oni samo mijenjaju: učesnike, metode, sredstva i strategije. Svjestan sam da će se oni koji ne vole državu ili kažu da je vole a ništa joj ne daju već od nje otimaju, oni koji ne vole razvoj Porezne uprave i oni koji su se koristili ili žele se lično okoristiti o Poreznu upravu i njene aktivnosti, koristiti raznim metodama, sredstvima i strategijama da se naruši moj autoritet i autoritet Porezne uprave. Međutim, mene Amela i njoj slični bez obzira od koga dobijali podršku neće sputavati u radu na izgradnji pravedne, racionalne, efikasne, transparentne i poštovane Porezne uprave. Neće me sputavati jer sam potpunog uvjerenja da se istina ne može pobjediti lažima i da su svi na gubitku osim onih koji govore istinu i za nju se pošteno bore. Meni je dovoljna podrška onih koji Bosnu i Hercegovinu vole i žele je izgraditi kao zdravu i pravednu državu, a javnosti sam za svoj rad uvjek spreman položiti račun". 

 

 

Pojašnjenje Žurnala: 

Isović je u svom reagovanju zamolio da objavimo i pitanja koja smo mu prije objavljivanja teksta proslijedili, ali i njegove odgovore. Napominjemo, da smo odgovore već objavili, a pitanja nismo ni dužni objavljivati jer mu se nismo ni obratili sa zahtjevom za intervju, već kako bi čuli i njegovu stranu priče. 

Amela Begović - Kuko je, na početku našeg razgovora, i naglasila da je sa Isovićem ranije bila u dobrim odnosima, ali da je mobing počeo onog momenta kada mu se u decembru 2019. prvi put suprotstavila i iznijela stav suprotan njegovom, vezano za nalog da se svi prijedlozi šalju u glavni ured u Sarajevo.

Gospodin Isović u svom reagovanju navodi da je "Žurnal prenio da je Odbor svoju odluku zasnovao samo na izjavi dva svjedoka" što nije tačno. Niti jednom rječju nismo naveli da je Odbor odluku zasnovao na izjavi dva svjedoka, već smo samo prenijeli izjave dva svjedoka, a napominjemo da smo na uvid dobili i izjave ostalih svjedoka. 

(žurnal.info)