Žurnalova pošta

Demant Amele Begović - Kuko : Zabrinjavajuće je da Šerif Isović ne poštuje odluke institucija FBiH

Rukovoditeljica Kantonalnog poreznog ureda Mostar uputila je demant na reagovanje direktora Porezne uprave FBiH u kojem je on negirao da je nad njom vršio mobing

Amela Begović - Kuko, rukovoditeljica Kantonalnog poreznog ureda Mostar, uputila je demant na reagovanje direktora Porezne uprave FBiH Šerifa Isovića u kojem je on negirao da je nad njom vršio mobing. 

Njen demant prenosimo u cijelosti: 

U odnosu na navode da sam ja vršila mobing nad zaposlenicima Porezne uprave, želim podsjetiti gosp. Isovića da je on lično protiv mene pokrenuo postupak i zbog navodnog mobinga, ali da je Disciplinska komisija odbila ovu prijavu, dakle radi se o konačnom i pravosnažnom rješenju gdje nije utvrđeno da sam vršila mobing

Zabrinjavajuće je da gosp. Isović ne poštuje odluke Institucija Federacije Bosne i Hercegovine koje su apsurdnim utvrdili da sam nad bilo kim vršila mobing.

Zabrinjavajuće je gosp. Isoviću  tvrditi da sam ranije navodno kršila radne obaveze, a bez da ste ikad pokrenuli postupak protiv mene, što samo ukazuje da ste Vi kršili zakon, a ne ja. Bili ste dužni pokrenuti postupak protiv svakog zaposlenika koji krši radne obaveze, a na ovaj način klevetati mene je u najmanju ruku žalosno.

Zabrinjavajuće je da ne poštujete Institucije Federacije Bosne i Hercegovine.

Zabrinjavajući je gosp. Isoviću da ste u mom postupku imali status navodno oštećene osobe, podnositelja prijave, da ste čak po vlastitoj prijavi donijeli rješenje o pokretanju disciplinskog postupka i da ste bili zastupnik disciplinske prijave. Žalosno je da u 2020. godini postoje osobe sa ''faraonskim'' ovlastima. Podsjećam Vas da je Odbor državne službe za žalbe utvrdio da ste bili u sukobu interesa što je jedan od razloga da se utvrdi da je disciplinski postupak protiv mene bio nezakonit.

Preko 30 radnih sati ste gosp. Isoviću lično sudjelovali na raspravama u mom disciplinskom postupku, iako sam Vam u samom početku poslala podnesak da ste u sukobu interesa i da morate biti izuzeti. Umjesto da se radite ono što Vam je u opisu poslova, u ova teška vremena, Vi ste gosp. Isoviću 30 sati potrošili u postupku gdje ste morali biti izuzeti i gdje postoji konačna odluka da je to bilo nezakonito sa Vaše strane.

Zabrinjavajuće je da kao direktor Porezne uprave ste meni stavljali na teret da činim povrede radne dužnosti jer je u Neumu, za vrijeme pandemije COVID-a opao promet. Institucije Federacije BiH su utvrdile da je ovo apsurd, da se neko tereti za promet kada je bilo zabranjeno obavljanje rada svim djelatnostima, aposebno turističko-ugostiteljskim što je 95 %  djelatnosti u Neumu.

Zabrinjavajuće je gosp. Isoviću da ste mislili da ste iznad zakona, i da se Vama zaposlenici moraju izvinjavati u suprotnom će biti disciplinski kažnjavani. Institucije Federacije BiH su utvrdile da ste različit postupali prema meni jer ste pokrenuli postupak protiv mene jer Vam se nisam htjela izvinuti za nešto za što uopšte nisam bila kriva.  Sve je to utvrđeno konačnom odlukom institucije Federacije BiH.

Zabrinjavajući je gosp. Isoviću da ste, iako u sukobu interesa, bili zastupnik disciplinske prijave u postupku gdje su me držali od 10.00 sati do 00:07 iza ponoći, dakle 14 sati, bez pauze za ručak i večeru. Nakon ponoći naloženo mi je da se vratim u Mostar i da ponovo istog dana dođem u Sarajevo na još jednu maratonsku raspravu bez pauze za ručak.

Zabrinjavajući je gosp. Isoviću da ne poštujete Institucije Federacije BiH koje su konačnom odlukom utvrdile da se nisam neprimjereno ponašala prema kolegama, nego upravo suprotno.

Za razliku od Vaših paušalnih i  subjektivnih stavova gdje samo nastavljate ono što ste u disciplinskom postupku radili, a to je da me povrijedite, narušite moj ugled i čast bez bilo kakvih dokaza,  a za ove moje navode  postoji konačna Odluka Institucije Federacije BiH kojom je utvrđeno što ste sve radili i kakav postupak sam preživjela.

Sve što sam navela je činjenica, i sve je ovo utvrđeno konačnom Odlukom ovlaštene Institucije Federacije BiH, i kao legalista , za razliku od Vas, ja poštujem te iste odluke.

Gos. Isoviću ne želim se spuštati na vaš nivo „mahalsko tračerski“ kojim se obraćate javnosti i iznosite neistine na račun mog imena, kojim zadirete u privatnost osobe, jer je to daleko ispod mog nivoa razmišljanja i ponašanja, odnosno vrijeđa moju inteligenciju, ali budem li prinuđena spuštati se na vaš nivo „mahalanja“ i javnosti reći šta je ko kome napisao tek će javnost imati šta da vidi i pročita.

Žalosti me činjenica da su mi se mnogi javili koji su preživjeli što i ja i dalje proživljavaju, sve ono što sam i ja doživila od čega se i danas fizički i psihički oporavljam.

Nadam se da će moje iskustvo ohrabriti sve one koji se susreću sa mobingom, sa uznemiravanjem, sa degradiranjem,  sa sankcijama jer se nisu izvinule nadređenom, da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje Institucije koje će Vam pružiti pravedan postupak.

Isto tako, nadam se da postoje Institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će preventivno djelovati sa ciljem zaštite prava zaposlenika koji  bi sutra mogli doživjeti mobing.

(žurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Demant