Reagiranja

VIJEĆE U ODBRANI ŽUPNIKA: Crkva je 2000 godina stara i ima svoja pravila

Župsko i pastoralno vijeće Župe Bezgrešnog začeća BDM Crkvica Zenica dostavilo je demanti na tekst SVEĆENIK U ULOZI SUDIJE: Župnik gradi crkveno groblje i protjeruje porodicu Đaković

 

Poštovani!

Najprije kao vjernici, zatim kao vjećnici ove župe, prvi suradnici župnika Vlč.Ante Dominkovića  ovim izražavamo svoje i  nezadovoljstvo i ogorčenje  načinom  izvješćivanja, napisima te površnim traženjem senzacija i vijesti koje imaju svoju težinu još više ako nisu provjerene i dokazane.

Naš bi narod rekao „ispeci pa reci“. Naime kao i mnogi  dobri   njegovi predhodnici  i župnik Anto  se uistinu vanserijski  zalaže i trudi oko svega u župi da ista živi onako kako bi trebalo i moglo. Napisati za njega da je uzeo ulogu „sudije“ te „tjera ljude na perfidan način iz domova “ , a ne provjeriti što i kako radi i diše za ovu župu i svoj poziv, u najmanju ruku je rezultat površnog poznavanja i osobe i  neinformiranosti ali i bahatosti te pritiska na sve nas. Svojim svesrdnim angažmanom i zalaganjem za svakog ponaosob zaslužuje bolji tretman  i u vašim i bilo kojim medijima, jer nema  gdje nije došao a da nije donio i dobri duh i vedar osmjeh. Dolaskom u župu zatiče mnoge nerješene stvari koje riješava na radost sviju nas ali sa nama svima. Pa tako i ulaz na Staro groblje ,koje je iz 15. Stoljeća, a u  starim katastarskim  knjigama na župi  1889 1/1 na zupi Crkvica je Staro katoličko groblje pored Puta.

Puta već odavno nema i suzio se ulaz na 50 cm i rješavajući to kupismo parcelu na ulazu nudeći Obitelji Djaković ulaz ½ sa zupom vlasnistvo a širine 3 m. Odlukom Ekonomskog i Pastoralnog vijeća iz 2013 god.,a nakon par god. Bezuspješnog  dogovora sa gradskom upravom  o prilaznom putu ,odlučeno je da se riješi pitanje prilaza groblju kupnjom parcele   te se uvidila potreba za proširenjem istog jer okolna naselja koja pripadaju ovoj župi uglavnom imaju ova,  Kužno i Staro groblje za ukop svojih pokojnika. Parcela je kupljena radi prilaznog puta i  proširenja groblja temeljem čl..64  Statuta Grada Zenice, a  samo Elaborat  za isti  je koštao 800,00 KM te je kod nadležnih institucija. Neusklađenost Gruntovnih  i katastrarskih knjiga prouzročio je problem nedostatka 270 m2 Starog Groblja koje je bez ikakve odluke umanjeno Starom Groblju. Mi kao Vjeće više puta smo nudili mogućnost služnosti puta pomenutoj obitelje jer službena skica ne postoji. Ako ima takva dokažite istu, ali ne na društvenim mrežama  nego na mjerodavnim institucijama.

Žalosno da se niste informirali sa općinskom inspekcijom koja je upoznata sa slučajem, konkretno gđa. Šefketom Ganibegović koja bi mogla reći jesmo li što pogriješili. Pomenuta obitelj ima sa južne strane putić kroz malinjak do  tzv.doktorske zgrade koji koristi 40 g. Taj put kroz malinjak je glavni ucrtani put ali nikad realiziran i vodi skroz do ispred kuće Djakovića s juga  i do Groblja sa južne strane.Zašto je tako  ne znamo jer  nismo mi nadležni.

Takodjer i sa zapada obitelj Djaković  kroz tu sada župsku parcelu  „Pravo služnosti   2x god, za ugalj i drva.“ U više navrata na skupštini pomenutog  groblja  od 2013, nuđen je pristupni put  širine 3 m koji bi bio ½ vlasništvo i župe i gdje Kate Djaković .Na skupštini 2013 g. Gdja je rekla“ tko mi garantira put“ svi smo jednoglasno rekli „ župa i župnik“. Opet 2016 g. Tročlana delegacija župskog vijeća:Anto Antolović,Jozo Tolić i Josip Popović  posjetila je Djakoviće i tad je upečatljiva izjava Karmele Djaković „neću da gledam groblje „a živi pored groblja 40 god i  sve te godine   nema puta , ide kroz malinjak  i sad  im nudi se put 3 m širok , a oni neće . Nije problem opet bi otišli i pokušali  se dogovoriti ali ovako to ne ide. Što bi razuman  pomislio ,što da je bilo tko drugi kupio i ogradio da li bi nahrupili novinari kao sada na župnika koji je bio i korektan i strpljiv.

Reći za župnika Vlč Antu Dominkovića   da radi „biznis“i žive zazidava ljude je propaganda i laž .Nije Crkva,Društvo jednog lica, nego 2000.g stara i ima svoja   pravila, zna se sto se smije a što ne .Lažno iskrivljivanje cijele slike i promidžba koju dobijate  neka vam je na sramotu  i žalost svih nas .Čast je sačuvati dostojanstvo i sebe i župe i biti ponosan na  korijene koji su  u tom Starom Groblju. Ako mislite da nešto nije u skladu sa zakonima i ljudskim i božjim imate; pravila i institucije i izvolite se ophoditi kako treba a ne hajkom , klevetanjem i blaćenjem i Župe i Župnika samog. Promislite što radite i sebi i nama.Tražimo ispriku i objavu ovog demantija .Dužni smo napomenuti da u slučaju bilo kakvih negativnih  posljedica po župu i župnika snosite punu moralnu i materijalnu odgovornost radi obmanjivanaj javnosti svojim prilogom.

Srdačan Pozdrav.

Potpis vjećnika Župe BDM Crkvica Zenica                                                      Zenica  27.04.2021 god.

potpisi