SEDMICA U KARIKATURI

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Kako biti zdrav u bolesnom društvu?

zurnal.info

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 kako

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 dani

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 krila

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 non

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 bh- vrh

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 kraj

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 geo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8  1, 2, 3, --- copy

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 STRIP

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 SDA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 ---i jedno

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 F

(zurnal.info)

 

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Sedmica u karikaturi, Nedjeljni komentar, Đoko Ninković